Arhiva – Javni konkursi za položaje

Javni konkurs za popunjavanje položaja
Interni konkurs za popunjavanje položaja pomoćnik direktora Uprave za trezor - Sektor za finansiranje, računovodstvo i kontrolu
Javni konkurs za popunjavanje položaja u Ministarstvu finansija i Upravi za igre na sreću
Interni konkurs za popunjavanje položaja - Pomoćnik ministra – rukovodilac Sektora za drugostepeni poreski i carinski postupak u Ministarstvu finansija
Javni konkurs za popunjavanje položaja - Pomoćnik ministra - rukovodilac Sektora za praćenje fiskalnih rizika u Ministarstvu finansija
Interni konkurs za popunjavanje izvršilačkog radnog mesta u Ministarstvu finansija
Javni konkurs za popunjavanje položaja u organima uprave u sastavu Ministarstva finansija: Direktor Uprave carina u Ministarstvu finansija
Interni konkurs za popunjavanje položaja: Pomoćnik ministra - rukovodilac Sektora - Centralna jedinica za harmonizaciju u Ministarstvu finansija
Javni konkurs za popunjavanje položaja u Ministarstvu finansija
Javni konkurs za popunjavanje položaja u organima uprave u sastavu Ministarstva finansija
Javni konkurs za popunjavanje položaja u organima uprave u sastavu Ministarstva finansija: Direktor Uprave za javni dug u Ministarstvu finansija
Javni konkurs za popunjavanje položaja: Direktor Uprave za igre na sreću u Ministarstvu finansija
Javni konkurs za popunjavanje položaja: Pomoćnik direktora – rukovodilac Sektora za finansiranje, računovodstvo i kontrolu

Položaj koji se popunjava u Ministarstvu finansija naveden je pod rimskim brojem 2.

