Izveštavanje ka CJH

Čitaj mi

Izveštavanje ka CJH

Godišnje izveštavanje o sistemu FUK i funkciji IR

Centralna jedinica za harmonizaciju je pripremila obrasce izveštaja za 2023. godinu, o sistemu finansijskog upravljanja i kontrole i funkciji interne revizije, radi sagledavanja sveukupnog stanja interne finansijske kontrole u javnom sektoru. 

Rukovodilac korisnika javnih sredstava je u obavezi da, na propisani način, izvesti ministra finansija o adekvatnosti i funkcionisanju sistema finansijskog upravljanja i kontrole i funkcionisanju sistema interne revizije. Da bi godišnji izveštaji prikazali realno stanje, neophodno je da u njihovu pripremu budu uključeni rukovodioci svih nivoa organizacije. 

Aplikacija za elektronsko popunjavanje i dostavljanje izveštaja je aktivirana i nalazi se na portalu: https://ifkj.mfin.gov.rs. Na istom portalu mogu se naći i uputstva i objašnjenja koja su sasvim dovoljna za pripremu i dostavljanje izveštaja elektronskim putem.

Zakonski rok dostavljanja izveštaja: 31. mart 2024. godine

Aplikacija za izveštavanje: https://ifkj.mfin.gov.rs