Извештаји

Извештаји

I квартал 2022. године
II квартал 2022. године
III квартал 2022. године
IV квартал 2022. године
Извештај о набавкама за 2023 годину
Извештај о набавкама за 2023 годину
IV квартал 2020. године
III квартал 2020. године
II квартал 2020. године
I квартал 2020. године
IV квартал 2019. године
III квартал 2019. године
II квартал 2019. године
I квартал 2019. године
IV квартал 2018. године
III квартал 2018. године
II квартал 2018. године
I квартал 2018. године
IV квартал 2017. године
III квартал 2017. године
II квартал 2017. године
I квартал 2017. године