Извештаји о сагледавању квалитета рада интерне ревизије

Сaглeдaвaњe квaлитeтa рада интерне ревизије за 2022. годину
Сaглeдaвaњe квaлитeтa рада интерне ревизије за 2021. годину
Сaглeдaвaњe квaлитeтa рада интерне ревизије за 2020. годину
Сaглeдaвaњe квaлитeтa рада интерне ревизије за 2019. годину
Сaглeдaвaњe квaлитeтa рада интерне ревизије за 2017. годину
Сaглeдaвaњe квaлитeтa рада интерне ревизије за 2016. годину

Сличне теме

Консолидовани годишњи извештаји

Евиденција о стручном усавршавању интерних ревизора у јавном сектору

Правни и стратешки оквир