Instrukcije za uplatu donacija

Čitaj mi

Uplata donacija za pomoć u borbi protiv COVID-19

Međunarodne organizacije, fizička i pravna lica mogu uplatiti donacije za pomoć u borbi protiv epidemije bolesti COVID-19.

Donacije je moguće uplatiti u dinarima i u devizama.

Međunarodne organizacije, fizička i pravna lica mogu uplatiti donacije u devizama na devizni račun broj: 840-1630-88- Izvršenje budzeta Republike Srbije–devizni račun, po instrukciji iz Priloga:

Payment Instructions

Uplate donacija u dinarima mogu se vršiti na sledećim računima:

Tekuće donacije od međunarodnih organizacija u korist Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje

840 – 732161843 – 59

Tekuće pomoći EU u korist Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje

840 – 732351843 – 31

Tekući dobrovoljni transferi od fizičkih i pravnih lica u korist Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje

840 – 744161843 – 57

 

Prilikom uplate na navedene uplatne račune, u polje poziv na broj odobrenja uneti: 97 41601, sa šifrom plaćanja 153 – za gotovinske uplate, odnosno 253 – za bezgotovinsko plaćanje.

Imajući u vidu veliki broj poziva i predloga za dostavljanje humanitarne pomoći i za upućivanje različitih donacija za borbu protiv COVID-19, Vlada Republike Srbije otvorila je i poseban mejl i telefone namenjene za sva pitanja i predloge o donacijama.

Svi koju žele da upute humanitarnu pomoć ili imaju pitanja u vezi sa potrebama za upućivanje pomoći, mogu se obratiti na:

mejl ironfriendship@gov.rs

telefone +381 64 8350 478 i +381 11 292 7499.

Na ove kontakt telefone i mejl mogu se obratiti svi pojedinci, institucije, privrednici, organizacije i svi zainteresovani iz naše zemlje i sveta.