Arhiva podzakonskih akata – igre na sreću

Arhiva podzakonskih akata – igre na sreću

Pravilnik o vrstama igara na sreću (katalog igara na sreću), ("Službeni glasnik RS", br.75/13 od 25.08.2013. godine)
Pravilnik o načinu utvrđivanja uslova za dobijanje odobrenja za priređivanje igara na sreću preko sredstava elektronske komunikacije, ("Službeni glasnik RS", br.75/13 od 25.08.2013. godine)
Pravilnik o informatičkim karakteristikama opreme za priređivanje igara na sreću preko sredstava elektronske komunikacije, uslovima zadovoljavanja i načinu njihovog ispitivanja, ("Službeni glasnik RS", br.75/13 od 25.08.2013. godine)
Pravilnik o uslovima u pogledu opremljenosti za vršenje tehničkog pregleda i popravke automata i stolova za igre na sreću („Službeni glasnik RS“, br. 12/2010)
Pravilnik o tehničkim i funkcionalnim karakteristikama i tehničkoj ispravnosti automata i stolova za igre na sreću („Službeni glasnik RS“, br. 12/2010)
Pravilnik o sadržini evidencija o osnovicama za obračunavanje i plaćanje naknade za priređivanje posebnih igara na sreću u igračnicama i napojnicama i o sadržini mesečnog obračuna naknade za priređivanje tih igara („Službeni glasnik RS”, br. 35/ 2006)
Pravilnik o postupku aktiviranja i vraćanja sredstava namenskog depozita, odnosno bankarske garancije ("Službeni glasnik RS", br. 16/2011)
Pravilnik o određivanju informatičkih uslova za priređivanje posebnih igara na sreću na automatima („Službeni glasnik RS“, br. 129/2004)
Pravilnik o određivanju informatičkih uslova za kladionice („Službeni glasnik RS“, br. 129/2004)
Pravilnik o obliku i sadržini posebne oznake za igračnicu ili kladionicu, odnosno uplatno mesto kladionice („Službeni glasnik RS“, br. 129/2004)
Pravilnik o načinu vođenja obaveznih evidencija o ostvarenom prometu u kladionicama („Službeni glasnik RS“, br. 129/2004)
Pravilnik o načinu vođenja obaveznih evidencija o ostvarenom prometu po automatu („Službeni glasnik RS“, br. 129/2004 i 16/2011) – nezvanično prečišćen tekst redakcije Službenog glasnika
Pravilnik o načinu vođenja baze podataka o licima koja su ostvarila dobitak kod priređivača igara na sreću („Službeni glasnik RS”, br. 14/2007)
Pravilnik o načinu utvrđivanja ispunjenosti uslova za dobijanje saglasnosti za priređivanje nagradne igre u robi i uslugama i o načinu izveštavanja o rezultatima nagradne igre u robi i uslugama („Službeni glasnik RS“, br. 129/2004)
Pravilnik o načinu utvrđivanja ispunjenosti uslova za dobijanje odobrenja za priređivanje igara na sreću na automatima („Službeni glasnik RS“, br. 129/2004, 9/2005, 83/2005, 8/2006, 45/2006, 88/2008, 89/2009 i 16/2011)
Pravilnik o načinu utvrđivanja ispunjenosti uslova za dobijanje odobrenja za priređivanje igara na sreću – klađenje („Službeni glasnik RS“, br. 129/2004, 89/2009 i 16/2011)
Pravilnik o bližim uslovima, odnosno sadržini pravila igara na sreću („Službeni glasnik RS“, br. 129/2004)
Pravilnik o bližim uslovima za sprovođenje audio-video nadzora, čuvanje dokumentacije i obezbeđenje telesne zaštite u igračnicama („Službeni glasnik RS”, br. 14/2007)
Pravilnik o bližim elementima za trajnu bazu podataka o licima koja ulaze u igračnicu („Službeni glasnik RS”, br. 14/2007)
Pravilnik o bližim elementima za trajnu bazu podataka o licima koja ulaze u igračnicu, 27.12.2006. godine
Pravilnik o bližim uslovima za sprovođenje audio - video nadzora, čuvanje dokumentacije i obezbeđenje telesne zaštite u igračnicama, 27.10.2006. godine
Pravilnik o vrstama igara na sreću, 23.1.2006. godine
Pravilnik o dopunama pravilnika o vrstama igara na sreću (katalog igara na sreću) - 23.1.2006. godine
Pravilnik o načinu vođenja baze podataka o licima koja su ostvarila dobitak kod priređivanja igara na sreću, 27.12.2006. godine
Pravilnik o načinu utvrđivanja ispunjenosti uslova za dobijanje odobrenja, 23.1.2006. godine
Pravilnik o sadržini evidencija o osnovicama za plaćanje i obračunavanje naknade za priređivanje posebnih igara na sreću, 11. 4. 2006. godine
Pravilnik o utvrđivanju opreme i objekata za vršenje delatnosti 18.8.2004. godine
Pravilnik o uslovima u pogledu opremljenosti za vršenje tehničkog pregleda i popravke automata, 25.11.2004. godine
Pravilnik o tehničkim i funkcionalnim karakteristikama i tehničkoj ispravnosti automata i stolova za igre na sreću, 25.11.2004. godine
Obrazac PTP
Obrazac SKA
Pravilnik o načinu utvrđivanja ispunjenosti uslova za dobijanje odobrenja za priređivanje igara na sreću - klađenje, 25.11.2004. godine
Pravilnik o načinu utvrđivanja ispunjenosti uslova za organizovanje nagradne igre u robi i uslugama, 25.11.2004. godine
Pravilnik o načinu vođenja obaveznih evidencija o ostvarenom prometu u kladionicama, 25.11.2004. godine
Obrazac MOP
Pravilnik o načinu vođenja obaveznih evidencija o ostvarenom prometu po automatu, 25.11.2004. godine
Obrazac DO
Obrazac KGO
Obrazac SB
Obrazac ZDP
Pravilnik o bližim uslovima, odnosno sadržini pravila igara na sreću, 28.9.2004. godine
Pravilnik o određivanju informatičkih uslova za kladionice, 25.11.2004. godine
Pravilnik o određivanju informatičkih uslova za automate, 25.11.2004. godine
Pravilnik o obliku i sadržini posebne oznake za igračnicu ili kladionicu, odnosno uplatno mesto kladionice, 25.11.2004. godine
Odluka o dinamici davanja dozvola za priređivanje posebnih igara na sreću u igračnicama, 24.7.2004. godine
Uredba o bližim uslovima, načinu i postupku za izdavanje dozvole za priređivanje posebnih igara na sreću u igračnicama – nezvanično prečišćen tekst redakcije Službenog glasnika (“Službeni glasnik RS”, br. 77/2005, 69/2006, 85/2008, 104/2008 i 7/2009)
Uredba o uslovima i načinu angažovanja operatera za priređivanje klasičnih igara na sreću i agenata za prodaju srećaka - nezvanično prečišćen tekst redakcije Službenog glasnika (“Službeni glasnik RS”, br. 128/2004, 91/2010 i 13/2011)
Pravilnik o uslovima za obavljanje popravke stolova i automata za igre na sreću („Službeni glasnik RS“, br. 152/2020)
Pravilnik o tehničkim i funkcionalnim karakteristikama stolova i automata za igre na sreću, načinu i postupku ispitivanja ispunjenosti potrebnih uslova („Službeni glasnik RS“, br. 152/2020)