Nacrti i predlozi

Čitaj mi

Nacrt izveštaja o sprovođenju Programa reforme upravljanja javnim finansijama za 2020. godinu

Ministarstvo finansija je, u saradnji sa drugim nadležnim institucijama, izradilo nacrt Izveštaja o realizaciji Programa reforme upravljanja javnim finansijama za period od januara do decembra 2020. godine. 

Nakon usaglašavanja sa komentarima svih zainteresovanih strana, koje je moguće dostaviti elektronskim putem na adresu pfmdijalog@mfin.gov.rs do 24.05.2021. godine, dokument će biti usvojen na sednici Vlade Republike Srbije.

Ministarstvo finansija, u skladu sa Zakonom o planskom sistemu RS („Službeni glasnik RS“, br. 30/18), obaveštava javnost da će se sastanak Dijaloga o politici upravljanja javnim finansijama održati 20. maja 2021. godine, onlajn putem.

Na sastanku će biti predstavljen Izveštaj o realizaciji Programa reforme upravljanja javnim finansijama za 2020. godinu, kao i nacrt novog Programa reforme upravljanja javnim finansijama za period 2021-2025. godine.

Link za sastanak je moguće dobiti prijavom za učešće na sastanku, putem elektronske adrese pfmdijalog@mfin.gov.rs  

Нацрт извештаја о спровођењу Програма реформе управљања јавним финансијама за 2020. годину