Инструкције за уплату донација

Читај ми

Уплата донација за помоћ у борби против COVID-19

Међународне организације, физичка и правна лица могу уплатити донације за помоћ у борби против епидемије болести COVID-19.

Донације је могуће уплатити у динарима и у девизама.

Међународне организације, физичка и правна лица могу уплатити донације у девизама на девизни рачун број: 840-1630-88- Извршење буџета Републике Србије–девизни рачун, по инструкцији из Прилога:

Payment Instructions

Уплате донација у динарима могу се вршити на следећим рачунима:

Текуће донације од међународних oрганизација у корист Републичког фонда за здравствено осигурање

840 – 732161843 – 59

Текуће помоћи ЕУ у корист Републичког фонда за здравствено осигурање

840 – 732351843 – 31

Текући добровољни трансфери од физичких и правних лица у корист Републичког фонда за здравствено осигурање

840 – 744161843 – 57

 

Приликом уплате на наведене уплатне рачуне, у поље позив на број одобрења унети: 97 41601, са шифром плаћања 153 – за готовинске уплате, односно 253 – за безготовинско плаћање.

Имајући у виду велики број позива и предлога за достављање хуманитарне помоћи и за упућивање различитих донација за борбу против COVID-19, Влада Републике Србије отворила је и посебан мејл и телефоне намењене за сва питања и предлоге о донацијама.

Сви коју желе да упуте хуманитарну помоћ или имају питања у вези са потребама за упућивање помоћи, могу се обратити на:

мејл ironfriendship@gov.rs и 

телефоне +381 64 8350 478 и +381 11 292 7499.

На ове контакт телефоне и мејл могу се обратити сви појединци, институције, привредници, организације и сви заинтересовани из наше земље и света.