Konsolidovani godišnji izveštaji

Konsolidovani godišnji izveštaj za 2022. godinu o stanju interne finansijske kontrole u javnom sektoru u Republici Srbiji
Konsolidovani godišnji izveštaj za 2021. godinu o stanju interne finansijske kontrole u javnom sektoru u Republici Srbiji
Konsolidovani godišnji izveštaj za 2020. godinu o stanju interne finansijske kontrole u javnom sektoru u Republici Srbiji
Konsolidovani godišnji izveštaj za 2019. godinu o stanju interne finansijske kontrole u javnom sektoru u Republici Srbiji
Konsolidovani godišnji izveštaj za 2018. godinu o stanju interne finansijske kontrole u javnom sektoru u Republici Srbiji
Konsolidovani godišnji izveštaj za 2017. godinu o stanju interne finansijske kontrole u javnom sektoru u Republici Srbiji
Konsolidovani godišnji izveštaj za 2016. godinu o stanju interne finansijske kontrole u javnom sektoru u Republici Srbiji
Konsolidovani godišnji izveštaj za 2015. godinu o stanju interne finansijske kontrole u javnom sektoru u Republici Srbiji
Konsolidovani godišnji izveštaj za 2014. godinu o stanju interne finansijske kontrole u javnom sektoru u Republici Srbiji
Konsolidovani godišnji izveštaj za 2013. godinu o stanju interne finansijske kontrole u javnom sektoru u Republici Srbiji
Konsolidovani godišnji izveštaj za 2012. godinu o stanju interne finansijske kontrole u javnom sektoru u Republici Srbiji
Konsolidovani godišnji izveštaj za 2011. godinu o stanju interne finansijske kontrole u javnom sektoru u Republici Srbiji
Konsolidovani godišnji izveštaj za 2010. godinu o stanju interne finansijske kontrole u javnom sektoru u Republici Srbiji
Konsolidovani godišnji izveštaj za 2009. godinu o stanju interne finansijske kontrole u javnom sektoru u Republici Srbiji

Slične teme

Izveštaji o sagledavanju kvaliteta rada interne revizije

Evidencija o stručnom usavršavanju internih revizora u javnom sektoru

Pravni i strateški okvir