Arhiva – Javni konkursi za izvršilačka radna mesta

Interni konkurs za popunjavanje izvršilačkih radnih mesta u Sektoru – Centralna jedinica za harmonizaciju

Interni konkurs za popunjavanje izvršilačkih radnih mesta u Sektoru – Centralna jedinica za harmonizaciju
Obrazac prijave - radno mesto 1
Obrazac prijave - radno mesto 2
Spisak kandidata među kojima se sprovodi izborni postupak - prema šiframa prijava na internom konkursu za popunjavanje izvršilačkih radnih mesta u Ministarstvu finansija – Centralna jedinica za harmonizaciju (konkurs oglašen 9.6.2021. godine)
Lista za izbor kandidata po okončanom internom konkursu u Sektoru – Centralna jedinica za harmonizaciju

Javni konkurs za popunjavanje izvršilačkih radnih mesta u Ministarstvu finansija. Rok za prijave je od 27. maja do 3. juna 2021. godine

Javni konkurs za popunjavanje izvršilačkih radnih mesta u Ministarstvu finansija
Spisak kandidata među kojima se sprovodi izborni postupak - prema šiframa prijava na javnom konkursu za popunjavanje izvršilačkih radnih mesta u Ministarstvu finansija (konkurs oglašen 26.5.2021. godine)

Javni konkurs za popunjavanje izvršilačkih radnih mesta u Ministarstvu finansija. Rok za prijave je od 1. do 8. aprila 2021.

Javni konkurs za popunjavanje izvršilačkih radnih mesta u Ministarstvu finansija
Spisak kandidata među kojima se sprovodi izborni postupak - prema šiframa prijava na javnom konkursu za popunjavanje izvršilačkih radnih mesta u Ministarstvu finansija

Javni konkurs za popunjavanje izvršilačkog radnog mesta u Ministarstvu finansija. Rok za prijave počinje 18. februara i traje do 25. februara 2021. godine.

Javni konkurs za popunjavanje izvršilačkog radnog mesta u Ministarstvu finansija
Spisak kandidata među kojima se sprovodi izborni postupak

Javni konkurs za popunjavanje izvršilačkog radnog mesta u Ministarstvu finansija. Rok za prijave počinje 18. februara i traje do 25. februara 2021. godine.

Javni konkurs za popunjavanje izvršilačkog radnog mesta u Ministarstvu finansija
Spisak kandidata među kojima se sprovodi izborni postupak
Lista za izbor kandidata po okončanom javnom konkursu

Javni konkurs za popunjavanje izvršilačkih radnih mesta u Ministarstvu finansija

Javni konkurs za popunjavanje izvršilačkih radnih mesta u Ministarstvu finansija
Obrazac prijave - Radno mesto za praćenje i izveštavanje o kapitalnim izdacima u zvanju mlađi savetnik u Grupi za praćenje i analizu kapitalnih izdataka, Odeljenje budzeta Republike Srbije – Sektor budzeta
Obrazac prijave - Radno mesto za analizu i izveštavanje o sprovođenju propisa iz oblasti finansiranja lokalnih vlasti u zvanju mlađi savetnik u Grupi za sistem finansiranja lokalne vlasti, Odsek za budzetski sistem i sistem finansiranja lokalne vlasti – Sektor budzeta
Obrazac prijave - Radno mesto – viši budzetski inspektor – koordinator u zvanju viši savetnik u Odeljenju budzetske inspekcije – Sektor za budzetsku inspekciju
Obrazac prijave - Radno mesto za operativno-analitičke poslove i procenu rizika u zvanju samostalni savetnik u Grupi za procenu i upravljanje rizicima, Odeljenje za normativne, studijsko-analitičke poslove, procenu i upravljanje rizicima – Sektor za budzetsku inspekciju
Obrazac prijave - Radno mesto za stručno-operativne poslove iz oblasti analize poslovanja javnih preduzeća u zvanju mlađi savetnik u Grupi za praćenje fiskalnih rizika vezanih za poslovanje javnog sektora – Sektor za praćenje fiskalnih rizika
Liste kandidata koji ispunjavaju merila propisana za izbor za popunjavanje slobodnih izvršilačkih radnih mesta u u Ministarstvu finansija, po okončanom javnom konkursu koji je oglašen 12. avgusta 2020. godine
Lista za izbor kandidata po okončanom javnom konkursu u Sektoru za budzetsku inspekciju, koji je oglašen 12. avgusta 2020. godine

