Архива подзаконских аката – царине

Уредба о усклађивању номенклатуре Царинске тарифе

pdf

Уредба о усклађивању номенклатуре Царинске тарифе за 2021. годину ("Службени гласник РС", бр. 147/2020)

pdf

Уредба о усклађивању номенклатуре Царинске тарифе за 2020. годину ("Службени гласник РС", бр. 85/2019, 13/2020 и 76/2020) - пречишћен текст утврдило Министарство финансија

pdf

Уредба о усклађивању номенклатуре Царинске тарифе за 2020. годину („Службени гласник РС“, бр. 85/19 и 13/20 ) – пречишћен текст утврдило Министарство финансија

pdf

Уредба о усклађивању номенклатуре Царинске тарифе за 2020. годину („Службени гласник РС“, бр. 85/2019)

pdf

Уредба о усклађивању номенклатуре Царинске тарифе за 2019. годину ("Службени гласник РС", број 97/2018, 34/2019 и 50/2019) - пречишћен текст утврдило Министарство финансија

pdf

Уредба о усклађивању номенклатуре Царинске тарифе за 2019. годину ("Службени гласник РС", број 97/2018)

pdf

Уредба о изменама Уредбе о усклађивању номенклатуре Царинске тарифе за 2019. годину („Службени гласник РС“, бр. 34/2019)

pdf

Уредба о усклађивању номенклатуре Царинске тарифе за 2018. годину (Службени гласник РС“, бр. 109/17, 10/18 и 56/18) - пречишћен текст утврдило Министарство финансија

pdf

Уредба о усклађивању номенклатуре Царинске тарифе за 2018. годину („Службени гласник РС“, бр. 109/17 и 10/18) - пречишћен текст утврдило Министарство финансија

pdf

Уредба о изменама и допуни Уредбе о усклађивању номенклатуре Царинске тарифе за 2018. годину („Службени гласник РС“, бр. 10/18)

pdf

Уредба о усклађивању номенклатуре Царинске тарифе за 2018. годину („Сл. гласник РС“, бр. 109 од 5. децембра 2017. год.)

pdf

Уредба о усклађивању номенклатуре Царинске тарифе за 2017. годину („Службени гласник РС“, бр. 97/2016 и 17/2017) – пречишћен текст утврдило Министарство финансија

pdf

Уредба о изменама и допунама Уредбе о усклађивању номенклатуре Царинске тарифе за 2017. годину („Службени гласник РС“, бр. 17/2017)

pdf

Уредба о усклађивању номенклатуре Царинске тарифе за 2017. годину („Службени гласник РС“, бр. 97/16 од 7. децембра 2016. године)

pdf

Уредба о усклађивању номенклатуре Царинске тарифе за 2016. годину – пречишћен текст утврдило Министарство финансија (“Службени гласник РС”, бр. 98/15 и 50/16)

pdf

Уредба о допунама Уредбе о усклађивању номенклатуре Царинске тарифе за 2016. годину („Сл. гласник РС“, бр. 50 од 3.6.2016. год.)

pdf

Уредбa о усклађивању номенклатуре Царинске тарифе за 2015. годину („Службени гласник РС“, бр. 130/14, 143/14 и 43/15, пречишћен текст)

pdf

Уредба о усклађивању номенклатуре Царинске тарифе за 2015. годину

pdf

Уредбa о изменама Уредбе о усклађивању номенклатуре Царинске тарифе за 2015. годину („Службени гласник РС“, бр. 143/14)

pdf

Уредбa о усклађивању номенклатуре Царинске тарифе за 2015. годину („Службени гласник РС“, бр. 130/14 и 143/14, пречишћен текст)

pdf

Уредбa о изменама Уредбе о усклађивању номенклатуре Царинске тарифе за 2015. годину („Службени гласник РС“, бр. 43/15)

pdf

Уредба о изменама и допунама Уредбе о усклађивању номенклатуре Царинске тарифе за 2014. годину ("Службени гласник РС" бр. 64/14)

