Saradnja sa medijima

Čitaj mi

Saradnja sa medijima

Prema ustanovljenoj proceduri rada sa medijima, na sva novinarska pitanja odgovara se po primljenom zahtevu u elektronskoj formi.

Novinari mogu slati pitanja na službeni mejl Odseka za odnose Ministarstva sa javnošću press@mfin.gov.rs 

Broj telefona za dodatne informacije je 011 765 2398