Извештавање интерних ревизора

Извештај о стручном усавршавању овлашћеног интерног ревизора у јавном сектору
Обавештење о немогућности испуњења услова стручног усавршавања овлашћеног интерног ревизора у јавном сектору
Информација о промени послодавца овлашћеног интерног ревизора

Сличне теме

Модели аката за успостављање интерне ревизије

Модели описа послова

Постаните интерни ревизор