Извештаји о сагледавању квалитета рада интерне ревизије

Сaглeдaвaњe квaлитeтa рада интерне ревизије за 2019. годину
Сaглeдaвaњe квaлитeтa рада интерне ревизије за 2017. годину
Сaглeдaвaњe квaлитeтa рада интерне ревизије за 2016. годину

Сличне теме

Евиденција о стручном усавршавању интерних ревизора у јавном сектору за 2020. годину

Документи