Arhiva – Javni konkursi za izvršilačka radna mesta

Javni konkurs za popunjavanje izvršilačkih radnih mesta u Ministarstvu finansija sa obrascima prijave, objavljen dana 2. novembra 2022. godine

Tekst oglasa
Spisak kandidata među kojima se sprovodi izborni postupak
Lista kandidata koji su ispunili merila za izbor

Interni konkurs za popunjavanje izvršilačkih radnih mesta u Ministarstvu finansija sa obrascima prijave, objavljen dana 9. novembra 2022. godine

Tekst oglasa
Spisak kandidata među kojima se sprovodi izborni postupak
Lista kandidata koji su ispunili merila za izbor

Javni konkurs za popunjavanje izvršilačkih radnih mesta u Ministarstvu finansija sa obrascima prijave, objavljen dana 1. juna 2022. godine

Javni konkurs za popunjavanje izvršilačkih radnih mesta
Spisak kandidata među kojima se sprovodi izborni postupak - prema šiframa prijava na javnom konkursu za popunjavanje izvršilačkih radnih mesta u Ministarstvu finansija
Lista kandidata koji su ispunili merila za izbor

Interni konkurs za popunjavanje izvršilačkih radnih mesta u Ministarstvu finansija sa obrascem prijave, objavljen dana 18. maja 2022. godine. Rok za podnošenje prijava na interni konkurs je osam dana i počinje da teče 19. maja 2022. godine i ističe 26. maja 2022. godine

Tekst oglasa
Spisak kandidata među kojima se sprovodi izborni postupak

Interni konkurs za popunjavanje izvršilačkog radnog mesta u Ministarstvu finansija sa obrascem prijave, objavljen dana 7. aprila 2022. godine. Rok za prijave je od 8. do 15. aprila 2022. godine.

Tekst oglasa

Interni konkurs za popunjavanje izvršilačkog radnog mesta, objavljen dana 30. novembra 2021. godine. Rok za prijave je od 1. do 8. decembra 2021. godine.

Tekst oglasa
Lista kandidata koji su ispunili merila za izbor

Interni konkurs za popunjavanje izvršilačkih radnih mesta, objavljen dana 3. novembra 2021. godine. Rok za prijave je od 4. do 12. novembra 2021. godine.

Tekst oglasa
Lista kandidata koji su ispunili merila za izbor

Interni konkurs za popunjavanje izvršilačkog radnog mesta u Ministarstvu finansija sa obrascem prijave, objavljen dana 4. oktobra 2021. godine. Rok za prijave je od 5. do 12. oktobra 2021. godine.

Interni konkurs za popunjavanje izvršilačkog radnog mesta
Lista za izbor kandidata po okončanom internom konkursu u Sektoru za budzetsku inspekciju

Javni konkurs za popunjavanje izvršilačkih radnih mesta u Ministarstvu finansija sa obrascima prijave, objavljen dana 29. septembra 2021. godine

Javni konkurs za popunjavanje izvršilačkih radnih mesta
Spisak kandidata među kojima se sprovodi izborni postupak
Lista kandidata koji su ispunili merila za izbor
Javni konkurs za popunjavanje izvršilačkih radnih mesta u Ministarstvu finansija
Lista za izbor kandidata po okončanom javnom konkursu

Javni konkurs za popunjavanje izvršilačkih radnih mesta u Ministarstvu finansija sa obrascima prijave, objavljen dana 15. decembra 2021. godine. Rok za prijave je od 16-23.12.2021. godine

Tekst oglasa
Spisak kandidata među kojima se sprovodi izborni postupak - prema šiframa prijava na javnom konkursu za popunjavanje izvršilačkih radnih mesta u Ministarstvu finansija
Lista kandidata koji ispunjavaju merila propisana za izbor (sa postignutim rezultatima)

Interni konkurs za popunjavanje izvršilačkih radnih mesta u Sektoru – Centralna jedinica za harmonizaciju

