Javni pozivi

Javni pozivi

Pismo kompanije Valeant Pharmaceuticals North America - Odluka o odustajanju od strateškog partnerstva sa Galenikom
Javni poziv za dostavljanje pisma o namerama od strane zainteresovanih investitora za strateško partnerstvo za akcionarsko društvo Galenika
Izmene br.4 Javnog poziva za dostavljanje pisma o namerama od strane zainteresovanih investitora za strateško partnerstvo za akcionarsko društvo Galenika
Status postupka za dostavljanje pisma o namerama od strane zaintersovanih investitora za strateško partnerstvo za Galenika AD Beograd
Izmene br.3 Javnog poziva za dostavljanje pisma o namerama od strane zainteresovanih investitora za strateško partnerstvo za akcionarsko društvo Galenika
Izmene br.2 Javnog poziva za dostavljanje pisma o namerama od strane zainteresovanih investitora za strateško partnerstvo za akcionarsko društvo Galenika
Izmene br.1 Javnog poziva za dostavljanje pisma o namerama od strane zainteresovanih investitora za strateško partnerstvo za akcionarsko društvo Galenika
Program podrške malim preduzećima za nabavku opreme u 2013. godini
Javni poziv za učešće poslovnih banaka u realizaciji Programa podrške malim preduzećima u nabavci opreme u 2013. godini
Obrazac 1
Javni poziv za dodelu bespovratnih sredstava u okviru Programa podrške inovativnim brzorastućim malim i srednjim preduzećima
Obrazac 1 - Prijavni formular
Obrazac 2 - Izjava o saglasnosti sa uslovima iz programa
Obrazac 3 - Izjava realizatora aktivnosti
Obrazac 4 - Izjava o vlasničkoj strukturi
Program podrške inovativnim brzorastućim malim i srednjim preduzećima u 2013. godini
Spisak Agencija za regionalni razvoj kojima se predaju zahtevi
Najčešća pitanja
Javni poziv za učešće u realizaciji Programa za izmirivanje obaveza lokalnih vlasti po osnovu kapitalnih investicionih izdataka prema privatnom sektoru
Dokapitalizacija i/ili pripajanje i/ili prodaja akcija Privredne banke Beograd a.d. Beograd (Pretkvalifikaciona faza)
Javni poziv za izbor strateškog partnera za privredno društvo za proizvodnju i preradu čelika „Železara Smederevo“
Izmene br. 1 Javnog poziva za izbor strateškog partnera za privredno društvo za proizvodnju i preradu čelika „Železara Smederevo“
Izmene br. 2 Javnog poziva za izbor strateškog partnera za privredno društvo za proizvodnju i preradu čelika „Železara Smederevo“
Javni poziv za podnošenje informativne poreske prijave
Obrazac IPP
Pravilnik o informativnoj poreskoj prijavi
Javni poziv za izbor poslovnih banaka za učešće u finansiranju projekata iz programa vanredne podrške građevinskoj industriji Srbije
Poziv za registraciju konsultantskih kuća u Republici Srbiji
Javni poziv za obuku i trening malih i srednjih preduzeća u okviru Programa za unapređenje inovacija
Javni poziv za izbor strateškog partnera za privredno društvo za proizvodnju i preradu čelika „Železara Smederevo“
Izmena br. 1 Javnog poziva za izbor strateškog partnera za privredno društvo za proizvodnju i preradu čelika „Železara Smederevo“
Izmena br. 2 Javnog poziva za izbor strateškog partnera za privredno društvo za proizvodnju i preradu čelika „Železara Smederevo“
Javni poziv za podnošenje zahteva za vraćanje oduzete imovine, odnosno obeštećenje
Pravilnik o obrascu zahteva za vraćanje oduzete imovine, odnosno obeštećenje, načinu i postupku prijema i obrade zahteva, spisku pošta u kojima će se vršiti podnošenje zahteva i obliku i sadržini izvoda iz zahteva

Javni poziv organizacijama civilnog društva za učešće u izradi Strategije za borbu protiv prevara i upravljanje nepravilnostima u postupanju sa finansijskim sredstvima Evropske unije u Republici Srbiji za period 2021 – 2023. godine

Javni poziv
Aneks 1 – Prijavni formular
Aneks 2 – Obrazac o realizovanim projektima
Aneks 3 – Obrazac o objavljenim publikacijama
Lista podnetih prijava
Lista odbačenih prijava
Zapisnik

Javni poziv za prikupljanje izjava o zainteresovanosti za učešće u postupku prodaje akcija u Komercijalnoj banci a.d. Beograd putem tendera