pdf

Уредба о усклађивању номенклатуре Царинске тарифе за 2014. годину („Службени гласник РС“, бр. 107/13, 117/13, 64/14 и 73/14)

pdf

Уредба о усклађивању номенклатуре Царинске тарифе за 2014. годину („Службени гласник РС“, бр. 107/13 и 117/13)

pdf

Уредба о изменама и допунама Уредбе о усклађивању номенклатуре Царинске тарифе за 2014. годину ("Службени гласник РС" бр. 73/14)

pdf

Уредба о изменама и допунама Уредбе о усклађивању номенклатуре Царинске тарифе за 2014. годину („Службени гласник РС“, бр. 119/13)

pdf

Уредба о усклађивању номенклатуре Царинске тарифе за 2014. годину („Службени гласник РС“, број 107/13)

pdf

Уредба о изменама и допуни Уредбе о усклађивању номенклатуре Царинске тарифе за 2013. годину, „Службени гласник РС“ број 29/13

pdf

Уредба о усклађивању номенклатуре царинске тарифе за 2013. годину, („Службени гласник РС“ број 115/12)

pdf

Уредба о усклађивању номенклатуре Царинске тарифе за 2013. годину, „Службени гласник РС“ број 115/12 i 29/13, пречишћен текст

pdf

Уредба о условима и начину примене мера за заштиту права интелектуалне својине на граници („Службени гласник РС“ број 86/10)

pdf

Прилог 1

pdf

Прилог 2

pdf

Одлука о условима за смањење царинских дажбина на одређену робу („Службени гласник РС“. бр. 27/2019, 29/2019 и 94/2019 ) – пречишћен текст утврдило Министарство финансија

pdf

Одлука о условима за смањење царинских дажбина на  одређену робу, пречишћен текст утврдило Министарство финансија („Службени гласник РС“, бр.28/15, 57/15, 113/15, 60/16, 80/16, 108/16, 115/17 и 104/18)

pdf

Одлука о условима и начину за смањење царинских дажбина на одређену робу, односно за изузимање одређене робе од плаћања царинских дажбина у 2020. години („Службени гласник РС, бр. 94/2019) – пречишћен текст утврдило Министарство финансија

pdf

Одлука о условима и начину за смањење царинских дажбина на одређену робу, односно за изузимање одређене робе од плаћања царинских дажбина у 2019. години („Службени гласник РС, бр. 38/2019 и 51/2019) – пречишћен текст утврдило Министарство финансија

pdf

Одлука о условима и начину за смањење царинских дажбина на одређену робу, односно за изузимање одређене робе од плаћања царинских дажбина у 2019. години ("Службени гласник РС", бр. 104/2018, 13/2019 и 30/2019) - пречишћен текст утврдило Министарство финансија

pdf

Одлука о условима и начину за смањење царинских дажбина на одређену робу, односно за изузимање одређене робе од плаћања царинских дажбина у 2019. години („Службени гласник РС, бр. 38 од 31. маја 2019. год.)

pdf

Одлука о условима и начину за смањење царинских дажбина на одређену робу, односно за изузимање одређене робе од плаћања царинских дажбина у 2019. години (Службени гласник РС“, бр. 104/18, 13/2019) - пречишћен текст утврдило Министарство финансија

pdf

Одлука о условима и начину за смањење царинских дажбина на одређену робу, односно за изузимање одређене робе од плаћања царинских дажбина у 2019. години (Службени гласник РС“, бр. 104/18)

pdf

Одлука о условима и начину за смањење царинских дажбина на одређену робу, односно за изузимање одређене робе од плаћања царинских дажбина у 2018. години (Службени гласник РС“, бр. 115/17, 23/18 и 56/18) – пречишћен текст утврдило Министарство финансија

pdf

Одлука о условима и начину за смањење царинских дажбина на одређену робу, односно за изузимање одређене робе од плаћања царинских дажбина у 2018. години („Службени гласник РС“, бр. 115/17 и 23/18) – пречишћен текст утврдило Министарство финансија

