Архива – Јавни конкурси за извршилачка радна места

Јавни конкурс за попуњавање извршилачких радних места у Министарству финансија

Јавни конкурс за попуњавање извршилачких радних места у Министарству финансија
Образац пријаве - Радно место за праћење и извештавање о капиталним издацима у звању млађи саветник у Групи за праћење и анализу капиталних издатака, Одељење буџета Републике Србије – Сектор буџета
Образац пријаве - Радно место за анализу и извештавање о спровођењу прописа из области финансирања локалних власти у звању млађи саветник у Групи за систем финансирања локалне власти, Одсек за буџетски систем и систем финансирања локалне власти – Сектор буџета
Образац пријаве - Радно место – виши буџетски инспектор – координатор у звању виши саветник у Одељењу буџетске инспекције – Сектор за буџетску инспекцију
Образац пријаве - Радно место за оперативно-аналитичке послове и процену ризика у звању самостални саветник у Групи за процену и управљање ризицима, Одељење за нормативне, студијско-аналитичке послове, процену и управљање ризицима – Сектор за буџетску инспекцију
Образац пријаве - Радно место за стручно-оперативне послове из области анализе пословања јавних предузећа у звању млађи саветник у Групи за праћење фискалних ризика везаних за пословање јавног сектора – Сектор за праћење фискалних ризика
Листе кандидата који испуњавају мерила прописана за избор за попуњавање слободних извршилачких радних места у у Министарству финансија, по окончаном јавном конкурсу који је оглашен 12. августа 2020. године
Листa за избор кандидата по окончаном јавном конкурсу у Сектору за буџетску инспекцију, који је оглашен 12. августа 2020. године

Интерни конкурс за попуњавање извршилачког радног места у Министарству финансија

Интерни конкурс за попуњавање извршилачког радног места у Министарству финансија
Образац пријаве
Листa за избор кандидата по окончаном интерном конкурсу

Јавни конкурс за попуњавање извршилачких радних места у Министарству финансија

Јавни конкурс за попуњавање извршилачких радних места у Министарству финансија
Образац пријаве - Радно место начелник Одељења, Одељење за финансијске послове, Секретаријат Министарства
Образац пријаве - Радно место руководилац Групе, Група за оцену и праћење капиталних пројеката - Сектор за праћење фискалних ризика
Списак кандидата међу којима се спроводи изборни поступак
Листa за избор кандидата по окончаном јавном конкурсу

Јавни конкурс за попуњавање извршилачких радних места у Министарству фиинансија - Датум оглашавања 5.3.2020. године

Јавни конкурс за попуњавање извршилачког радног места у Министарству финансија
ОБРАЗАЦ ПРИЈАВЕ НА КОНКУРС Радно место за нормативне и студијско-аналитичке послове из области банкарства

Јавни конкурс за попуњавање извршилачких радних места у Министарству фиинансија - Датум оглашавања 31.12.2019. године

Јавни конкурс за попуњавање извршилачких радних места у Министарству финансија
ОБРАЗАЦ ПРИЈАВЕ НА КОНКУРС 1.Радно место за стручно-оперативне послове у развоју интернет презентације
ОБРАЗАЦ ПРИЈАВЕ НА КОНКУРС 2.Радно место за оперативнo-техничке послове подршке информационих система
ОБРАЗАЦ ПРИЈАВЕ НА КОНКУРС 3.Радно место за нормативне послове из области царинског система
ОБРАЗАЦ ПРИЈАВЕ НА КОНКУРС 4.Радно место за стручно-оперативне послове
ОБРАЗАЦ ПРИЈАВЕ НА КОНКУРС 5.Радно место за канцеларијске и евиденционе послове
ОБРАЗАЦ ПРИЈАВЕ НА КОНКУРС 6.Радно место за учешће у програмирању пројеката финансираних из средстава ЕУ и развојне помоћи

Јавни конкурс за попуњавање извршилачких радних места у Министарству финансија, датум оглашавања 27.11.2019. године