Javni poziv za prikupljanje izjava o zainteresovanosti za učešće u postupku prodaje akcija u Komercijalnoj banci a.d. Beograd putem tendera

Oglas za finansijskog savetnika za prodaju udela u Komercijalnoj banci AD Beograd

Oglas za finansijskog savetnika za prodaju udela u Komercijalnoj banci AD Beograd

Oglas o ustupanju portfelja potraživanja uz naknadu, metodom javnog prikupljanja ponuda

Javni oglas o ustupanju portfelja potraživanja uz naknadu, metodom javnog prikupljanja ponuda

Ustupanje portfelja potraživanja uz naknadu, metodom javnog prikupljanja ponuda

Ustupanje portfelja potraživanja uz naknadu, metodom javnog prikupljanja ponuda

Izbor savetnika za pravno savetovanje i zastupanje u vezi sa emitovanjem i otkupom obveznica Republike Srbije na međunarodnom finansijskom tržištu za 2019. i 2020. godinu, JNMV 1/2019

Konkursna dokumentacija
Poziv za podnošenje ponude
Odluka o zaključenju okvirnog sporazuma

Javni poziv za otkup državnih hartija od vrednosti Republike Srbije

Javni poziv za otkup državnih hartija od vrednosti Republike Srbije

Projekat tehničke pomoći Republici Srbiji u reformi korporativnog finansijskog izveštavanja

Serbia Technical Assistance for Reform of Corporate Financial Reporting Project (STAR-CFR)- REQUEST FOR EXPRESSIONS OF INTEREST(CONSULTING SERVICES – INDIVIDUAL SELECTION) - Project Coordinator
Specific procurement notice - Procurement of goods - Supply of IT equipment for strengthening IT capacities within Securities Commission of Republic of Serbia
Clarifications
Clarification 2

Informacija o započinjanju istraživanja tržišta u vezi sa prodajom akcija Jubmes banke a.d. Beograd, koje su u neposrednom vlasništvu Republike Srbije, 4.4.2018. godine

Informacija o započinjanju istraživanja tržišta u vezi sa prodajom akcija Jubmes banke a.d. Beograd, koje su u neposrednom vlasništvu Republike Srbije, 4.4.2018. godine
Saopštenje potencijalnim investitorima o isteku roka za potpisivanje Ugovora o poverljivosti podataka u vezi sa prodajom akcija Jubmes banke a.d. Beograd, koje su u neposrednom vlasništvu Republike Srbije

