Контакт

Једноставно до информације

Адреса:

Кнеза Милоша 20, 11000 Београд

Србија

Све информације из надлежности
Министарства финансија можете добити на:

kontakt@mfin.gov.rs

Остали контакт подаци

Кабинет министра

Тел: + 381 11 765 2012

Е-адреса: kabinet@mfin.gov.rs

Секретаријат

Тел: + 381 11 765 2028

Е-адреса: sekretarijat@mfin.gov.rs

Одсек за односе Министарства са јавношћу

Тел: + 381 11 765 2398

Е-адреса: press@mfin.gov.rs

Сектори

Сектор за макроекономске и фискалне анализе и пројекције

Tел: + 381 11 765 2085

Сектор буџета

Тел: + 381 11 765 2135

+ 381 11 765 2136

Сектор за фискални систем

Tел: + 381 11 765 2101

Сектор за царински систем и политику

Tел: + 381 11 765 2261

Сектор за финансијски систем

Tел: + 381 11 765 2334

Сектор – Централна јединица за хармонизацију

Тел: : + 381 11 765 2276

Сектор за управљање средствима Европске уније

Тел: : + 381 11 765 2308

Сектор за уговарање и финансирање програма из средстава Европске уније

Тел: : + 381 11 765 2548

Сектор за имовинско-правне послове

Тел: + 381 11 765 2201

+ 381 11 765 2202

Сектор за међународну сарадњу и европске интеграције

Tел: + 381 11 765 2177

Сектор за буџетску инспекцију

Tел: + 381 11 765 2233

Сектор за другостепени порески и царински поступак

Одељење у Београду: + 381 11 765 2501

Одељење у Новом Саду: +381 21 300 01 85

Одељење у Нишу: +381 18 415 06 22

Одељење у Крагујевцу: +381 34 617 04 43,

+381 34 617 04 44

Сектор за праћење фискалних ризика

Тел: + 381 11 765 2292

Сектор за дигитализацију у области финансија

Тел: + 381 11 765 2421

Управе

Управа за спречавање прања новца

Адреса: Ресавска 24

Тел: +381 11 735 90 70

Факс: +381 11 362 83 99

Е-адреса: uprava@apml.org.rs

http://www.apml.gov.rs/

Пореска управа

Адреса: Цара Душана 145, Земун

Тел: +381 11 395 05 28

Е-адреса: kabinet@purs.gov.rs

http://purs.gov.rs/

Управа за трезор

Адреса: Поп Лукина 7-9

Тел: +381 11 320 24 51

Е-адреса: kabinet@trezor.gov.rs

http://www.trezor.gov.rs/

Управа царина

Адреса: Булевар др. Зорана Ђинђића 155

Тел/Факс: +381 11 269 58 80

Е-адреса: pr@carina.rs

http://www.upravacarina.rs/cyr/Stranice/Default.aspx

Управа за дуван

Адреса: Балканска 53

Тел: +381 11 302 18 01

Факс: +381 11 334 76 17

Е-адреса: info@duvan.gov.rs

http://duvan.gov.rs/

Управа за јавни дуг

Адреса: Балканска 53

Тел: +381 11 7652 742

Факс: +381 11 26 29 055

http://www.javnidug.gov.rs/

Управа за слободне зоне

Адреса: Балканска 53

Тел.: 011 311 73 26, 011 311 73 27

Факс. 011 311 73 88

Е-адреса: slobodnezone@usz.gov.rs

http://www.usz.gov.rs/

Управа за игре на срећу

Адреса: Балканска 53

Тел.: 011 311 76 39, 011 311 76 45

Факс. 011 311 75 72

Е-адреса: igre.na.srecu@uis.gov.rs

http://www.uis.gov.rs/