Интерна ревизија

Интерна ревизија је активност која пружа независно објективно уверавање и саветодавна активност, са сврхом да допринесе унапређењу пословања организације; помаже организацији да оствари своје циљеве, тако што систематично и дисциплиновано процењује и вреднује управљање ризицима, контроле и управљање организацијом;

Интерна ревизија помаже руководећим структурама и њена улога је често описана као продужена рука руководиоца. Путем интерне контроле, руководеће структуре добијају информације које се односе на функционисање система који је у њиховој надлежности.

Извештавање о интерној ревизији ка ЦЈХ

Документи

Додатне материјале за интерну ревизију можете наћи у оквиру картице за E learning

 

pdf

Модел повеље интерне ревизије

docx

Модел повеље интерне ревизије

pdf

Модел етичког кодекса

pdf

Модел описа посла Јединице за интерну ревизију

pdf

Модел описа посла интерног ревизора

pdf

Модел описа посла вишег интерног ревизора

pdf

Модел описа посла руководиоца Јединице за интерну ревизију

pdf

Модел Споразума о обављању интерне ревизије од стране јединице за интерну ревизију другог КЈС

docx

Модел Споразума о обављању интерне ревизије од стране јединице за интерну ревизију другог КЈС

pdf

Алати за ревизију ИПА фондова Европске уније

pdf

Модел за интерну оцену квалитета рада јединица за интерну ревизију

pdf

Смернице за спровођење интерне ревизије мeђусeктoрских прoгрaмa и прojeкaта - ,,хоризонтална ревизија“

pdf

Смернице за успостављање заједничке јединице за интерну ревизију