Јавни конкурс за попуњавање извршилачких радних места у Министарству финансија, датум оглашавања 27.11.2019. године
Радно место за нормативне послове из области царинског система, Одељење за царински систем, Сектор за царински систем и политику - 1 извршилац
Радно место за подршку пословима из области царинског система, Одељење за царински систем, Сектор за царински систем и политику - 1 извршилац
Радно место за подршку пословима из области царинскe политике, Одељење за царинску политику, Сектор за царински систем и политику - 1 извршилац
Радно место за стручно-оперативне послове у области буџетског система, Група за буџетски систем, Одсек за буџетски систем и систем финансирања локалне власти, Сектор буџета - 1 извршилац
Радно место руководилац Групе за праћење фискалних ризика везаних за пословање јавног сектора, Сектор за праћење фискалних ризика - 1 извршилац
Радно место руководилац Групе за праћење капиталних пројеката, Сектор за праћење фискалних ризика - 1 извршилац
Јавни конкурс за попуњавање извршилачких радних места у Министарству финансија
Радно место за управне и студијско-аналитичке послове из области имовинског права у Одељењу за управне послове – Сектор за имовинско-правне послове – 1 извршилац
Радно место за управне послове у поступку реституције у Одсеку за реституцију – Сектору за имовинско-правне послове – 1 извршилац
Радно место – виши буџетски инспектор у Одељењу буџетске инспекције – Сектор за буџетску инспекцију – 3 извршиоца
Радно место – самостални буџетски инспектор у Одељењу буџетске инспекције – Сектор за буџетску инспекцију – 3 извршиоца
Радно место – буџетски инспектор у Одељењу буџетске инспекције – Сектор за буџетску инспекцију – 2 извршиоца
Радно место за нормативне и друге правне послове у Групи за нормативне и студијско-аналитичке послове – Одељење за нормативне, студијско-аналитичке послове, процену и управљање ризицима – Сектор за буџетску инспекцију – 1 извршилац
Листа кандидата који су испунили мерила за избор за радно место за комуникацију, информисање и обраду података у звању самостални саветник у Одсеку за односе Министарства са јавношћу – Министарство финансија

Рок за подношење пријава је 22-29.8.2019. године.