pdf

Одлука о условима и начину за смањење царинских дажбина на одређену робу, односно за изузимање одређене робе од плаћања царинских дажбина у 2018. години („Службени гласник РС“, бр. 115/17)

pdf

Уредба о врсти, количини и вредности робе на коју се не плаћају увозне дажбине, роковима, условима и поступку за остваривање права на ослобођење од плаћања увозних дажбина, („Службени гласник РС“ број 48/10 и 74/11)

pdf

Уредба о допуни Уредбе о врсти, количини и вредности робе на коју се не плаћају увозне дажбине, роковима, условима и поступку за остваривање права на ослобођење од плаћања увозних дажбина, („Службени гласник РС“ број 63/2013)

pdf

Уредба о врсти, количини и вредности робе на коју се не плаћају увозне дажбине, роковима, условима и поступку за остваривање права на ослобођење од плаћања увозних дажбина, „Службени гласник РС“ број 48/10

pdf

Одлука о условима за смањење царинских дажбина на одређену робу („Службени гласник РС“. бр. 27/2019 и 29/2019) – примена од 17. јуна 2019. године, пречишћен текст утврдило Министарство финансија

pdf

Одлука о условима за смањење царинских дажбина на одређену робу („Службени гласник РС“, бр. 27 од 12. априла 2019. год.) – примена од 17. јуна 2019. год.

pdf

Одлука о условима за смањење царинских дажбина на одређену робу, пречишћен текст утврдило Министарство финансија („Службени гласник РС“, бр.28/15, 57/15, 113/15, 60/16, 80/16, 108/16 и 115/17)

pdf

Одлука о условима за смањење царинских дажбина на одређену робу ("Службени гласник РС", бр. 28/15, 57/15, 113/15, 60/16, 80/16 и 108/16) – незванично пречишћен текст редакције Службеног гласника

pdf

Одлука о условима за смањење царинских дажбина на одређену робу – пречишћен текст утврдило Министарство финансија („Службени гласник РСˮ, бр. 28/15, 57/15, 113/15 и 60/16)

pdf

Одлука о условима за смањење царинских дажбина на одређену робу ("Службени гласник РС", бр. 28/15, 57/15, 113/15, 60/16 и 80/16) – незванично пречишћен текст редакције Службеног гласника

pdf

Одлукa о условима и начину за смањење царинских дажбина на одређену робу, односно за изузимању одређене робе од плаћања царинских дажбина у 2017. години („Службени гласник РС“, бр. 105 од 26. децембра 2016. год.) – примењује се од 1. јануара 2017. год.

pdf

Одлукa о условима и начину за смањење царинских дажбина на одређену робу, односно за изузимање одређене робе од плаћања царинских дажбина у 2016. години („Службени гласник РСˮ, број 105/15)

pdf

Одлука о условима и начину за смањење царинских дажбина на одређену робу, односно за изузимање одређене робе од плаћања царинских дажбина у 2015. години ("Службени гласник РС", број140/14)

pdf

Одлука о сезонским царинским стопама на увоз одређених пољопривредних производа   ("Службени гласник РС", бр. 27/2010, 97/2011, 105/2015 и 105/2016) – пречишћен текст утврдило Министарство финансија

pdf

Одлука о сезонским царинским стопама на увоз одређених пољопривредних производа, пречишћен текст утврдило Министарство финансија („Службени гласник РС” бр. 27/10, 97/11 и 105/15)

pdf

Одлукa о измени Oдлуке о сезонским царинским стопама на увоз одређених пољопривредних производа („Службени гласник РС” број 105/15)

pdf

Одлука о сезонским царинским стопама на увоз одређених пољопривредних производa , „Службени гласник РС“ број 27/10 и 97/11

pdf

Одлука о сезонским царинским стопама на увоз одређених пољопривредних производа, „Службени гласник РС“ број 27/10

pdf

Одлукa о условима за смањење царинских дажбина на одређену робу - пречишћен текст („Службени гласник РСˮ, број 28/15 и 57/15)

