Donatorski projekti koji podržavaju IFKJ

Čitaj mi

Donatorski projekti koji podržavaju IFKJ

Projekti u toku

1. Reforma javnih finansija – Agenda 2030 – PFR A2030
Donator: Nemačka saradnja u Srbiji (GIZ)

Projekat, koji kofinansira Švajcarska agencija za razvoj i saradnju, ima za cilj da se formulisanje politika i javne finansije pojačano orijentišu ka EU integracijama i implementaciji Agende 2030. Strategija se zasniva na tome da se obuhvate glavne teme reformske agende Srbije i da se pruži podrška sprovođenju prioritetnih mera, u skladu sa principima dobrog upravljanja. Aktivnosti projekta baziraju se, pre svega, na Programu reforme upravljanja javnim finansijama (PFM), Programu transformacije Poreske uprave, Strategiji razvoja interne finansijske kontrole u javnom sektoru, kao I Agendi 2030. Projekat radi u pet ključnih oblasti: 

1) razvoj kapaciteta ključnih aktera u Srbiji za finansiranje Agende 2030,
2) poboljšane usluge poreskim obveznicima,
3) transparentnost budzeta, finansijska kontrola i odgovornost,
4) koordinacija politika za sprovođenje Agende 2030 i
5) uspostavljanje opštedruštvenog dijaloga o Agendi 2030. 

Pored toga, projekat pruža podršku u unapređenju baze podataka za praćenje implementacije COR. Proces objedinjuje sve ključne aktere: predstavnike politike i državne uprave, organizacije civilnog društva, naučnekrugove, interesne grupe, građane i privredu.

2. Projekat reforme lokalnih finansija – RELOF 2
Donator: Švajcarski državni sekretarijat za ekonomske poslove (SECO)

Opis i cilj projekta: Projekat RELOF 2 trenutno podržava 33 lokalne samouprave u Srbiji u uvođenju ili unapređenju finansijskog upravljanja i kontrole, interne revizije i nadzora nad javnim preduzećima. Ekspertska pomoć i podrška pruža se grupama lokalnih samouprava (partnerstvima) organizovanih oko jedinica lokalnih samouprava koje već poseduju određene kapacitete za uspešnu primenu principa dobrog upravljanja i koje mogu biti mentori drugim lokalnim samoupravama u svom regionu. Ovakav pristup podstiče međuopštinsku saradnju.

Projekat podstiče i dijalog o javnim politikama između centralnog i lokalnog nivoa u cilju unapređenja sistema i bolje primene propisa i podrška je Ministarstvu finansija, Centralnoj jedinici za harmonizaciju u ovom procesu.

Projekat RELOF 2 se realizuje kroz sledeće komponente:

1) Uvođenje ili unapređenje sistema finansijskog upravljanja i kontrole na lokalnom nivou.
2) Uvođenje ili unapređenje funkcije interne revizije na lokalnom nivou
3) Unapređenje sistema nadzora nad radom lokalnih javnih preduzeća (praćenje i kontrola fiskalnog rizika)
4) Razvoj naprednih i inovativnih aktivnosti na poboljšanju upravljanja lokalnim finansijama

3. Odgovorna platforma za upravljanje javnim finansijama
Donator: Švedska agencija za međunarodni razvoj i saradnju (SIDA)
Partner u implementaciji: UNDP

Ovaj projekat predstavlja novu fazu podrške koju SIDA pruža Srbiji u reformisanju upravljanja javnim finansijama, nastavljajući pristup zasnovan na platformi. Projekat nadograđuje i dopunjuje podršku koju je ranije pružila SIDA u okviru tekućeg projekta Ubrzavanje mehanizama odgovornosti u javnim finansijama, finansiranog od strane Švajcarske agencije za razvoj i saradnju. Projekat se fokusira na dve celine: izvršenje budzeta i finansijsku kontrolu kao i spoljni nadzor nad javnim finansijama, istovremeno se fokusirajući na horizontalna i međusektorska pitanja koja se odnose na osiguravanje održivih sistema interne kontrole u ključnim institucijama javnog sektora, povećanje transparentnosti u upravljanju javnim fondovima na lokalnom nivou i poboljšanje saradnje između organizacija civilnog društva i lokalne samouprave.

Nedavno realizovani projekti

1. Tvining – Podrška daljem razvoju interne finansijske kontrole u javnom sektoru (IFKJ)
Donator: Evropska Unija

Partnerstvo dve državne administracije Francuske i Srbije će omogućiti razvoj interne finansijske kontrole u javnom sektoru u svim javnim ustanovama Republike Srbije. To je od izuzetne važnosti za reformu javne uprave i reformu javnih finansija u skladu sa prioritetima nacionalne PIFC Strategije 2017-2020, zahtevima Evrospke unije- Poglavlje 32 i međunarodnim standardima- INTOSAI , COSO 2013, IPPF IIA.

Sam termin i koncept IFKJ sistema je razvila Evropska komisija sa ciljem da zemljama kandidatima i potencijalnim kandidatima za članstvo u EU pruži pomoć u razumevanju i primeni dobro razvijenih i efektivnih mera za kontrolu i upravljanje javnim finansijama.

Centralna jedinica za harmonizaciju je nadležna za razvoj metodologije interne kontrole i revizije. PIFC Tvining projekat će kroz razmenu stručnih znanja, iskustva i primera dobre prakse u javnom sektoru još ojačati ulogu ovog tela.

Centralna aktivnost projekta je implementacija upravljačke odgovornosti. Upravljačka odgovornost je kamen temeljac Reforme javne uprave i podrazumeva:

• sistem delegiranja ovlašćenja
• učinak
• transparentne uloge i odgovornost organizacionih jedinica nadležnih za finansijske poslove

https://www.euzatebe.rs/rs/projekti/podrska-daljem-razvoju-interne-finansijske-kontrole-u-javnom-sektoru-pifc

2. Poboljšanje opštinske revizije za odgovornost I efikasnost u upravljanju javnim finansijama
Donator: Švajcarski državni sekretarijat za ekonomske poslove (SECO)
Partner u implementaciji: UNDP

Glavni cilj projekta je podrška internoj finansijskoj kontroli (IFKJ) u Srbiji. Direktni cilj projekta je primena sistema za sertifikaciju i profesionalni razvoj za interne revizore u javnom sektoru i jačanje profesionalnih kapaciteta u Centralnoj jedinici za harmonizaciju (CJH). Projekat će podržati CH u preusmeravanju svojih aktivnosti sa IFKJ obuka I sertifikacije internih revizora na preuzimanje vodeće uloge u poboljšanju kontrolnog okruženja, podržavajući uvođenje upravljanja učinkom i praćenje sprovođenja finansijskog upravljanja i kontrole (FUK) i internih zahtevi za reviziju u srpskoj administraciji. Projekat sprovodi UNDP, u bliskoj koordinaciji sa CJH, pružajući stratešku orijentaciju programa sertifikacije i profesionalnog razvoja za interne revizore u javnom sektoru.