Nacionalni program za suzbijanje sive ekonomije, sa Akcionim planom za sprovođenje Nacionalnog programa za suzbijanje sive ekonomije za period 2019-2020. godine – Službeni glasnik RS, br. 27/2019

Nacionalni program za suzbijanje sive ekonomije
Akcioni plan za sprovođenje Nacionalnog programa za suzbijanje sive ekonomije

Slične teme

Dokumenti javnih politika