Interni konkurs za popunjavanje izvršilačkih radnih mesta u Sektoru – Centralna jedinica za harmonizaciju
Obrazac prijave - radno mesto 1
Obrazac prijave - radno mesto 2
Spisak kandidata među kojima se sprovodi izborni postupak - prema šiframa prijava na internom konkursu za popunjavanje izvršilačkih radnih mesta u Ministarstvu finansija – Centralna jedinica za harmonizaciju (konkurs oglašen 9.6.2021. godine)
Lista za izbor kandidata po okončanom internom konkursu u Sektoru – Centralna jedinica za harmonizaciju

Materijali za pripremu kandidata

Zakon o budzetu
Zakon o budzetskom sistemu
Zakon o budzetskoj inspekciji
Zakon o rokovima izmirenja novčanih obaveza u komercijalnim transakcijama

Javni konkurs za popunjavanje izvršilačkih radnih mesta u Ministarstvu finansija. Rok za prijave je od 27. maja do 3. juna 2021. godine

Javni konkurs za popunjavanje izvršilačkih radnih mesta u Ministarstvu finansija
Spisak kandidata među kojima se sprovodi izborni postupak - prema šiframa prijava na javnom konkursu za popunjavanje izvršilačkih radnih mesta u Ministarstvu finansija (konkurs oglašen 26.5.2021. godine)

Javni konkurs za popunjavanje izvršilačkih radnih mesta u Ministarstvu finansija. Rok za prijave je od 1. do 8. aprila 2021.

Javni konkurs za popunjavanje izvršilačkih radnih mesta u Ministarstvu finansija
Spisak kandidata među kojima se sprovodi izborni postupak - prema šiframa prijava na javnom konkursu za popunjavanje izvršilačkih radnih mesta u Ministarstvu finansija

Javni konkurs za popunjavanje izvršilačkog radnog mesta u Ministarstvu finansija. Rok za prijave počinje 18. februara i traje do 25. februara 2021. godine.

Javni konkurs za popunjavanje izvršilačkog radnog mesta u Ministarstvu finansija
Spisak kandidata među kojima se sprovodi izborni postupak

Javni konkurs za popunjavanje izvršilačkog radnog mesta u Ministarstvu finansija. Rok za prijave počinje 18. februara i traje do 25. februara 2021. godine.

Javni konkurs za popunjavanje izvršilačkog radnog mesta u Ministarstvu finansija
Spisak kandidata među kojima se sprovodi izborni postupak
Lista za izbor kandidata po okončanom javnom konkursu

Javni konkurs za popunjavanje izvršilačkih radnih mesta u Ministarstvu finansija

Javni konkurs za popunjavanje izvršilačkih radnih mesta u Ministarstvu finansija
Obrazac prijave - Radno mesto za praćenje i izveštavanje o kapitalnim izdacima u zvanju mlađi savetnik u Grupi za praćenje i analizu kapitalnih izdataka, Odeljenje budzeta Republike Srbije – Sektor budzeta
Obrazac prijave - Radno mesto za analizu i izveštavanje o sprovođenju propisa iz oblasti finansiranja lokalnih vlasti u zvanju mlađi savetnik u Grupi za sistem finansiranja lokalne vlasti, Odsek za budzetski sistem i sistem finansiranja lokalne vlasti – Sektor budzeta
Obrazac prijave - Radno mesto – viši budzetski inspektor – koordinator u zvanju viši savetnik u Odeljenju budzetske inspekcije – Sektor za budzetsku inspekciju
Obrazac prijave - Radno mesto za operativno-analitičke poslove i procenu rizika u zvanju samostalni savetnik u Grupi za procenu i upravljanje rizicima, Odeljenje za normativne, studijsko-analitičke poslove, procenu i upravljanje rizicima – Sektor za budzetsku inspekciju
Obrazac prijave - Radno mesto za stručno-operativne poslove iz oblasti analize poslovanja javnih preduzeća u zvanju mlađi savetnik u Grupi za praćenje fiskalnih rizika vezanih za poslovanje javnog sektora – Sektor za praćenje fiskalnih rizika
Liste kandidata koji ispunjavaju merila propisana za izbor za popunjavanje slobodnih izvršilačkih radnih mesta u u Ministarstvu finansija, po okončanom javnom konkursu koji je oglašen 12. avgusta 2020. godine
Lista za izbor kandidata po okončanom javnom konkursu u Sektoru za budzetsku inspekciju, koji je oglašen 12. avgusta 2020. godine

