Kontakt

Jednostavno do informacije

Adresa:

Kneza Miloša 20, 11000 Beograd

Srbija

Sve informacije iz nadležnosti Ministarstva
finansija možete dobiti na:

kontakt@mfin.gov.rs

Ostali kontakt podaci

Kabinet ministra

Tel: + 381 11 765 2012

E-adresa: kabinet@mfin.gov.rs

Sekretarijat

Tel: + 381 11 765 2028

E-adresa: sekretarijat@mfin.gov.rs

Odsek za odnose Ministarstva sa javnošću

Tel: + 381 11 765 2398

E-adresa: press@mfin.gov.rs

Sektori

Sektor za makroekonomske i fiskalne analize i projekcije

Tел: + 381 11 765 2085

Sektor budžeta

Tel: + 381 11 765 2135

+ 381 11 765 2136

Sektor za fiskalni sistem

Tел: + 381 11 765 2101

Sektor za carinski sistem i politiku

Tел: + 381 11 765 2261

Sektor za finansijski sistem

Tел: + 381 11 765 2334

Sektor – Centralna jedinica za harmonizaciju

Tel: : + 381 11 765 2276

Sektor za upravljanje sredstvima Evropske unije

Tel: : + 381 11 765 2308

Sektor za ugovaranje i finansiranje programa iz sredstava Evropske unije

Tel: : + 381 11 765 2548

Sektor za imovinsko-pravne poslove

Tel: + 381 11 765 2201

+ 381 11 765 2202

Sektor za međunarodnu saradnju i evropske integracije

Tел: + 381 11 765 2177

Sektor za budžetsku inspekciju

Tел: + 381 11 765 2233

Sektor za drugostepeni poreski i carinski postupak

Odeljenje u Beogradu: + 381 11 765 2501

Odeljenje u Novom Sadu: +381 21 300 01 85

Odeljenje u Nišu: +381 18 415 06 22

Odeljenje u Kragujevcu: +381 34 617 04 43,

+381 34 617 04 44

Sektor za praćenje fiskalnih rizika

Tel: + 381 11 765 2292

Sektor za digitalizaciju u oblasti finansija

Тел: + 381 11 765 2421

Uprave

Uprava za sprečavanje pranja novca

Adresa: Resavska 24

Tel: +381 11 735 90 70

Faks: +381 11 362 83 99

E-adresa: uprava@apml.org.rs

http://www.apml.gov.rs/

Poreska uprava

Adresa: Cara Dušana 145, Zemun

Tel: +381 11 395 05 28

E-adresa: kabinet@purs.gov.rs

http://purs.gov.rs/

Uprava za trezor

Adresa: Pop Lukina 7-9

Tel: +381 11 320 24 51

E-adresa: kabinet@trezor.gov.rs

http://www.trezor.gov.rs/

Uprava carina

Adresa: Bulevar dr. Zorana Đinđića 155

Tel/Faks: +381 11 269 58 80

E-adresa: pr@carina.rs

http://www.upravacarina.rs/cyr/Stranice/Default.aspx

Uprava za duvan

Adresa: Balkanska 53

Tel: +381 11 302 18 01

Faks: +381 11 334 76 17

E-adresa: info@duvan.gov.rs

http://duvan.gov.rs/

Uprava za javni dug

Adresa: Balkanska 53

Tel: +381 11 7652 742

Faks: +381 11 26 29 055

http://www.javnidug.gov.rs/

Uprava za slobodne zone

Adresa: Balkanska 53

Tel.: 011 311 73 26, 011 311 73 27

Faks. 011 311 73 88

E-adresa: slobodnezone@usz.gov.rs

http://www.usz.gov.rs/

Uprava za igre na sreću

Adresa: Balkanska 53

Tel.: 011 311 76 39, 011 311 76 45

Faks. 011 311 75 72

E-adresa: igre.na.srecu@uis.gov.rs

http://www.uis.gov.rs/