Interni konkurs za popunjavanje izvršilačkog radnog mesta u Ministarstvu finansija

Interni konkurs za popunjavanje izvršilačkog radnog mesta u Ministarstvu finansija
Obrazac prijave
Lista za izbor kandidata po okončanom internom konkursu

Javni konkurs za popunjavanje izvršilačkih radnih mesta u Ministarstvu finansija

Javni konkurs za popunjavanje izvršilačkih radnih mesta u Ministarstvu finansija
Obrazac prijave - Radno mesto načelnik Odeljenja, Odeljenje za finansijske poslove, Sekretarijat Ministarstva
Obrazac prijave - Radno mesto rukovodilac Grupe, Grupa za ocenu i praćenje kapitalnih projekata - Sektor za praćenje fiskalnih rizika
Spisak kandidata među kojima se sprovodi izborni postupak
Lista za izbor kandidata po okončanom javnom konkursu

Javni konkurs za popunjavanje izvršilačkih radnih mesta u Ministarstvu fiinansija - Datum oglašavanja 5.3.2020. godine

Javni konkurs za popunjavanje izvršilačkog radnog mesta u Ministarstvu finansija
OBRAZAC PRIJAVE NA KONKURS Radno mesto za normativne i studijsko-analitičke poslove iz oblasti bankarstva

Javni konkurs za popunjavanje izvršilačkih radnih mesta u Ministarstvu fiinansija - Datum oglašavanja 31.12.2019. godine

Javni konkurs za popunjavanje izvršilačkih radnih mesta u Ministarstvu finansija
OBRAZAC PRIJAVE NA KONKURS 1.Radno mesto za stručno-operativne poslove u razvoju internet prezentacije
OBRAZAC PRIJAVE NA KONKURS 2.Radno mesto za operativno-tehničke poslove podrške informacionih sistema
OBRAZAC PRIJAVE NA KONKURS 3.Radno mesto za normativne poslove iz oblasti carinskog sistema
OBRAZAC PRIJAVE NA KONKURS 4.Radno mesto za stručno-operativne poslove
OBRAZAC PRIJAVE NA KONKURS 5.Radno mesto za kancelarijske i evidencione poslove
OBRAZAC PRIJAVE NA KONKURS 6.Radno mesto za učešće u programiranju projekata finansiranih iz sredstava EU i razvojne pomoći

Javni konkurs za popunjavanje izvršilačkih radnih mesta u Ministarstvu finansija, datum oglašavanja 27.11.2019. godine

Javni konkurs za popunjavanje izvršilačkih radnih mesta u Ministarstvu finansija, datum oglašavanja 27.11.2019. godine
Radno mesto za normativne poslove iz oblasti carinskog sistema, Odeljenje za carinski sistem, Sektor za carinski sistem i politiku - 1 izvršilac
Radno mesto za podršku poslovima iz oblasti carinskog sistema, Odeljenje za carinski sistem, Sektor za carinski sistem i politiku - 1 izvršilac
Radno mesto za podršku poslovima iz oblasti carinske politike, Odeljenje za carinsku politiku, Sektor za carinski sistem i politiku - 1 izvršilac
Radno mesto za stručno-operativne poslove u oblasti budzetskog sistema, Grupa za budzetski sistem, Odsek za budzetski sistem i sistem finansiranja lokalne vlasti, Sektor budzeta - 1 izvršilac
Radno mesto rukovodilac Grupe za praćenje fiskalnih rizika vezanih za poslovanje javnog sektora, Sektor za praćenje fiskalnih rizika - 1 izvršilac
Radno mesto rukovodilac Grupe za praćenje kapitalnih projekata, Sektor za praćenje fiskalnih rizika - 1 izvršilac
Javni konkurs za popunjavanje izvršilačkih radnih mesta u Ministarstvu finansija
Radno mesto za upravne i studijsko-analitičke poslove iz oblasti imovinskog prava u Odeljenju za upravne poslove – Sektor za imovinsko-pravne poslove – 1 izvršilac
Radno mesto za upravne poslove u postupku restitucije u Odseku za restituciju – Sektoru za imovinsko-pravne poslove – 1 izvršilac
Radno mesto – viši budzetski inspektor u Odeljenju budzetske inspekcije – Sektor za budzetsku inspekciju – 3 izvršioca
Radno mesto – samostalni budzetski inspektor u Odeljenju budzetske inspekcije – Sektor za budzetsku inspekciju – 3 izvršioca
Radno mesto – budzetski inspektor u Odeljenju budzetske inspekcije – Sektor za budzetsku inspekciju – 2 izvršioca
Radno mesto za normativne i druge pravne poslove u Grupi za normativne i studijsko-analitičke poslove – Odeljenje za normativne, studijsko-analitičke poslove, procenu i upravljanje rizicima – Sektor za budzetsku inspekciju – 1 izvršilac
Lista kandidata koji su ispunili merila za izbor za radno mesto za komunikaciju, informisanje i obradu podataka u zvanju samostalni savetnik u Odseku za odnose Ministarstva sa javnošću – Ministarstvo finansija

