Izveštaji o sagledavanju kvaliteta rada interne revizije

Sagledavanje kvaliteta rada interne revizije za 2022. godinu
Sagledavanje kvaliteta rada interne revizije za 2021. godinu
Sagledavanje kvaliteta rada interne revizije za 2020. godinu
Sagledavanje kvaliteta rada interne revizije za 2019. godinu
Sagledavanje kvaliteta rada interne revizije za 2017. godinu
Sagledavanje kvaliteta rada interne revizije za 2016. godinu

Slične teme

Konsolidovani godišnji izveštaji

Evidencija o stručnom usavršavanju internih revizora u javnom sektoru

Pravni i strateški okvir