Ekonomske mere za pomoć privredi i građanima

Čitaj mi

Ekonomske mere za pomoć privredi i građanima

Zakon o utvrđivanju finansijske podrške privrednim subjektima za održavanje likvidnosti i obrtna sredstva u otežanim ekonomskim uslovima usled pandemije COVID-19 izazvane virusom SARS-CoV-2 („Službeni glasnik RS“, br. 76/2021)
Zakon o potvrđivanju uredaba koje je Vlada uz supotpis predsednika Republike donela za vreme vanrednog stanja („Službeni glasnik RS“, br. 62/2020)
Uredba o utvrđivanju Programa finansijske podrške sportskim organizacijama u otežanim ekonomskim uslovima usled pandemije COVID-19 izazvane virusom SARS-CoV-2 („Službeni glasnik RS“, br. 111/2021)
Zaključak Vlade 05 broj 401-6052/2020 („Službeni glasnik RS“, br. 104/2020)
Zaključak Vlade 05 broj 401-6243/2020 („Službeni glasnik RS“, br. 106/2020)
Uredba o postupku za izdavanje dužničkih hartija od vrednosti („Službeni glasnik RS“, br. 54/2020)
Pravilnik o sadržini obrasca u kome se iskazuju podaci o licima za koja veliko pravno lice ostvaruje pravo na uplatu bespovratnih novčanih sredstava („Službeni glasnik RS“, br. 56/2020)
Uredba o pomeranju roka za sticanje statusa kvalifikovanog novozaposlenog lica (“Službeni glasnik RS“, br. 60/2020)
Uredba o izmeni opštih prihoda i primanja, rashoda i izdataka budzeta Republike Srbije za 2020. godinu radi otklanjanja štetnih posledica usled bolesti COVID-19 izazvane virusom SARS-CoV-2 (“Službeni glasnik RS“, br. 60/2020)
Uredba o utvrđivanju Programa rasporeda i korišćenja subvencija za podršku radu ugostiteljske i turističke privrede zbog poteškoća u poslovanju prouzrokovanih epidemijom bolesti COVID-19 izazvane virusom SARS-CoV-2 („Službeni glasnik RS“, br. 146/2020)