Министар и Министарство финансија

Државни секретари Министарства финансија

Данијела Вазура

Државни секретари Министарства финансија

Данијела Вазура

Државни секретар

Славица Савичић

Државни секретари Министарства финансија

Славица Савичић

Државни секретар

Саша Стевановић

Државни секретари Министарства финансија

Саша Стевановић

Државни секретар

Гојко Станивуковић

Државни секретари Министарства финансија

Гојко Станивуковић

Државни секретар

Јожеф Керекеш

Државни секретари Министарства финансија

Јожеф Керекеш

Државни секретар

Секретар Министарства финансија

Ана Радевић

Секретар Министарства финансија

Ана Радевић

Секретар Министарства финансија

Помоћници министра финансија

Дарко Комненић

Помоћници министра финансија

Дарко Комненић

помоћник министра за Сектор буџета

Милица Јовановић

Помоћници министра финансија

Милица Јовановић

помоћник министра за Сектор за макроекономске и фискалне анализе и пројекције

Снежана Карановић

Помоћници министра финансија

Снежана Карановић

помоћник министра за Сектор за царински систем и политику

Споменка Вирцбургер

Помоћници министра финансија

Споменка Вирцбургер

помоћник министра у Сектору – Централна јединица за хармонизацију

Војислав Лазаревић

Помоћници министра финансија

Војислав Лазаревић

помоћник министра у Сектору за имовинско-правне послове

Марко Јовановић

Помоћници министра финансија

Марко Јовановић

помоћник министра у Сектору за уговарање и финансирање програма из средстава Европске уније

Борис Бјелица

Помоћници министра финансија

Борис Бјелица

в.д. помоћника министра у Сектору за праћење фискалних ризика

Огњен Поповић

Помоћници министра финансија

Огњен Поповић

в.д. помоћника министра у Сектору за финансијски систем

Драган Демировић

Помоћници министра финансија

Драган Демировић

помоћник министра у Сектору за фискални систем

Верица Игњатовић

Помоћници министра финансија

Верица Игњатовић

помоћник министра у Сектору за међународну сарадњу и европске интеграције

Ана Тешић

Помоћници министра финансија

Ана Тешић

помоћник министра у Сектору за буџетску инспекцију

Дејан Каравелић

Помоћници министра финансија

Дејан Каравелић

помоћник министра у Сектору за другостепени порески и царински поступак

Соња Талијан

Помоћници министра финансија

Соња Талијан

Помоћник министра у Сектору за дигитализацију у области финансија

Јована Здравковић

Помоћници министра финансија

Јована Здравковић

в.д. помоћника министра Сектор за управљање средствима Европске уније

Директори управа Министарства финансија

Драгана Марковић

Директори управа Министарства финансија

Драгана Марковић

директор Пореске управе

Марко Гверо

Директори управа Министарства финансија

Марко Гверо

в.д. директора Управе за трезор

Жељко Радовановић

Директори управа Министарства финансија

Жељко Радовановић

в.д. директора Управе за спречавање прања новца

Бранко Радујко

Директори управа Министарства финансија

Бранко Радујко

в.д. директора Управе царина

Слободан Ердељан

Директори управа Министарства финансија

Слободан Ердељан

директор Управе за дуван

Ана Триповић

Директори управа Министарства финансија

Ана Триповић

директор Управе за јавни дуг

Јасмина Штамбук

Директори управа Министарства финансија

Јасмина Штамбук

директор Управе за слободне зоне

Зоран Гашић

Директори управа Министарства финансија

Зоран Гашић

директор Управе за игре на срећу