Извештавање ка ЦЈХ

Читај ми

Извештавање ка ЦЈХ

Годишње извештавање о систему ФУК и функцији ИР

Централна јединица за хармонизацију је припремила обрасце извештаја за 2023. годину, о систему финансијског управљања и контроле и функцији интерне ревизије, ради сагледавања свеукупног стања интерне финансијске контроле у јавном сектору. 

Руководилац корисника јавних средстава је у обавези да, на прописани начин, извести министра финансија о адекватности и функционисању система финансијског управљања и контроле и функционисању система интерне ревизије. Да би годишњи извештаји приказали реално стање, неопходно је да у њихову припрему буду укључени руководиоци свих нивоа организације. 

Апликација за електронско попуњавање и достављање извештаја је активирана и налази се на порталу: https://ifkj.mfin.gov.rs. На истом порталу могу се наћи и упутства и објашњења која су сасвим довољна за припрему и достављање извештаја електронским путем.

Законски рок достављања извештаја: 31. март 2024. године

Апликација за извештавање: https://ifkj.mfin.gov.rs