Јавни конкурс за попуњавање извршилачких радних места у Министарству финансија
Радно место за припрему тендера и управљање пројектима и уговорима
Радно место за припрему тендера и управљање пројектима и уговорима
Радно место за припрему тендера и управљање пројектима и уговорима
Радно место за спровођење поступка оцењивања понуда и уговарање пројеката у области економског и инфраструктурног развоја
Радно место за оперативне послове контроле квалитета
Радно место за хоризонталне послове ИПА
Радно место за ослобађање од ПДВ и царине
Радно место за послове првостепене контроле у оквиру програма прекограничне сарадње
Радно место за послове првостепене контроле у оквиру програма транснационалне сарадње
Радно место за подршку пословима првостепене контроле у оквиру програма транснационалне сарадње
Радно место за послове финансијске контроле
Радно место за правне послове и координацију интерне контроле пројеката
Радно место за надзор и праћење система управљања средствима Европске уније из ИПА I програма и ИПА II националних акционих програма и програма прекограничне сарадње
Радно место за подршку пословима надзора и праћења система управљања средствима претприступне помоћи Европске уније из ИПАРД програма
Радно место за оперативне послове планирања и трансфер средстава
Радно место за оперативне послове финансијске контроле
Радно место за оперативно-рачуноводствене послове
Интерни конкурс за попуњавање извршилачких радних места у Министарству финансија
Радно место за оперативне послове финансијске контроле
Радно место за координацију припреме тендера и управљање пројектима и уговорима
Радно место за послове финансијске контроле
Радно место руководилац Групе
Списак кандидата међу којима се спроводи изборни поступак - према шифрама подносиоца пријаве на интерном конкурсу за попуњавање извршилачког радног места у Министарству финансија оглашеног 20.6.2019. године, рок за поношење пријава је истекао 28.6.2019. године
Списак кандидата међу којима се спроводи изборни поступак - према шифрама подносиоца пријаве на јавном конкурсу за попуњавање извршилачког радног места у Министарству финансија оглашеног 26.6.2019. године, рок за подношење пријава је истекао 4.7.2019. године
Листа кандидата који су испунили мерила за избор на радно место за евидентирање и праћење пријављене и додељене државне помоћи
Јавни конкурс за попуњавање извршилачког радног места у Mинистарству финансија - Радно место за комуникацију, информисање и обраду података у звању самостални саветник у Одсеку за односе Министарства са јавношћу
Jавни конкурс за попуњавање извршилачких радних места у Mинистарству финансија, датум оглашавања 27.12.2018. године, датум истека рока за пријављивање 3.1.2019. године
Изјава о сагласности за прикупљање података на јавном конкурсу за попуњавање извршилачког радног места
Јавни конкурс за попуњавање извршилачких радних места у Mинистарству финансија, датум оглашавања 30.5.2018. године, датум истека рока за пријављивање 7.6.2018. године
Изјава о сагласности за прикупљање података на јавном конкурсу за попуњавање извршилачког радног места
Јавни конкурс за попуњавање извршилачких радних места у Mинистарству финансија, датум оглашавања 2.5.2018. године, датум истека рока за пријављивање 10.5.2018. године
Јавни конкурс за попуњавање извршилачких радних места у Mинистарству финансија, датум оглашавања 24.1.2018. године, датум истека рока за пријављивање 1.2.2018. године.
Изјава о сагласности за прикупљање података на јавном конкурсу за попуњавање извршилачког радног места
Јавни конкурс за попуњавање извршилачких радних места у Mинистарству финансија, датум оглашавања 18.10.2017. године, датум истека рока за пријављивање 26.10.2017. године.
Изјава о сагласности за прикупљање података на јавном конкурсу за попуњавање извршилачког радног места
Јавни конкурс за попуњавање извршилачких радних места у министарству финансија, датум оглашавања 7.6.2017. године, датум истека рока за пријављивање 15.6.2017. године.
Изјава
Јавни конкурс за попуњавање извршилачких радних места у министарству финансија – Сектор буџета; датум оглашавања 12.4.2017. године, датум истека рока за пријављивање 24.4.2017.. године
Изјава
Јавни конкурс за попуњавање извршилачких радних места у Министарству финансијa; датум оглашавања 28.4.2016. године, датум истека рока за пријављивање 5.5.2016. године
Јавни конкурс за попуњавање извршилачких радних места у Министарству финансија; датум оглашавања 24.12.2015. године, датум истека рока за пријављивање 31.12.2015. године
Јавни конкурс за попуњавање извршилачких радних места у Министарству финансијa; датум оглашавања 17.12.2015. године, датум истека рока за пријављивање 24.12.2015. године
Јавни конкурс за попуњавање извршилачких радних места у Министарству финансија - Сектор за финансијски систем, истиче 29.10.2015. године
Јавни конкурс за попуњавање извршилачких радних места у Министарству финансија - Сектор за фискални систем, истиче 8.10.2015. године
Радно место за нормативне и студијско-аналитичке послове из области јавног дуга по основу обвезница девизне штедње грађана, чека и менице, у звању самостални саветник у Групи за платни систем и небанкарске финансијске институције - Сектор за финансијски систем, истиче 17.9.2015. године
Јавни конкурс за попуњавање извршилачких радних места у Министарству финансија - Сектор за имовинско-правне послове
Радно место за стручно-оперативне послове, у звању млађи саветник у Групи за порез на додату вредност - Сектор за фискални систем
Јавни конкурс за попуњавање извршилачких радних места у Министарству финансија
Јавни конкурс за пријем приправника у Министарству финансија
Јавни конкурс за попуњавање извршилачког радног места у Министарству финансија -руководилац Групе за оцену капиталних пројеката, у звању самостални саветник, у Одељењу буџета Републике Србије - Сектор буџета
Радно место за креирање информатичке подршке буџету Републике, у звању саветник, у Групи за информатичку подршку буџету - Одељење буџета Републике Србије - Сектор буџета; истиче 21.5.2015. године

Сличне теме

Архива – Јавни конкурси за положаје