pdf

Одлуке о одређивању робе на коју се не плаћају увозне дажбине („Службени гласник РСˮ, бр. 124/12,106/13 и 143/14)

pdf

Одлука о изменама одлуке о одређивању робе на коју се не плаћају увозне дажбине („Службени гласник РСˮ, број 95/15)

pdf

Одлукa о измени одлуке о одређивању робе на коју се не плаћају увозне дажбине („Службени гласник РСˮ, број 143/14)

pdf

Одлука о одређивању робе на коју се не плаћају увозне дажбине („Службени гласник РСˮ, бр. 124/12 и 106/13)

pdf

Одлука o одређивању робе на коју се не плаћају увозне дажбине („Службени гласник РС”, бр.124/12)

pdf

Одлука о условима и начину за изузимање одређене робе од плаћања царинских дажбинa, „Службени гласник РС“ број 27/10, 51/10, 88/10, 25/11 и 46/13; пречишћен текст

pdf

Одлука о изузимању одређене робе од плаћања царинских дажбина („Службени гласник РС“ број 91/12)

pdf

Одлука о условима и начину за смањење царинских дажбина на одређену робу, односно за изузимање одређене робе од плаћања царинских дажбина у 2014. години („Службени гласник РСˮ, број 106/13)

pdf

Одлука о условима и начину за смањење царинских дажбина на одређену робу, односно за изузимање одређене робе од плаћања царинских дажбина у 2013. години („Службени гласник РС“ број 120/12, 25/13 и 34/13; пречишћен текст)

pdf

Одлука о условима и начину за смањење царинских дажбина на одређену робу, односно за изузимање одређене робе од плаћања царинских дажбина у 2013. години („Службени гласник РС“ број 120/12)

pdf

Одлука о измени и допуни Одлуке о условима и начину за смањење царинских дажбина на одређену робу, односно за изузимање одређене робе од плаћања царинских дажбина у 2013. години („Службени гласник РС“ број 34/12)

pdf

Одлука о врсти, висини и начину плаћања такси за услуге царинског органа (“Службени гласник РС“, бр. 113/2013 и 23/2017) – незванично пречишћен текст редакције Службеног гласника

pdf

Одлука о врсти, висини и начину плаћања накнада за услуге царинског органа („Службени гласник РС“ број 83/10)

pdf

Правилник о облику, садржини, начину подношења и попуњавања декларација и других образаца у царинском поступку („Службени гласник РС“, бр. 42/2019, 51/2019, 58/2019, 65/2019, 74/2019, 96/2019, 11/2020, 43/2020 и 126/2020) – незванично пречишћен текст редакције Службеног гласника

pdf

Правилник о облику, садржини, начину подношења и попуњавања декларацијa и других образаца у царинском поступку ("Службени гласник РС", бр. 42/2019, 51/2019, 58/2019, 65/2019, 74/2019, 96/2019, 11/2020 и 43/2020) - незванично пречишћен текст редакције Службеног гласника

pdf

Правилник о облику, садржини, начину подношења и попуњавања декларација и других образаца у царинском поступку („Службени гласник РС“, бр. 42/2019, 51/2019, 58/2019, 65/2019, 74/2019, 96/2019 и 11/2020) – незванично пречишћен текст редакције Службеног гласника

pdf

Правилник о облику, садржини, начину подношења и попуњавања декларација и других образаца у царинском поступку ("Службени гласник РС", бр. 42/2019, 51/2019, 58/2019, 65/2019, 74/2019 и 96/2019) – незванично пречишћен текст редакције Службеног гласника

docx

Правилник о облику, садржини, начину подношења и попуњавања декларација и других образаца у царинском поступку („Службени гласник РС“, бр. 42/2019, 51/2019, 58/2019, 65/2019 и 74/2019) – незванично пречишћен текст редакције Службеног гласника

pdf

Правилник о облику, садржини, начину подношења и попуњавања декларације и других образаца у царинском поступку („Службени гласник РС“, бр. 7/2015, 45/2015, 56/2015, 88/2015, 33/2016, 73/2016, 79/2016, 8/2017, 46/2017, 69/2017, 83/2017, 96/2017, 117/2017, 44/2018, 60/2018, 69/2018, 86/2018, 3/2019 и 30/2019) – незванично пречишћен текст редакције Службеног гласника

