Interna akta (arhiva)

Pravilnik o unutrašnjem uređenju i sistematizaciji radnih mesta u Ministarstvu finansija (prečišćen tekst Pravilnika Broj: 110-00-459/2022-08 od 15.122022. godine posle donošenja izmena i dopuna Pravilnika Broj: 110-00-269/2023-08 od 30.62023. godine)

Pravilnik o unutrašnjem uređenju i sistematizaciji radnih mesta u Ministarstvu finansija (prečišćen tekst Pravilnika Broj: 110-00-459/2022-08 od 15.122022. godine posle donošenja izmena i dopuna Pravilnika Broj: 110-00-269/2023-08 od 30.62023. godine)

Pravilnik o unutrašnjem uređenju i sistematizaciji radnih mesta u Ministarstvu finansija (prečišćen tekst Pravilnika Broj: 110-00-459/2022-08 od 15.122022. godine posle donošenja izmena i dopuna Pravilnika Broj: 110-00-269/2023-08 od 30.62023. godine)

Objavljeno:13. jula 2023.

Srednjoročni plan Ministrastva finansija za period od 2022. do 2024. godine

Program rada Ministarstva finansija za 2022. godinu

Pravilnik o unutrašnjem uređenju i sistematizaciji radnih mesta u Ministarstvu finansija (prečišćen tekst - Pravilnika 08 Broj: 112-01-1/191-2019 od 27. mart 2019. godine, posle donošenja izmena i dopuna Pravilnika 08 Broj: 112-01-1/290-2019 od 3. maj 2019. godine, izmena i dopuna Pravilnika 08 Broj: 112-01-1/419-2019 od 28. juna 2019. godine, izmena i dopuna Pravilnika 08 Broj: 112-01-1/478-2019 od 23. jula 2019. godine, izmena i dopuna Pravilnika 08 Broj: 112-01-1/815-2019 od 25. decembra 2019. godine, izmena i dopuna Pravilnika 08 Broj: 112-01-1/141-2020 od 13. marta 2020. godine, izmena i dopuna Pravilnika 08 Broj: 112-01-1/193-2020 od 7. aprila 2020. godine, izmena i dopuna Pravilnika 08 Broj: 112-01-1/604-2020 od 9. decembra 2020. godine, izmena i dopuna Pravilnika 08 Broj: 112-01-1/654-2020 od 30. decembra 2020. godine izmena, dopuna Pravilnika Broj: 110-00-49/2021-08 od 5. marta 2021. godine, izmena i dopuna Pravilnika Broj: 110-00-217/2021-08 od 21. maja 2021. godine, izmena i dopuna Pravilnika Broj: 110-00-307/2021-08 od 21. juna 2021. godine, izmena i dopuna Pravilnika Broj: 110-00-376/2021-08 od 3. avgusta 2021. godine i izmena, dopuna Pravilnika Broj: 110-00-522/2021-08 od 6. decembra 2021. godine, dopuna Pravilnika Broj: 110-00-85/2022-08 od 15. marta 2022. godine i dopuna Pravilnika Broj: 110-00-284/2022-08 od 26. septembra 2022. godine)

Poslednje vesti

Srednjoročni plan Ministarstva finansija za period 2021. do 2023. godine

Objavljeno:03. marta 2021.