Interni konkurs za popunjavanje izvršilačkog radnog mesta u Ministarstvu finansija

Interni konkurs za popunjavanje izvršilačkog radnog mesta u Ministarstvu finansija
Obrazac prijave
Lista za izbor kandidata po okončanom internom konkursu

Javni konkurs za popunjavanje izvršilačkih radnih mesta u Ministarstvu finansija

Javni konkurs za popunjavanje izvršilačkih radnih mesta u Ministarstvu finansija
Obrazac prijave - Radno mesto načelnik Odeljenja, Odeljenje za finansijske poslove, Sekretarijat Ministarstva
Obrazac prijave - Radno mesto rukovodilac Grupe, Grupa za ocenu i praćenje kapitalnih projekata - Sektor za praćenje fiskalnih rizika
Spisak kandidata među kojima se sprovodi izborni postupak
Lista za izbor kandidata po okončanom javnom konkursu

Javni konkurs za popunjavanje izvršilačkih radnih mesta u Ministarstvu fiinansija - Datum oglašavanja 5.3.2020. godine

Javni konkurs za popunjavanje izvršilačkog radnog mesta u Ministarstvu finansija
OBRAZAC PRIJAVE NA KONKURS Radno mesto za normativne i studijsko-analitičke poslove iz oblasti bankarstva

Javni konkurs za popunjavanje izvršilačkih radnih mesta u Ministarstvu fiinansija - Datum oglašavanja 31.12.2019. godine

Javni konkurs za popunjavanje izvršilačkih radnih mesta u Ministarstvu finansija
OBRAZAC PRIJAVE NA KONKURS 1.Radno mesto za stručno-operativne poslove u razvoju internet prezentacije
OBRAZAC PRIJAVE NA KONKURS 2.Radno mesto za operativno-tehničke poslove podrške informacionih sistema
OBRAZAC PRIJAVE NA KONKURS 3.Radno mesto za normativne poslove iz oblasti carinskog sistema
OBRAZAC PRIJAVE NA KONKURS 4.Radno mesto za stručno-operativne poslove
OBRAZAC PRIJAVE NA KONKURS 5.Radno mesto za kancelarijske i evidencione poslove
OBRAZAC PRIJAVE NA KONKURS 6.Radno mesto za učešće u programiranju projekata finansiranih iz sredstava EU i razvojne pomoći

Javni konkurs za popunjavanje izvršilačkih radnih mesta u Ministarstvu finansija, datum oglašavanja 27.11.2019. godine

Javni konkurs za popunjavanje izvršilačkih radnih mesta u Ministarstvu finansija, datum oglašavanja 27.11.2019. godine
Radno mesto za normativne poslove iz oblasti carinskog sistema, Odeljenje za carinski sistem, Sektor za carinski sistem i politiku - 1 izvršilac
Radno mesto za podršku poslovima iz oblasti carinskog sistema, Odeljenje za carinski sistem, Sektor za carinski sistem i politiku - 1 izvršilac
Radno mesto za podršku poslovima iz oblasti carinske politike, Odeljenje za carinsku politiku, Sektor za carinski sistem i politiku - 1 izvršilac
Radno mesto za stručno-operativne poslove u oblasti budzetskog sistema, Grupa za budzetski sistem, Odsek za budzetski sistem i sistem finansiranja lokalne vlasti, Sektor budzeta - 1 izvršilac
Radno mesto rukovodilac Grupe za praćenje fiskalnih rizika vezanih za poslovanje javnog sektora, Sektor za praćenje fiskalnih rizika - 1 izvršilac
Radno mesto rukovodilac Grupe za praćenje kapitalnih projekata, Sektor za praćenje fiskalnih rizika - 1 izvršilac
Javni konkurs za popunjavanje izvršilačkih radnih mesta u Ministarstvu finansija
Radno mesto za upravne i studijsko-analitičke poslove iz oblasti imovinskog prava u Odeljenju za upravne poslove – Sektor za imovinsko-pravne poslove – 1 izvršilac
Radno mesto za upravne poslove u postupku restitucije u Odseku za restituciju – Sektoru za imovinsko-pravne poslove – 1 izvršilac
Radno mesto – viši budzetski inspektor u Odeljenju budzetske inspekcije – Sektor za budzetsku inspekciju – 3 izvršioca
Radno mesto – samostalni budzetski inspektor u Odeljenju budzetske inspekcije – Sektor za budzetsku inspekciju – 3 izvršioca
Radno mesto – budzetski inspektor u Odeljenju budzetske inspekcije – Sektor za budzetsku inspekciju – 2 izvršioca
Radno mesto za normativne i druge pravne poslove u Grupi za normativne i studijsko-analitičke poslove – Odeljenje za normativne, studijsko-analitičke poslove, procenu i upravljanje rizicima – Sektor za budzetsku inspekciju – 1 izvršilac
Lista kandidata koji su ispunili merila za izbor za radno mesto za komunikaciju, informisanje i obradu podataka u zvanju samostalni savetnik u Odseku za odnose Ministarstva sa javnošću – Ministarstvo finansija

