Aktuelnosti

Čitaj mi

Aktuelnosti

Program stalnog stručnog usavršavanja ovlašćenih internih revizora za 2023. godinu
Objavljeno: 28. decembra 2022.

U skladu sa Pravilnikom o stručnom usavršavanju ovlašćenih internih revizora u javnom sektoru, Centralna jedinica za harmonizaciju je pripremila Program stručnog usavršavanja ovlašćenih internih revizora za 2023. godinu:

Program stalnog stručnog usavršavanja ovlašćenih internih revizora za 2023. godinu