Javni konkurs za popunjavanje položaja: Pomoćnik ministra finansija – Sektor budzeta
Javni konkurs za popunjavanje položaja: Pomoćnik direktora – koordinator Uprave za trezor u Ministarstvu finansija; Pomoćnik direktora Poreske uprave – Sektor za naplatu u Ministarstvu finansija, Pomoćnik direktora Poreske uprave – Sektor za kontrolu u Ministarstvu finansija - ističe 9.4.2015.
Javni konkurs za popunjavanje položaja - Pomoćnik direktora Poreske uprave – Sektor za poreskopravne poslove i koordinaciju u Ministarstvu finansija – položaj u petoj grupi; ističe 4.6.2015. godine
Pomoćnik ministra – rukovodilac Sektora za imovinsko-pravne poslove u Ministarstvu finansija - položaj u trećoj grupi, ističe 24.9.2015. godine
Pomoćnik direktora Poreske uprave – direktor Centra za velike poreske obveznike u Ministarstvu finansija - položaj u petoj grupi, ističe 24.9.2015. godine
Pomoćnik direktora Uprave carina – rukovodilac Sektora za finansijske, investicione i pravne poslove - položaj u petoj grupi, ističe 24.9.2015. godine
Uprava za javni dug: Direktor Uprave - položaj u drugoj grupi; Pomoćnik direktora Uprave - položaj u petoj grupi, ističe 24.9.2015. godine
Javni konkurs za popunjavanje položaja - Sektor za finansijski sistem, Uprava za duvan, ističe 12.11.2015. godine
Javni konkurs za popunjavanje položaja - Poreska uprava; datum oglašavanja 11.11.2015. godine, datum isteka roka za prijavljivanje 19.11.2015. godine
Javni konkurs za popunjavanje položaja: pomoćnik ministra finansija - Sektor za fiskalni sistem; pomoćnik ministra finansija-Sektor za ugovaranje i finansiranje programa iz sredstava EU, datum oglašavanja 9.12.2015. godine, datum isteka roka za prijavljivanje 17.12.2015. godine
Interni konkurs za popunjavanje izvršilačkog radnog mesta u Ministarstvu finansija Javni konkurs za popunjavanje položaja u organima uprave u sastavu Ministarstva finansija: Direktor Uprave carina u Ministarstvu finansija Interni konkurs za popunjavanje položaja: Pomoćnik ministra - rukovodilac Sektora - Centralna jedinica za harmonizaciju u Ministarstvu finansija Javni konkurs za popunjavanje položaja u Ministarstvu finansija Javni konkurs za popunjavanje položaja u organima uprave u sastavu Ministarstva finansija Javni konkurs za popunjavanje položaja u organima uprave u sastavu Ministarstva finansija: Direktor Uprave za javni dug u Ministarstvu finansija Javni konkurs za popunjavanje položaja: Direktor Uprave za igre na sreću u Ministarstvu finansija Javni konkurs za popunjavanje položaja: Pomoćnik direktora – rukovodilac Sektora za finansiranje, računovodstvo i kontrolu Položaj koji se popunjava u Ministarstvu finansija naveden je pod rimskim brojem 2. Javni konkurs za popunjavanje položaja: Pomoćnik ministra finansija – Sektor budzeta Javni konkurs za popunjavanje položaja: Pomoćnik direktora – koordinator Uprave za trezor u Ministarstvu finansija; Pomoćnik direktora Poreske uprave – Sektor za naplatu u Ministarstvu finansija, Pomoćnik direktora Poreske uprave – Sektor za kontrolu u Ministarstvu finansija - ističe 9.4.2015. Javni konkurs za popunjavanje položaja - Pomoćnik direktora Poreske uprave – Sektor za poreskopravne poslove i koordinaciju u Ministarstvu finansija – položaj u petoj grupi; ističe 4.6.2015. godine Pomoćnik ministra – rukovodilac Sektora za imovinsko-pravne poslove u Ministarstvu finansija - položaj u trećoj grupi, ističe 24.9.2015. godine Pomoćnik direktora Poreske uprave – direktor Centra za velike poreske obveznike u Ministarstvu finansija - položaj u petoj grupi, ističe 24.9.2015. godine Pomoćnik direktora Uprave carina – rukovodilac Sektora za finansijske, investicione i pravne poslove - položaj u petoj grupi, ističe 24.9.2015. godine Uprava za javni dug: Direktor Uprave - položaj u drugoj grupi; Pomoćnik direktora Uprave - položaj u petoj grupi, ističe 24.9.2015. godine Javni konkurs za popunjavanje položaja - Sektor za finansijski sistem, Uprava za duvan, ističe 12.11.2015. godine Javni konkurs za popunjavanje položaja - Poreska uprava; datum oglašavanja 11.11.2015. godine, datum isteka roka za prijavljivanje 19.11.2015. godine Javni konkurs za popunjavanje položaja: pomoćnik ministra finansija - Sektor za fiskalni sistem; pomoćnik ministra finansija-Sektor za ugovaranje i finansiranje programa iz sredstava EU, datum oglašavanja 9.12.2015. godine, datum isteka roka za prijavljivanje 17.12.2015. godine Javni konkurs za popunjavanje položaja: Direktor Uprave za sprečavanje pranja novca u Ministarstvu finansija, datum oglašavanja 9.12.2015. godine, datum isteka roka za prijavljivanje 17.12.2015. godine Javni konkurs za popunjavanje položaja - Poreska uprava; datum oglašavanja 27.1.2016. godine, datum isteka roka za prijavljivanje 4.2.2016. godine Javni konkurs za popunjavanje položaja u Ministarstvu finansija - Poreska uprava: Pomoćnik direktora Poreske uprave – direktor Centra za velike poreske obveznike; datum oglašavanja 10.2.2016. godine, datum isteka roka za prijavljivanje 18.2.2016. godine
Javni konkurs za popunjavanje položaja - Poreska uprava; datum oglašavanja 27.1.2016. godine, datum isteka roka za prijavljivanje 4.2.2016. godine
Javni konkurs za popunjavanje položaja u Ministarstvu finansija - Poreska uprava: Pomoćnik direktora Poreske uprave – direktor Centra za velike poreske obveznike; datum oglašavanja 10.2.2016. godine, datum isteka roka za prijavljivanje 18.2.2016. godine

Slične teme

Arhiva – Javni konkursi za izvršilačka radna mesta