Национални програм за сузбијање сиве економије, са Акционим планом за спровођење Националног програма за сузбијање сиве економије за период 2019-2020. године – Службени гласник РС, бр. 27/2019

Национални програм за сузбијање сиве економије
Акциони план за спровођење Националног програма за сузбијање сиве економије

Сличне теме

Документи јавних политика