Интерна ревизија

pdf

Интерна ревизија у јавном сектору Републике Србије

pdf

Модул 1 - Увод у интерну ревизију

pdf

Модул 2 - Увод у пословне процесе

pdf

Модул 3 - Значај добре комуникације

pdf

Модул 4 - Ревизија информационих система

doc

Образац 1 - Извештај сталног стручног усавршавања интерних ревизора

doc

Образац 2 - Извештај сталног стручног усавршавања интерних ревизора

doc

Образац 3 - Извештај сталног стручног усавршавања интерних ревизора