Финансијско управљање и контрола

pdf

Приручник за финансијско управљање и контролу

pdf

Модул 1 - Увод у интерну контролу

pdf

Модул 2 - Систем управљања ризицима

pdf

Модул 3 - Управљачки контролни систем

pdf

Приручник за финансијско управљање и контролу Модул 1 - Увод у интерну контролу Модул 2 - Систем управљања ризицима Модул 3 - Управљачки контролни систем Модул 4 - Спровођење финансијског управљања и контроле