Nacrti i predlozi

Predlog zakona o završnom računu budzeta Republike Srbije za 2022. godinu, sa Obrazloženjem

Predlog zakona o završnom računu budzeta Republike Srbije za 2022. godinu, sa Obrazloženjem