Одлуке Владе Републике Србије

Читај ми

Одлуке Владе Републике Србије

Додатне информације можете наћи на овој адреси: http://www.pravno-informacioni-sistem.rs/fp/covid19 

Прописи и други акти

Одлука о проглашењу ванредног стања: 29/2020-3

Уредба о примени рокова у управним поступцима за време ванредног стања: 41/2020-3

Уредба о посебним техничким захтевима, стандардима и примени медицинских средстава за време ванредног стања насталог услед болести COVID-19 изазване вирусом SARS-CoV-2: 41/2020-3

Уредба о ограничавању малопродајне цене заштитних средстава за време ванредног стања насталог услед болести COVID-19 изазване вирусом SARS-CoV-2: 40/2020-3

Уредба о прекршају за кршење Наредбе министра унутрашњих послова о ограничењу и забрани кретања лица на територији Републике Србије: 39/2020-3

Уредба о роковима у судским поступцима за време ванредног стања проглашеног 15. марта 2020. године: 38/2020-4

Уредба о пореским мерама за време ванредног стања ради ублажавања економских последица насталих услед болести COVID-19 изазване вирусом SARS-CoV-2: 38/2020-3

Уредба о мерама за време ванредног стања: 31/2020-3, 36/2020-3, 38/2020-3, 39/2020-3

Уредба о организовању рада послодаваца за време ванредног стања: 31/2020-3

Закон о заштити становништва од заразних болести: 15/2016-31

 

АКТИ ВЛАДЕ

Одлука о статусу страних држављана у Републици Србији за време ванредног стања: 41/2020-4

Одлука о ограничењу пружања услуга у области трговине на мало, које обухватају продају робе и вршење услуга у трговинским центрима и локалима у које се улази из затвореног простора: 39/2020-4

Одлука о посебним мерама пружања услуга у области трговине на мало, која обухвата продају хране и пића у угоститељским објектима и продају хране за ношење: 39/2020-4

Одлука о затварању свих граничних прелаза за улазак у Републику Србију: 37/2020-3

Одлука о ограничењу висине цена и маржи основних животних намирница и заштитне опреме: 35/2020-17

Одлука о забрани извоза лекова: 32/2020-4, 33/2020-3

Одлука о обустави рада установа ученичког и студентског стандарда чији је оснивач Република Србија: 32/2020-3

Одлука о важењу личних докумената држављана Републике Србије за време ванредног стања: 32/2020-3

Одлука о привременом ограничавању кретања тражилаца азила и ирегуларних миграната смештених у центрима за азил и прихватним центрима у Републици Србији: 32/2020-3

Одлука о образовању Комисије за давање дозволе за улазак на територију Републике Србије у режиму примене заштитних мера од болести COVID-19: 30/2020-4

Одлука о ограничењу висине цена основних животних намирница и заштитне опреме: 30/2020-4

Одлука о обустави извођења наставе у високошколским установама, средњим и основним школама и редовног рада установа предшколског васпитања и образовања: 30/2020-3

Одлука о привременој забрани извоза основних производа битних за становништво: 28/2020-3, 33/2020-3, 37/2020-3, 39/2020-5, 41/2020-4

Одлука о затварању граничних прелаза: 25/2020-3, 27/2020-14, 35/2020-18

Одлука о проглашењу болести COVID-19 изазване вирусом SARS-CoV-2 заразном болешћу: 23/2020-3, 24/2020-3, 27/2020-13, 28/2020-3, 30/2020-3, 32/2020-3, 35/2020-18, 37/2020-3, 38/2020-17, 39/2020-4

Закључак (Владе o обустављању рада са странкама путем непосредног контакта): 35/2020-18, 37/2020-3

Закључак (Владе о одређивању објекта за спровођење мере карантина ради спречавања појаве, ширења и сузбијања заразне болести COVID-19): 33/2020-4

 

АКТИ МИНИСТАРСТВА

Наредба о забрани окупљања у Републици Србији на јавним местима у затвореном простору: 39/2020-7

Наредба о проглашењу епидемије заразне болести COVID-19: 37/2020-8

Наредба о ограничењу и забрани кретања лица на територији Републике Србије: 34/2020-3, 39/2020-6, 40/2020-4

Наредба о орга низовању и спровођењу мере карантина: 33/2020-4

Наредба о забр ани посета и ограничењу кретања у објектима установа за смештај старих лица: 28/2020-14

 

АКТИ НАРОДНЕ БАНКЕ СРБИЈЕ

Одлука о при временим мерама за очување стабилности финансијског система: 33/2020-6

Одлука о при временим мерама за даваоце лизинга у циљу очувања стабилности финансијског система: 33/2020-6

 

Све информације о корона вирусу COVID-19 можете пратити на званичној веб страни Covid19.rs. 

Свим важећим прописима Републике Србије, који су објављени у „Службеном гласнику РС“, можете приступити без накнаде у бази Регистар и текстови важећих прописа и других аката. 

Уредба-фискалне-погодности
Уредба-ХОВ
Уредба-Утврђивање-ПФП