Izveštaji o sagledavanju kvaliteta rada interne revizije

Sagledavanje kvaliteta rada interne revizije za 2019. godinu
Sagledavanje kvaliteta rada interne revizije za 2017. godinu
Sagledavanje kvaliteta rada interne revizije za 2016. godinu

Slične teme

Evidencija o stručnom usavršavanju internih revizora u javnom sektoru za 2020. godinu

Dokumenti