ПИМИС

Читај ми

ПИМИС

ПИМИС (енг. Public Investment Management Information System) је информациони систем који је успостављен при Министарству финансија. ПИМИС представља интегрисану базу капиталних пројекта и служи као подршка управљању капиталним пројектима у складу са Уредбом о управљању капиталним пројектима („Сл. гласник РС“, бр. 51/19 и 139/22). 

ПИМИС омогућава: регистрацију, кандидовање и оцену капиталних пројеката; праћење имплементације капиталних пројеката и извештавање о имплементацији, као и евидентирање капиталних пројеката који се реализују путем јавно-приватног партнерства, односно концесије дефинисане законом којим се регулише јавно-приватно партнерство и концесије за чију реализацију је неопходно прибавити сагласност министарства надлежног за послове финансија.

Успостављањем информационог система ПИМИС постиже се побољшање брзине и ефикасности пословних процеса у области праћења капиталних пројеката; заокруживање циклуса праћења пројеката од пројектне идеје до окончања пројекта; једноставнији приступ и систем одобрења, уз минимизацију грешака приликом уноса података; могућност статистичких прорачуна, итд.

Корисници ПИМИС-а

Овлашћени предлагачи – ресорна министарства и други директни корисници буџетских средстава, у смислу закона којим се уређује буџетски систем, посредством којих предлагачи идеје капиталног пројекта реализују капиталне пројекте.

Основне информације

Приступна адреса: https://pimis.mfin.gov.rs/login
Систем доступан за унос података: 1. јун 2023.
Корисници система: овлашћени предлагачи
Подршка: pimis@mfin.gov.rs 

Обавештења

Обавештење за обуку