Архива – Јавни конкурси за положаје

Јавни конкурс за попуњавање положаја
Интерни конкурс за попуњавање положаја помоћник директора Управе за трезор - Сектор за финансирање, рачуноводство и контролу
Јавни конкурс за попуњавање положаја у Министарству финансија и Управи за игре на срећу
Интерни конкурс за попуњавање положаја - Помоћник министра – руководилац Сектора за другостепени порески и царински поступак у Министарству финансија
Јавни конкурс за попуњавање положаја - Помоћник министра - руководилац Сектора за праћење фискалних ризика у Министарству финансија
Интерни конкурс за попуњавање извршилачког радног места у Mинистарству финансија
Јавни конкурс за попуњавање положаја у органима управе у саставу Министарства финансија: Директор Управе царина у Министарству финансија
Интерни конкурс за попуњавање положаја: Помоћник министра - руководилац Сектора - Централна јединица за хармонизацију у Министарству финансија
Јавни конкурс за попуњавање положаја у Министарству финансија
Јавни конкурс за попуњавање положаја у органима управе у саставу Министарства финансија
Јавни конкурс за попуњавање положаја у органима управе у саставу Министарства финансија: Директор Управе за јавни дуг у Министарству финансијa
Јавни конкурс за попуњавање положаја: Директор Управе за игре на срећу у Министарству финансија
Јавни конкурс за попуњавање положаја: Помоћник директора – руководилац Сектора за финансирање, рачуноводство и кoнтролу

Положај који се попуњава у Министарству финансија наведен је под римским бројем 2.

Јавни конкурс за попуњавање положаја: Помоћник министра финансија – Сектор буџета
Јавни конкурс за попуњавање положаја: Помоћник директора – координатор Управе за трезор у Министарству финансија; Помоћник директора Пореске управе – Сектор за наплату у Министарству финансија, Помоћник директора Пореске управе – Сектор за контролу у Министарству финансија - истиче 9.4.2015.
Јавни конкурс за попуњавање положаја - Помоћник директора Пореске управе – Сектор за порескоправне послове и координацију у Министарству финансија – положај у петој групи; истиче 4.6.2015. године
Помоћник министра – руководилац Сектора за имовинско-правне послове у Министарству финансија - положај у трећој групи, истиче 24.9.2015. године
Помоћник директора Пореске управе – директор Центра за велике пореске обвезнике у Министарству финансија - положај у петој групи, истиче 24.9.2015. године
Помоћник директора Управе царина – руководилац Сектора за финансијске, инвестиционе и правне послове - положај у петој групи, истиче 24.9.2015. године
Управа за јавни дуг: Директор Управе - положај у другој групи; Помоћник директора Управе - положај у петој групи, истиче 24.9.2015. године
Јавни конкурс за попуњавање положаја - Сектор за финансијски систем, Управa за дуван, истиче 12.11.2015. године
Јавни конкурс за попуњавање положаја - Пореска управа; датум оглашавања 11.11.2015. године, датум истека рока за пријављивање 19.11.2015. године
Јавни конкурс за попуњавање положаја: помоћник министра финансија - Сектор за фискални систем; помоћник министра финансија-Сектор за уговарање и финансирање програма из средстава ЕУ, датум оглашавања 9.12.2015. године, датум истека рока за пријављивање 17.12.2015. године
Интерни конкурс за попуњавање извршилачког радног места у Mинистарству финансија Јавни конкурс за попуњавање положаја у органима управе у саставу Министарства финансија: Директор Управе царина у Министарству финансија Интерни конкурс за попуњавање положаја: Помоћник министра - руководилац Сектора - Централна јединица за хармонизацију у Министарству финансија Јавни конкурс за попуњавање положаја у Министарству финансија Јавни конкурс за попуњавање положаја у органима управе у саставу Министарства финансија Јавни конкурс за попуњавање положаја у органима управе у саставу Министарства финансија: Директор Управе за јавни дуг у Министарству финансијa Јавни конкурс за попуњавање положаја: Директор Управе за игре на срећу у Министарству финансија Јавни конкурс за попуњавање положаја: Помоћник директора – руководилац Сектора за финансирање, рачуноводство и кoнтролу Положај који се попуњава у Министарству финансија наведен је под римским бројем 2. Јавни конкурс за попуњавање положаја: Помоћник министра финансија – Сектор буџета Јавни конкурс за попуњавање положаја: Помоћник директора – координатор Управе за трезор у Министарству финансија; Помоћник директора Пореске управе – Сектор за наплату у Министарству финансија, Помоћник директора Пореске управе – Сектор за контролу у Министарству финансија - истиче 9.4.2015. Јавни конкурс за попуњавање положаја - Помоћник директора Пореске управе – Сектор за порескоправне послове и координацију у Министарству финансија – положај у петој групи; истиче 4.6.2015. године Помоћник министра – руководилац Сектора за имовинско-правне послове у Министарству финансија - положај у трећој групи, истиче 24.9.2015. године Помоћник директора Пореске управе – директор Центра за велике пореске обвезнике у Министарству финансија - положај у петој групи, истиче 24.9.2015. године Помоћник директора Управе царина – руководилац Сектора за финансијске, инвестиционе и правне послове - положај у петој групи, истиче 24.9.2015. године Управа за јавни дуг: Директор Управе - положај у другој групи; Помоћник директора Управе - положај у петој групи, истиче 24.9.2015. године Јавни конкурс за попуњавање положаја - Сектор за финансијски систем, Управa за дуван, истиче 12.11.2015. године Јавни конкурс за попуњавање положаја - Пореска управа; датум оглашавања 11.11.2015. године, датум истека рока за пријављивање 19.11.2015. године Јавни конкурс за попуњавање положаја: помоћник министра финансија - Сектор за фискални систем; помоћник министра финансија-Сектор за уговарање и финансирање програма из средстава ЕУ, датум оглашавања 9.12.2015. године, датум истека рока за пријављивање 17.12.2015. године Јавни конкурс за попуњавање положаја: Директор Управе за спречавање прања новца у Министарству финансијa, датум оглашавања 9.12.2015. године, датум истека рока за пријављивање 17.12.2015. године Јавни конкурс за попуњавање положаја - Пореска управа; датум оглашавања 27.1.2016. године, датум истека рока за пријављивање 4.2.2016. године Јавни конкурс за попуњавање положаја у Министарству финансија - Пореска управа: Помоћник директора Пореске управе – директор Центра за велике пореске обвезнике; датум оглашавања 10.2.2016. године, датум истека рока за пријављивање 18.2.2016. године
Јавни конкурс за попуњавање положаја - Пореска управа; датум оглашавања 27.1.2016. године, датум истека рока за пријављивање 4.2.2016. године
Јавни конкурс за попуњавање положаја у Министарству финансија - Пореска управа: Помоћник директора Пореске управе – директор Центра за велике пореске обвезнике; датум оглашавања 10.2.2016. године, датум истека рока за пријављивање 18.2.2016. године

Сличне теме

Архива – Јавни конкурси за извршилачка радна места