pdf

Правилник о облику, садржини, начину подношења и попуњавања декларација и других образаца у царинском поступку („Службени гласник РС“, бр. 7/2015, 45/2015, 56/2015, 88/2015, 33/2016, 73/2016, 79/2016, 8/2017, 46/2017, 69/2017, 83/2017, 96/2017, 117/2017, 44/2018, 60/2018, 69/2018, 86/2018 и 3/2019) – незванично пречишћен текст редакције Службеног гласника

pdf

Правилник о облику, садржини, начину подношења и попуњавања декларације и других образаца у царинском поступку („Сл. гласник РС“, бр. 7/2015, 45/2015, 56/2015, 88/2015, 33/2016, 73/2016, 79/2016, 8/2017, 46/2017, 69/2017, 83/2017, 96/2017, 117/2017, 44/2018, 60/2018, 69/2018 и 86/18) – незванично пречишћен текст редакције Службеног гласника

pdf

Правилник о облику, садржини, начину подношења и попуњавања декларације и других образаца у царинском поступку („Сл. гласник РС“, бр. 7/2015, 45/2015, 56/2015, 88/2015, 33/2016, 73/2016, 79/2016, 8/2017, 46/2017, 69/2017, 83/2017, 96/2017, 117/2017, 44/2018, 60/2018 и 69/2018) – незванично пречишћен текст редакције Службеног гласника

pdf

Правилник о облику, садржини, начину подношења и попуњавања декларације и других образаца у царинском поступку („Сл. гласник РС“, бр. 7/2015, 45/2015, 56/2015, 88/2015, 33/2016, 73/2016, 79/2016, 8/2017, 46/2017, 69/2017, 83/2017, 96/2017, 117/2017, 44/2018 и 60/2018) – незванично пречишћен текст редакције Службеног гласника

pdf

Правилник о облику, садржини, начину подношења и попуњавања декларације и других образаца у царинском поступку („Сл. гласник РС“, бр. 7/2015, 45/2015, 56/2015, 88/2015, 33/2016, 73/2016, 79/2016, 8/2017, 46/2017, 69/2017, 83/2017, 96/2017, 117/2017 и 44/2018) – незванично пречишћен текст редакције Службеног гласника

pdf

Правилник о облику, садржини, начину подношења и попуњавања декларације и других образаца у царинском поступку („Сл. гласник РС“, бр. 7/2015, 45/2015, 56/2015, 88/2015, 33/2016, 73/2016, 79/2016, 8/2017, 46/2017, 69/2017, 83/2017, 96/2017 и 117/2017) – незванично пречишћен текст редакције Службеног гласника

pdf

Правилник о облику, садржини, начину подношења и попуњавања декларације и других образаца у царинском поступку („Сл. гласник РС“, бр. 7/2015, 45/2015, 56/2015, 88/2015, 33/2016, 73/2016, 79/2016, 8/2017, 46/2017, 69/2017, 83/2017 и 96/2017) - незванично пречишћен текст редакције Службеног гласника

pdf

Правилник о облику, садржини, начину подношења и попуњавања декларације и других образаца у царинском поступку („Сл. гласник РС“, бр. 7/2015, 45/2015, 56/2015, 88/2015, 33/2016, 73/2016, 79/2016, 8/2017, 46/2017, 69/2017 и 83/2017) - незванично пречишћен текст редакције Службеног гласника

pdf

Правилник о облику, садржини, начину подношења и попуњавања декларације и других образаца у царинском поступку („Сл. гласник РС“, бр. 7/2015, 45/2015, 56/2015, 88/2015, 33/2016, 73/2016, 79/2016, 8/2017, 46/2017 и 69/2017 ) - незванично пречишћен текст редакције Службеног гласника