Rok za podnošenje prijava je 22-29.8.2019. godine.

Javni konkurs za popunjavanje izvršilačkih radnih mesta u Ministarstvu finansija
Radno mesto za pripremu tendera i upravljanje projektima i ugovorima
Radno mesto za pripremu tendera i upravljanje projektima i ugovorima
Radno mesto za pripremu tendera i upravljanje projektima i ugovorima
Radno mesto za sprovođenje postupka ocenjivanja ponuda i ugovaranje projekata u oblasti ekonomskog i infrastrukturnog razvoja
Radno mesto za operativne poslove kontrole kvaliteta
Radno mesto za horizontalne poslove IPA
Radno mesto za oslobađanje od PDV i carine
Radno mesto za poslove prvostepene kontrole u okviru programa prekogranične saradnje
Radno mesto za poslove prvostepene kontrole u okviru programa transnacionalne saradnje
Radno mesto za podršku poslovima prvostepene kontrole u okviru programa transnacionalne saradnje
Radno mesto za poslove finansijske kontrole
Radno mesto za pravne poslove i koordinaciju interne kontrole projekata
Radno mesto za nadzor i praćenje sistema upravljanja sredstvima Evropske unije iz IPA I programa i IPA II nacionalnih akcionih programa i programa prekogranične saradnje
Radno mesto za podršku poslovima nadzora i praćenja sistema upravljanja sredstvima pretpristupne pomoći Evropske unije iz IPARD programa
Radno mesto za operativne poslove planiranja i transfer sredstava
Radno mesto za operativne poslove finansijske kontrole
Radno mesto za operativno-računovodstvene poslove
Interni konkurs za popunjavanje izvršilačkih radnih mesta u Ministarstvu finansija
Radno mesto za operativne poslove finansijske kontrole
Radno mesto za koordinaciju pripreme tendera i upravljanje projektima i ugovorima
Radno mesto za poslove finansijske kontrole
Radno mesto rukovodilac Grupe
Spisak kandidata među kojima se sprovodi izborni postupak - prema šiframa podnosioca prijave na internom konkursu za popunjavanje izvršilačkog radnog mesta u Ministarstvu finansija oglašenog 20.6.2019. godine, rok za ponošenje prijava je istekao 28.6.2019. godine
Spisak kandidata među kojima se sprovodi izborni postupak - prema šiframa podnosioca prijave na javnom konkursu za popunjavanje izvršilačkog radnog mesta u Ministarstvu finansija oglašenog 26.6.2019. godine, rok za podnošenje prijava je istekao 4.7.2019. godine
Lista kandidata koji su ispunili merila za izbor na radno mesto za evidentiranje i praćenje prijavljene i dodeljene državne pomoći
Javni konkurs za popunjavanje izvršilačkog radnog mesta u Ministarstvu finansija - Radno mesto za komunikaciju, informisanje i obradu podataka u zvanju samostalni savetnik u Odseku za odnose Ministarstva sa javnošću
Javni konkurs za popunjavanje izvršilačkih radnih mesta u Ministarstvu finansija, datum oglašavanja 27.12.2018. godine, datum isteka roka za prijavljivanje 3.1.2019. godine
Izjava o saglasnosti za prikupljanje podataka na javnom konkursu za popunjavanje izvršilačkog radnog mesta
Javni konkurs za popunjavanje izvršilačkih radnih mesta u Ministarstvu finansija, datum oglašavanja 30.5.2018. godine, datum isteka roka za prijavljivanje 7.6.2018. godine
