Planovi

Čitaj mi

Planovi

Plan javnih nabavki za 2024. godinu

Plan javnih nabavki za 2024. godinu
Plan javnih nabavki za 2024. godinu – verzija 2
Plan javnih nabavki za 2024. godinu – verzija 3
Plan javnih nabavki za 2024. godinu – verzija 4
Plan javnih nabavki za 2024. godinu – verzija 5
Plan javnih nabavki za 2024. godinu – verzija 6
Plan javnih nabavki za 2024. godinu – verzija 7
Plan javnih nabavki za 2024. godinu – verzija 8

Plan javnih nabavki za 2023. godinu

Plan javnih nabavki za 2023. godinu
Plan javnih nabavki za 2023. godinu – verzija 2
Plan javnih nabavki za 2023. godinu – verzija 3
Plan javnih nabavki za 2023. godinu – verzija 4
Plan javnih nabavki za 2023. godinu – verzija 5
Plan javnih nabavki za 2023. godinu – verzija 6
Plan javnih nabavki za 2023. godinu – verzija 7
Plan javnih nabavki za 2023. godinu – verzija 8
Plan javnih nabavki za 2023. godinu – verzija 9
Plan javnih nabavki za 2023. godinu – verzija 10
Plan javnih nabavki za 2023. godinu – verzija 11
Plan javnih nabavki za 2023. godinu – verzija 12
Plan javnih nabavki za 2023. godinu – verzija 13
Plan javnih nabavki za 2023. godinu – verzija 14
Plan javnih nabavki za 2023. godinu – verzija 15
Plan javnih nabavki za 2023. godinu – verzija 16
Plan javnih nabavki za 2023. godinu – verzija 17
Plan javnih nabavki za 2023. godinu – verzija 18
Plan javnih nabavki za 2023. godinu – verzija 19
Plan javnih nabavki za 2023. godinu – verzija 20
Plan javnih nabavki za 2023. godinu – verzija 21
Plan javnih nabavki za 2023. godinu – verzija 22
Plan javnih nabavki za 2023. godinu – verzija 23

Plan javnih nabavki za 2022. godinu

Plan javnih nabavki za 2022. godinu
Plan javnih nabavki za 2022. godinu, verzija 3
Plan javnih nabavki za 2022. godinu, verzija 4
Plan javnih nabavki za 2022. godinu, verzija 5
Plan javnih nabavki za 2022. godinu, verzija 6
Plan javnih nabavki za 2022. godinu, verzija 7
Plan javnih nabavki za 2022. godinu, verzija 8
Plan javnih nabavki za 2022. godinu, verzija 9
Plan javnih nabavki za 2022. godinu, verzija 12
Plan javnih nabavki za 2022. godinu, verzija 16
Plan javnih nabavki za 2015. godinu možete da preuzmete ovde
Plan javnih nabavki za 2014. godinu možete da preuzmete ovde
Plan nabavki Ministarstva finansija za 2013. godinu