Rok za podnošenje prijava je 22-29.8.2019. godine.

Javni konkurs za popunjavanje izvršilačkih radnih mesta u Ministarstvu finansija
Radno mesto za pripremu tendera i upravljanje projektima i ugovorima
Radno mesto za pripremu tendera i upravljanje projektima i ugovorima
Radno mesto za pripremu tendera i upravljanje projektima i ugovorima
Radno mesto za sprovođenje postupka ocenjivanja ponuda i ugovaranje projekata u oblasti ekonomskog i infrastrukturnog razvoja
Radno mesto za operativne poslove kontrole kvaliteta
Radno mesto za horizontalne poslove IPA
Radno mesto za oslobađanje od PDV i carine
Radno mesto za poslove prvostepene kontrole u okviru programa prekogranične saradnje
Radno mesto za poslove prvostepene kontrole u okviru programa transnacionalne saradnje
Radno mesto za podršku poslovima prvostepene kontrole u okviru programa transnacionalne saradnje
Radno mesto za poslove finansijske kontrole
Radno mesto za pravne poslove i koordinaciju interne kontrole projekata
Radno mesto za nadzor i praćenje sistema upravljanja sredstvima Evropske unije iz IPA I programa i IPA II nacionalnih akcionih programa i programa prekogranične saradnje
Radno mesto za podršku poslovima nadzora i praćenja sistema upravljanja sredstvima pretpristupne pomoći Evropske unije iz IPARD programa
Radno mesto za operativne poslove planiranja i transfer sredstava
Radno mesto za operativne poslove finansijske kontrole
Radno mesto za operativno-računovodstvene poslove
Interni konkurs za popunjavanje izvršilačkih radnih mesta u Ministarstvu finansija
Radno mesto za operativne poslove finansijske kontrole
Radno mesto za koordinaciju pripreme tendera i upravljanje projektima i ugovorima
Radno mesto za poslove finansijske kontrole
Radno mesto rukovodilac Grupe
Spisak kandidata među kojima se sprovodi izborni postupak - prema šiframa podnosioca prijave na internom konkursu za popunjavanje izvršilačkog radnog mesta u Ministarstvu finansija oglašenog 20.6.2019. godine, rok za ponošenje prijava je istekao 28.6.2019. godine
Spisak kandidata među kojima se sprovodi izborni postupak - prema šiframa podnosioca prijave na javnom konkursu za popunjavanje izvršilačkog radnog mesta u Ministarstvu finansija oglašenog 26.6.2019. godine, rok za podnošenje prijava je istekao 4.7.2019. godine
Lista kandidata koji su ispunili merila za izbor na radno mesto za evidentiranje i praćenje prijavljene i dodeljene državne pomoći
Javni konkurs za popunjavanje izvršilačkog radnog mesta u Ministarstvu finansija - Radno mesto za komunikaciju, informisanje i obradu podataka u zvanju samostalni savetnik u Odseku za odnose Ministarstva sa javnošću
Javni konkurs za popunjavanje izvršilačkih radnih mesta u Ministarstvu finansija, datum oglašavanja 27.12.2018. godine, datum isteka roka za prijavljivanje 3.1.2019. godine
Izjava o saglasnosti za prikupljanje podataka na javnom konkursu za popunjavanje izvršilačkog radnog mesta
Javni konkurs za popunjavanje izvršilačkih radnih mesta u Ministarstvu finansija, datum oglašavanja 30.5.2018. godine, datum isteka roka za prijavljivanje 7.6.2018. godine