Izjava o saglasnosti za prikupljanje podataka na javnom konkursu za popunjavanje izvršilačkog radnog mesta
Javni konkurs za popunjavanje izvršilačkih radnih mesta u Ministarstvu finansija, datum oglašavanja 2.5.2018. godine, datum isteka roka za prijavljivanje 10.5.2018. godine
Javni konkurs za popunjavanje izvršilačkih radnih mesta u Ministarstvu finansija, datum oglašavanja 24.1.2018. godine, datum isteka roka za prijavljivanje 1.2.2018. godine.
Izjava o saglasnosti za prikupljanje podataka na javnom konkursu za popunjavanje izvršilačkog radnog mesta
Javni konkurs za popunjavanje izvršilačkih radnih mesta u Ministarstvu finansija, datum oglašavanja 18.10.2017. godine, datum isteka roka za prijavljivanje 26.10.2017. godine.
Izjava o saglasnosti za prikupljanje podataka na javnom konkursu za popunjavanje izvršilačkog radnog mesta
Javni konkurs za popunjavanje izvršilačkih radnih mesta u ministarstvu finansija, datum oglašavanja 7.6.2017. godine, datum isteka roka za prijavljivanje 15.6.2017. godine.
Izjava
Javni konkurs za popunjavanje izvršilačkih radnih mesta u ministarstvu finansija – Sektor budzeta; datum oglašavanja 12.4.2017. godine, datum isteka roka za prijavljivanje 24.4.2017.. godine
Izjava
Javni konkurs za popunjavanje izvršilačkih radnih mesta u Ministarstvu finansija; datum oglašavanja 28.4.2016. godine, datum isteka roka za prijavljivanje 5.5.2016. godine
Javni konkurs za popunjavanje izvršilačkih radnih mesta u Ministarstvu finansija; datum oglašavanja 24.12.2015. godine, datum isteka roka za prijavljivanje 31.12.2015. godine
Javni konkurs za popunjavanje izvršilačkih radnih mesta u Ministarstvu finansija; datum oglašavanja 17.12.2015. godine, datum isteka roka za prijavljivanje 24.12.2015. godine
Javni konkurs za popunjavanje izvršilačkih radnih mesta u Ministarstvu finansija - Sektor za finansijski sistem, ističe 29.10.2015. godine
Javni konkurs za popunjavanje izvršilačkih radnih mesta u Ministarstvu finansija - Sektor za fiskalni sistem, ističe 8.10.2015. godine
Radno mesto za normativne i studijsko-analitičke poslove iz oblasti javnog duga po osnovu obveznica devizne štednje građana, čeka i menice, u zvanju samostalni savetnik u Grupi za platni sistem i nebankarske finansijske institucije - Sektor za finansijski sistem, ističe 17.9.2015. godine
Javni konkurs za popunjavanje izvršilačkih radnih mesta u Ministarstvu finansija - Sektor za imovinsko-pravne poslove
Radno mesto za stručno-operativne poslove, u zvanju mlađi savetnik u Grupi za porez na dodatu vrednost - Sektor za fiskalni sistem
Javni konkurs za popunjavanje izvršilačkih radnih mesta u Ministarstvu finansija
Javni konkurs za prijem pripravnika u Ministarstvu finansija
Javni konkurs za popunjavanje izvršilačkog radnog mesta u Ministarstvu finansija -rukovodilac Grupe za ocenu kapitalnih projekata, u zvanju samostalni savetnik, u Odeljenju budzeta Republike Srbije - Sektor budzeta
Radno mesto za kreiranje informatičke podrške budzetu Republike, u zvanju savetnik, u Grupi za informatičku podršku budzetu - Odeljenje budzeta Republike Srbije - Sektor budzeta; ističe 21.5.2015. godine

Slične teme

Arhiva – Javni konkursi za položaje