Документи

pdf

Конслидовани годисњи извештај за 2015. годину

pdf

Консолидовани 2017

pdf

НОВО Закон о буџетском систему део који се односи на ИФКЈ

docx

ПРАВИЛНИК ФУК

pdf

ПРАВИЛНИК ИР

pdf

Правилник о условима и поступку полагања испита за стицање звања овлашћени интерни ревизор у јавном сектору

pdf

Преглед квалитета 2017

pdf

Сагледавање квалитета 2016

pdf

Стратегија развоја 2017-2020

pdf

Акциони план 2019-2020. године Стратегије ИФКЈ

pdf

КГИ 2016