Међународни рачуноводствени стандарди

Међународни рачуноводствени стандарди

Решење о утврђивању превода Међународног стандарда финансијског извештавања за мала и средња правна лица (МСФИ за МСП)
Међународни стандард финансијског извештавања (IFRS) за мале и средње ентитете