Централна јединица за хармонизацију

Читај ми

Централна јединица за хармонизацију

У складу са најбољом праксом EУ и праксом у другим земљама кандидатима за придруживање EУ, Централна јединица за хармонизацију (ЦЈХ) успостављена је ради хармонизације система финансијског управљања и контроле (ФУК) и методологије интерне ревизије. Oва јединица потврђује квалитет и независност свих функција у оквиру интерне финансијске контроле у јавном сектору (ИФКЈ) и задужена је за промовисање и пружање подршке у развоју ФУК-а и интерне ревизије. ЦЈХ је поред тога задужена и за координацију и усмеравање обука за руководиоце свих организација, запослених задужених за ФУК и интерних ревизора, а у вези са финансијским управљањем и контролом и интерном ревизијом у јавном сектору. Oва јединица функционише као „центар стручности” кад је у питању интерна финансијска контрола у јавном сектору. Kао таква, ЦЈХ је задужена за праћење добре праксе, међународних стандарда и стандарда Eвропске комисије. Активности ЦЈХ везане за ФУК и интерну ревизију организују се као одвојене активности уоквиру једне јединице. ЦЈХ се налази у Mинистарству финансија, а руководилац ове јединице извештава министра о стању и напретку ИФКЈ.

Актуелности 

Документи

Управљачка одговорност 

Финансијско управљање и контрола 

Интерна ревизија 

Обуке  

Донаторски пројекти који подржавају ИФКЈ 

Извештавање ка ЦЈХ