Izjava o saglasnosti za prikupljanje podataka na javnom konkursu za popunjavanje izvršilačkog radnog mesta
Javni konkurs za popunjavanje izvršilačkih radnih mesta u Ministarstvu finansija, datum oglašavanja 2.5.2018. godine, datum isteka roka za prijavljivanje 10.5.2018. godine
Javni konkurs za popunjavanje izvršilačkih radnih mesta u Ministarstvu finansija, datum oglašavanja 24.1.2018. godine, datum isteka roka za prijavljivanje 1.2.2018. godine.
Izjava o saglasnosti za prikupljanje podataka na javnom konkursu za popunjavanje izvršilačkog radnog mesta
Javni konkurs za popunjavanje izvršilačkih radnih mesta u Ministarstvu finansija, datum oglašavanja 18.10.2017. godine, datum isteka roka za prijavljivanje 26.10.2017. godine.
Izjava o saglasnosti za prikupljanje podataka na javnom konkursu za popunjavanje izvršilačkog radnog mesta
Javni konkurs za popunjavanje izvršilačkih radnih mesta u ministarstvu finansija, datum oglašavanja 7.6.2017. godine, datum isteka roka za prijavljivanje 15.6.2017. godine.
Izjava
Javni konkurs za popunjavanje izvršilačkih radnih mesta u ministarstvu finansija – Sektor budzeta; datum oglašavanja 12.4.2017. godine, datum isteka roka za prijavljivanje 24.4.2017.. godine
Izjava
Javni konkurs za popunjavanje izvršilačkih radnih mesta u Ministarstvu finansija; datum oglašavanja 28.4.2016. godine, datum isteka roka za prijavljivanje 5.5.2016. godine
Javni konkurs za popunjavanje izvršilačkih radnih mesta u Ministarstvu finansija; datum oglašavanja 24.12.2015. godine, datum isteka roka za prijavljivanje 31.12.2015. godine
Javni konkurs za popunjavanje izvršilačkih radnih mesta u Ministarstvu finansija; datum oglašavanja 17.12.2015. godine, datum isteka roka za prijavljivanje 24.12.2015. godine
Javni konkurs za popunjavanje izvršilačkih radnih mesta u Ministarstvu finansija - Sektor za finansijski sistem, ističe 29.10.2015. godine
Javni konkurs za popunjavanje izvršilačkih radnih mesta u Ministarstvu finansija - Sektor za fiskalni sistem, ističe 8.10.2015. godine
Radno mesto za normativne i studijsko-analitičke poslove iz oblasti javnog duga po osnovu obveznica devizne štednje građana, čeka i menice, u zvanju samostalni savetnik u Grupi za platni sistem i nebankarske finansijske institucije - Sektor za finansijski sistem, ističe 17.9.2015. godine
Javni konkurs za popunjavanje izvršilačkih radnih mesta u Ministarstvu finansija - Sektor za imovinsko-pravne poslove
Radno mesto za stručno-operativne poslove, u zvanju mlađi savetnik u Grupi za porez na dodatu vrednost - Sektor za fiskalni sistem
Javni konkurs za popunjavanje izvršilačkih radnih mesta u Ministarstvu finansija
Javni konkurs za prijem pripravnika u Ministarstvu finansija
Javni konkurs za popunjavanje izvršilačkog radnog mesta u Ministarstvu finansija -rukovodilac Grupe za ocenu kapitalnih projekata, u zvanju samostalni savetnik, u Odeljenju budzeta Republike Srbije - Sektor budzeta
Radno mesto za kreiranje informatičke podrške budzetu Republike, u zvanju savetnik, u Grupi za informatičku podršku budzetu - Odeljenje budzeta Republike Srbije - Sektor budzeta; ističe 21.5.2015. godine

Slične teme

Arhiva – Javni konkursi za položaje