Прописи

Прописи

Уредба о управљању капиталним пројектима
Правилник о студији изводљивости и претхоодној студији изводљивости
Правилник о начину израде параметара
Правилник о инвестиционој документацији
Обрасци по корисницима
Правилник о поступку рационализације капиталних пројеката
Правилник о поступку укључивања капиталних пројеката у буџет
Правилник о праћењу имплементације капиталних пројеката
Правилник о садржају базе капиталних пројеката