Информатор о раду

Читај ми

Информатор о раду Министарства финансија, август 2022

Преузмите информатор о раду:

Информатор о раду Министарства финансија, август 2022
Информатор о раду Министарства финансија, август 2022
Захтев за приступ информацији од јавног значаја

Извештаје о закљученим уговорима о јавним набавкама можете видети на Порталу јавних набавки Управе за јавне набавке: http://www.ujn.gov.rs/ci/izvestaji/izvestaji_ujn