Arhiva podzakonskih akata - COVID19

Arhiva podzakonskih akata – COVID19

Uredba o dodatnom zaduživanju za vreme vanrednog stanja nastalog usled bolesti COVID-19 izazvane virusom SARS-CoV-2 uzimanjem kredita, emitovanjem državnih hartija od vrednosti na domaćem i međunarodnom finansijskom tržištu i davanjem garancija Republike Srbije („Službeni glasnik RS“, br. 52/2020)
Uredba o podsticajnim merama za imunizaciju i sprečavanje i suzbijanje zarazne bolesti COVID-19 („Službeni glasnik RS“, br. 46/2021)
Pravilnik o načinu prijave državljana Republike Srbije od 16 do 29 godina za dobijanje novčane pomoći, načinu isplate novčane pomoći i podnošenja reklamacija („Službeni glasnik RS“, br. 4/2022)
Zakon o Privremenom registru državljana Republike Srbije od 16 do 29 godina kojima se uplaćuje novčana pomoć za ublažavanje posledica pandemije bolesti COVID-19 izazvane virusom SARS-CoV-2 ("Službeni glasnik RS, 3/2022) - stupio na snagu 13. januara 2022. godine

Zakon o utvrđivanju druge garantne šeme kao mera dodatne podrške privredi usled produženog negativnog uticaja pandemije bolesti COVID-19 izazvane virusom SARS-CoV-2

Zakon o utvrđivanju druge garantne šeme kao mera dodatne podrške privredi usled produženog negativnog uticaja pandemije bolesti COVID-19 izazvane virusom SARS-CoV-2 („Službeni glasnik RS“, br. 40/2021)

Uredba o utvrđivanju Programa finansijske podrške privrednim subjektima za održavanje likvidnosti i obrtna sredstva u otežanim ekonomskim uslovima usled pandemije COVID-19 izazvane virusom SARS-CoV-2

Uredba o utvrđivanju Programa finansijske podrške privrednim subjektima za održavanje likvidnosti i obrtna sredstva u otežanim ekonomskim uslovima usled pandemije COVID-19 izazvane virusom SARS-CoV-2 („Službeni glasnik RS“, br. 54/2020)

Uredba o fiskalnim pogodnostima i direktnim davanjima privrednim subjektima u privatnom sektoru i novčanoj pomoći građanima u cilju ublažavanja ekonomskih posledica nastalih usled bolesti COVID-19

Uredba o fiskalnim pogodnostima i direktnim davanjima privrednim subjektima u privatnom sektoru i novčanoj pomoći građanima u cilju ublažavanja ekonomskih posledica nastalih usled bolesti COVID-19 („Službeni glasnik RS“, br. 54/2020)

Pravilnik o načinu prijave i načinu uplate jednokratne novčane pomoći

Pravilnik o načinu prijave i načinu uplate jednokratne novčane pomoći ("Službeni glasnik RS", br. 73/2020 i 76/2020) - nezvanično prečišćen tekst redakcije Službenog glasnika
Pravilnik o načinu prijave i načinu uplate jednokratne novčane pomoći („Službeni glasnik RS“, br. 73/2020)
Pravilnik o načinu prijave za dobijanje novčane pomoći, načinu isplate novčane pomoći i podnošenja reklamacija („Službeni glasnik RS“, br. 42/2021)
Uredba o utvrđivanju Programa rasporeda i korišćenja subvencija za podršku radu ugostiteljske i turističke privrede zbog poteškoća u poslovanju prouzrokovanih epidemijom bolesti COVID-19 izazvane virusom SARS-CoV-2 (“Službeni glasnik RS“, br. 11/2021 i 23/2021) – nezvanično prečišćen tekst redakcije Službenog glasnika
Uredba o ulaganju za vreme vanrednog stanja deviznih sredstava kojima upravlja Agencija za osiguranje depozita („Službeni glasnik RS“, br. 42/2020)
Uredba o korišćenju finansijskih sredstava budzeta Republike Srbije za vreme vanrednog stanja nastalog usled bolesti COVID-19 izazvane virusom SARS-CoV-2 („Službeni glasnik RS“, br. 38/2020)