Евиденција о стручном усавршавању интерних ревизора у јавном сектору

Евиденција о стручном усавршавању интерних ревизора у јавном сектору за 2022. годину
Евиденција о стручном усавршавању интерних ревизора у јавном сектору за 2021. годину
Евиденција о стручном усавршавању интерних ревизора у јавном сектору за 2020. годину

Сличне теме

Консолидовани годишњи извештаји

Извештаји о сагледавању квалитета рада интерне ревизије

Правни и стратешки оквир