Извештавање интерних ревизора

Извештај о стручном усавршавању овлашћеног интерног ревизора у јавном сектору
Обавештење о немогућности испуњења услова стручног усавршавања овлашћеног интерног ревизора у јавном сектору
Информација о промени послодавца овлашћеног интерног ревизора

Сличне теме

Смернице за обављање саветодавних услуга

Модели, смернице, алати

Модели описа послова