Dokumenti javnih politika

Čitaj mi

Dokumenti javnih politika

План развоја царинске службе Републике Србије за период 2017 – 2020. године и Акциони план за његово спровођење

План развоја царинске службе Републике Србије за период 2017 – 2020. године, („Сл. гласник РС“, бр. 108 од 1. децембра 2017. год.)
Акциони план за спровођење Плана развоја царинске службе Републике Србије за период 2017−2020. године („Сл. гласник РС“, 116 од 24. децембра 2017. год.)

ЕРП

Прелиминарна листа структурних реформи Програма економских реформи (ЕРП) 2021-2023. године
Предлог структурних реформи ERP 2020-2022
Предлог структурних реформи ERP 2020-2022
Нацрт Програма економских реформи (ERP) 2019-2021
Програм економских реформи (ЕРП) 2018-2020. (нацрт) – јавна расправа од 29. децембра 2017. до 19. јануара 2018.
Прелиминарна листа приоритетних структурних реформи за Програм економских реформи (ЕРП) 2018-2020.
Нацрт поглавља 4 Приоритетних структурних реформи за Програм економских реформи (ЕРП) 2017-2019. – коментари и сугестије до 23. јануара 2017. године
Матрица економских политика и структурних реформи у периоду од 2015. до 2017. године

ПФМ

Нацрт Извештајa о спровођењу Програма реформе управљања јавним финансијама за период од јануара до децембра 2019. године

Ministarstvo finansija je, u saradnji sa drugim nadležnim institucijama, izradilo Izveštaj o sprovođenju Programa reforme upravljanja javnim finansijama 2016-2020 za period od januara do decembra 2018.godine . Nakon usaglašavanja sa komentarima nadležnih institucija i sa komentarima Evropske komisije, dokument će biti usvojen od strane Vlade Republike Srbije.

Стратегија развоја интерне финансијске контроле у јавном сектору у Републици Србији за период 2017–2020. године („Сл. гласник РС“, бр. 51 од 25. маја 2017. год.)

Стратегија развоја интерне финансијске контроле у јавном сектору у Републици Србији за период 2017–2020. године („Службени гласник РС“, бр. 51 од 25. маја 2017. год.)
Акциони план за период 2019−2020. године за спровођење Стратегије развоја интерне финансијске контроле у јавном сектору у Републици Србији за период 2017−2020. године („Службени гласник РС“, бр. 26 од 05. априла 2019. год)
Нацрт Извештаја о спровођењу програма реформе управљања јавним финансијама 2016-2020 за период од јануара до децембра 2018. године

Национални програм за сузбијање сиве економије

Национални програм за сузбијање сиве економије
Акциони план за спровођење Националног програма за сузбијање сиве економије
Стратегија развоја слободних зона у Републици Србији за период од 2011. до 2016.
Стратегија развоја интерне финансијске контроле у јавном сектору у Републици Србији ("Службени гласник РС", 61/2009, 23/2013)
Стратегија развоја интерне финансијске контроле у јавном сектору у Републици Србији ("Службени гласник РС", 61/2009)
Стратегија развоја јавних набавки у Републици Србији за период 2014 - 2018. године
Акциони план за спровођење Стратегије развоја јавних набавки у Републици Србији за период 2014 - 2018. године
Акциони план за спровођење Стратегије развоја јавних набавки у Републици Србији за 2018. годину („Сл. гласник РС“, бр. 120 од 30. децембра 2017. год.)

Стратегија за сузбијање неправилности и превара у поступању са финансијским средствима Европске уније у Републици Србији за период 2017−2020. године, са Акционим планом („Сл. гласник РС“, бр. 98 од 3.11.2017. год.)

Стратегија за сузбијање неправилности и превара у поступању са финансијским средствима Европске уније у Републици Србији за период 2017−2020. године, са Акционим планом („Сл. гласник РС“, бр. 98 од 3.11.2017. год.)

Стратегија за борбу против прања новца и финансирања тероризма

Национална стратегија за борбу против прања новца и финансирања тероризма („Службени гласник РС“, број 3/15 од 14. јануара 2015. године)
Акциони план за спровођење Националне стратегије за борбу против прања новца и финансирања тероризма

Програм трансформације Пореске управе за период 2015 – 2020. године

Програм трансформације Пореске управе за период 2015 – 2020. године

Програм и Акциони план за решавање проблематичних кредита

Позив на учешће у Јавном форуму до 20. маја 2016. године
Нацрт анализе постојећих препрека за продају проблематичних кредита у Србији
Стратегија за решавање проблематичних кредита - резиме
Стратегија за решавање проблематичних кредита
Акциони план за спровођење стратегије за решавање проблематичних кредита
Извештај Радне групе за израду Стратегије за решавање проблематичних кредита за III квартал 2015
Извештај Радне групе за израду Стратегије за решавање проблематичних кредита за IV квартал 2015 и I квартал 2016. године
Извештај Радне групе за израду Стратегије за решавање проблематичних кредита за II и III квартал 2016. године
Извештај Радне групе за израду Стратегије за решавање проблематичних кредита за IV квартал 2016. и I квартал 2017.године
Извештај Радне групе за израду Стратегије за решавање проблематичних кредита за II и III квартал 2017. године
Извештај Радне групе за израду Стратегије за решавање проблематичних кредита за IV квартал 2017 и I квартал 2018. године
Извештај Радне групе за израду Стратегије за решавање проблематичних кредита за II и III квартал 2018. године
Акциони план за решавање проблематичних кредита за период 2018-2020. године
Програм за решавање проблематичних кредита за период 2018-2020. године
Одлука о измени Програма за решавање проблематичних кредита