pdf

Правилник о облику, садржини, начину подношења и попуњавања декларације и других образаца у царинском поступку („Службени гласник РС", бр. 7/2015, 45/2015, 56/2015, 88/2015, 33/2016, 73/2016, 79/2016, 8/2017 и 46/2017) - незванично пречишћен текст редакције Службеног гласника

pdf

Правилник о облику, садржини, начину подношења и попуњавања декларације и других образаца у царинском поступку – незванично пречишћен текст редакције Службеног гласника („Службени гласник РС“, бр. 7/2015, 45/2015, 56/2015, 88/2015, 33/2016, 73/2016, 79/2016 и 8/2017)

rs/S

Правилник о облику, садржини, начину подношења и попуњавања декларације и других образаца у царинском поступку – незванично пречишћен текст редакције Службеног гласника („Службени гласник РС“, бр. 7/2015, 45/2015, 56/2015, 88/2015, 33/2016, 73/2016 и 79/2016)

pdf

Правилник о облику, садржини, начину подношења и попуњавања декларације и других образаца у царинском поступку „Службени гласник РС“ број 29/10

zip

Обрасци (.zip)

pdf

Правилник о облику, садржини, начину подношења и попуњавања декларације и других образаца у царинском поступку, „Службени гласник Републике Србије” бр. 7/15

pdf

Прилог 1: Јединственa царинскa исправa (ЈЦИ)

pdf

Прилог 2: Додатни образац ЈЦИ (ЈЦИ БИС)

pdf

Прилог 3: Образац ЈЦИ за штампање из компјутерског система

pdf

Прилог 4: Додатни образац ЈЦИ за штампање из компјутерског система

pdf

Прилог 5: Попуњавање јединствене царинске исправе

pdf

Прилог 6: Означавање рубрика образаца из прилога 1. и 2. које морају бити видљиве приликом самокопирања

pdf

Прилог 7: Oзначавање рубрика образаца из прилога 3. и 4. које морају бити видљиве приликом самокопирања

pdf

Прилог 8: Кодекс шифара за попуњавање исправа у царинском поступку

pdf

Прилог 9: Електронска транзитна декларација

pdf

Прилог 10: Додатне шифре за нови компјутеризовани транзитни систем

pdf

Прилог 11: Транзитни пратећи документ

pdf

Прилог 12: Списак наименовања

pdf

Прилог 13: Транзитни/сигурносни пратећи документ (ТСПД)

pdf

Прилог 14: Транзитни/сигурносни списак наименовања (ТССН)

pdf

Прилог 15: Резервни поступак за поступак транзитa

pdf

Прилог 16: Улазна и излазна сажета декларација

pdf

Прилог 17: Сигурносни и безбедносни документ (СБД)

pdf

Прилог 18: Сигурносни и безбедносни списак наименовања

pdf

Прилог 19: Начин попуњавања рубрика Сажете декларације за привремени смештај

pdf

Прилог 20: Образац Декларације о царинској вредности (ДЦВ)

pdf

Прилог 21: Додатни образац Декларације о царинској вредности (ДЦВ БИС)

pdf

Прилог 22: Коришћење сета обрасца Декларације о царинској вредности

pdf

Прилог 23: Списак пошиљке

pdf

Прилог 24: Начин попуњавања рубрика Списка пошиљке

pdf

Прилог 25: Захтев и одобрење за царинске поступке са економским дејством

pdf

Прилог 26: Начин попуњавања Захтева за издавање одобрења за коришћење царинског поступка са економским дејством

pdf

Прилог 27: Сажета декларација за привремени смештај

pdf

Прилог 28: Обавештење о транзиту

pdf

Уредба о условима и начину за примену мера за заштиту права интелектуалне својине на граници („Сл. гласник РС”, број 25/2015)

pdf

Прилог 1: Захтев за предузимање мера

pdf

Прилог 2: Захтев за продужење рока

pdf

Прилог 3: Упутства за попуњавање

pdf

Правилник о одређивању царинских органа за царињење одређених врста робе или спровођење одређених поступака („Службени гласник РС“, бр. 42/2019, 86/2019, 96/2019, 57/2020, 115/2020 и 152/2020) – незванично пречишћен текст редакције Службеног гласника