Poziv za prijavu potraživanja po osnovu devizne štednje, 23.2.2017. godine

Poziv za prijavu potraživanja po osnovu devizne štednje
Konsultant za podizanje javne svesti o važnosti i upotrebi finansijskog izveštavanja i revizije
Poziv za dostavljanje Izjave o zainteresovanosti (konsultantske usluge – izbor firmi) - Konsultant za obuke u primeni i korišćenju MSFI, MSFI za MSP i MSR; organizacija događaja i aktivnosti u cilju povećanja razumevanja i korišćenja finansijskog izveštavanja – do 15.1.2018. god.
Poziv za dostavljanje izjava o zainteresovanosti za pružanje usluga pregleda i analize postojećeg pravnog i regulatornog okvira korporativnog finansijskog izveštavanja u Republici Srbiji i njegovo usklađivanje sa pravnim tekovinama EU i najboljom međunarodnom praksom - do 16. juna 2017.
Javni konkurs za imenovanje člana Stručnog odbora (Zakon o proceniteljima vrednosti nepokretnosti), zaključno sa 8. majem 2017. godine
Zahtev za izražavanje interesovanja (konsultantske usluge – individualna selekcija) - Projekat inkluzivnog predškolskog vaspitanja i obrazovanja - Stručnjak za finansijsko upravljanje u CFJ, zaključno sa 31. 3. 2017. godine
Zahtev za izražavanje interesovanja (konsultantske usluge – individualna selekcija) - Projekat inkluzivnog predškolskog vaspitanja i obrazovanja - Stručnjak za nabavku za CFJ, zaključno sa 31. 3. 2017. godine
Zahtev za izražavanje interesovanja (konsultantske usluge – individualna selekcija) - Projekat inkluzivnog predškolskog vaspitanja i obrazovanja - Direktor centralne fiducijarne jedinice, zaključno sa 31. 3. 2017. godine
Poziv za dostavljanje izjava o zainteresovanosti - Konsultantske usluge Banci Poštanskoj štedionici a.d. Beograd, zaključno sa 21.12.2016. god.
Javni konkurs za imenovanje šest članova Stručnog odbora, zaključno sa 17.3.2017. godine
Poziv za dostavljanje izjave o zainteresovanosti (Konsultantske usluge – Individualni konsultant – Pravni savetnik) – Projekat unapređenja sistema osiguranja depozita (zajam IBRD br. 8340-YF), izjave zaključno sa 8.11.2016. god.
Poziv za dostavljanje izjava o zainteresovanosti u cilju eventualnog dostavljanja predloga Upravnom odboru Banke Poštanska štedionica a.d. imena potencijalnih kandidata za članove Izvršnog odbora Banke, najkasnije do 7.10.2016. u 13 časova
Poziv za dostavljanje izjava o zainteresovanosti (Konsultant – fizičko lice, pozicija: Mlađi pravni savetnik); Zajam IBRD br. 8340-YF - najkasnije do 27.9.2016. godine
Poziv za podnošenje ponude - izbor savetnika za pravno savetovanje i zastupanje u vezi sa emitovanjem obveznica Republike Srbije na međunarodnom finansijskom tržištu za 2016. i 2017. godinu, JNMV 1/2016, koja se sprovodi u postupku javne nabavke male vrednosti
Konkursna dokumentacija - izbor savetnika za pravno savetovanje i zastupanje u vezi sa emitovanjem obveznica Republike Srbije na međunarodnom finansijskom tržištu za 2016. i 2017. godinu, JNMV 1/2016, koja se sprovodi u postupku javne nabavke male vrednosti
Odluka o dodeli ugovora u postupku javne nabavke usluga - izbor savetnika za pravno savetovanje i zastupanje u vezi sa emitovanjem obveznica Republike Srbije na međunarodnom finansijskom tržištu za 2016. i 2017. godinu, JNMV 1/2016
Obaveštenje o zaključenom okvirnom sporazumu
Tender documents for the public procurement of services – selection of advisor providing legal advisory and representation services regarding the issue of bonds by the Republic of Serbia in the international financial market for 2016 and 2017, LVPP 1/2016, implemented as a low-value public procureme
Poziv za podnošenje ponude - izbor savetnika za pravno savetovanje i zastupanje u vezi sa transakcijama sa finansijskim derivatima radi upravljanja rizikom, u cilju smanjivanja ili eliminisanja rizika od promene kursa i drugih rizika za 2016. i 2017. godinu, JNMV 2/2016, koja se sprovodi u postupku javne nabavke male vrednosti
Konkursna dokumentacija - izbor savetnika za pravno savetovanje i zastupanje u vezi sa transakcijama sa finansijskim derivatima radi upravljanja rizikom, u cilju smanjivanja ili eliminisanja rizika od promene kursa i drugih rizika za 2016. i 2017. godinu, JNMV 2/2016, koja se sprovodi u postupku javne nabavke male vrednosti
Odluka o dodeli ugovora u postupku javne nabavke usluga - izbor savetnika za pravno savetovanje i zastupanje u vezi sa transakcijama sa finansijskim derivatima radi upravljanja rizikom, u cilju smanjivanja ili eliminisanja rizika od promene kursa i drugih rizika za 2016. i 2017. godinu, JNMV 2/2016
Dodatna informacija - Pitanje 1
Obaveštenje o podnetom zahtevu za zaštitu prava
Obaveštenje o zaključenom okvirnom sporazumu
Javni konkurs za izbor kandidata za direktora Agencije za osiguranje depozita
Obrazac radne biografije
Obrazac izjave
Javni konkurs za imenovanje direktora „Državne lutrije Srbije” d.o.o. Beograd, na period od četiri godine
Odluka o sprovođenju javnog konkursa za imenovanje direktora „Državne lutrije Srbije” d.o.o. Beograd
Javni konkurs za imenovanje direktora Javnog preduzeća razvoj planinskog turizma "Stara planinaˮ, Knjaževac, objavljen je u "Službenom glasniku RS", broj 55/2013 od 25. juna 2013. godine.
Program podrške malim preduzećima za nabavku opreme u 2013. godini
Informacije o Programu podrške malim preduzećima za nabavku opreme u 2013. godini
Uputstvo za sprovođenje programa podrške malim preduzećima za nabavku opreme u 2013. godini
Obrazac 1 - Prijavni formular
Obrazac 2 - Izjava o saglasnosti sa uslovima iz programa
Uredba o utvrđivanju programa podrške aktivnostima udruženja za podsticanje razvoja preduzetništva u 2013. godini
Informacija o odobrenim sredstvima po osnovu Programa podrške aktivnostima udruženja za podsticanje razvoja preduzetništva u 2013. godini