pdf

Правилник о одређивању царинских органа за царињење одређених врста робе или спровођење одређених поступака („Службени гласник РС“, бр. 42/2019, 86/2019, 96/2019, 57/2020 и 115/2020) – незванично пречишћен текст редакције Службеног гласника

pdf

Правилник о одређивању царинских органа за царињење одређених врста робе или спровођење одређених поступака („Службени гласник РС“, бр. 42/2019, 86/2019, 96/2019 и 57/2020) – незванично пречишћен текст редакције Службеног гласника

pdf

Правилник о одређивању царинских органа за царињење одређених врста робе или спровођење одређених поступака ("Службени гласник РС", бр. 42/2019, 86/2019 и 96/2019) – незванично пречишћен текст редакције Службеног гласника

docx

Правилник о одређивању царинских органа за царињење одређених врста робе или спровођење одређених поступака („Службени гласник РС“, бр. 42/2019 и 86/2019) - незванично пречишћен текст редакције Службеног гласника

pdf

Правилник о одређивању царинских органа за царињење одређених врста робе или спровођење одређених поступака („Сл. гласник РС“, бр. 94/2010, 1/2011, 25/2011, 66/2011, 94/2011, 54/2012, 12/2013, 18/2013, 56/2013, 76/2013, 104/2013, 24/2014, 55/2014, 64/2014, 112/2014, 6/2015, 15/2015, 24/2015, 33/2015, 45/2015, 36/2016, 44/2016, 59/2016, 95/2016, 7/2017, 17/2017, 46/2017, 96/2017, 101/2017, 108/2017, 25/2018, 44/2018 и 103/2018) - незванично пречишћен текст редакције Службеног гласника

pdf

Правилник о начину узимања узорака робе од стране царинског органа („Службени гласник РС“, бр. 96/2010 и 52/2012) – незванично пречишћен текст редакције Службеног гласника

pdf

Уредбa о царински дозвољеном поступању са робом („Службени гласник РС“, бр. 93/2010, 63/2013, 145/2014, 95/2015, 44/2016, 10/2017, 62/2018 и 93/2018) – незванично пречишћен текст редакције Службеног гласника

pdf

Смернице за примену непреференцијалних правила о пореклу робе

pdf

Инструкција у вези са применом царинског поступка на прекогранични промет електричне енергије и у вези са применом царинског и пореског поступка на промет електричне енергије преко административне линије са Аутономном покрајином Косово и Метохија

pdf

Образац П1

pdf

Образац П2

pdf

Образац 1: Извештај о увозу електричне енергије

pdf

Образац 2: Извештај о извозу електричне енергије

pdf

Образац 3: Извештај о транзиту електричне енергије

pdf

Образац 4 : Извештај о допреми електричне енергије са АПКМ

pdf

Образац 5 : Извештај о отпреми електричне енергије на АПКМ

pdf

Образац 6: Извештај о транзиту електричне енергије са АПКМ преко Републике ван АПКМ у иностранство

pdf

Образац 7: Извештај о транзиту електричне енергије из иностранства преко Републике ван АПКМ на АПКМ

pdf

Образац Е1: Евиденција увоза електричне енергије

pdf

Образац Е2: Евиденција извоза електричне енергије

pdf

Образац Е3: Евиденција транзита електричне енергије

pdf

Образац Е4: Евиденција допремe електричне енергије са АПКМ

pdf

Образац Е5: Евиденција отпремe електричне енергије на АПКМ

pdf

Образац Е6: Евиденција транзита електричне енергије са АПКМ преко Републике ван АПКМ у иностранство

pdf

Образац Е7: Евиденција транзита електричне енергије из иностранства преко Републике ван АПКМ на АПКМ

pdf

Правилник о програму, начину полагања посебног стручног испита за царинског службеника и евиденцији о положеним испитима („службени гласник РС“, бр. 50 од 12. јула 2019. год.)

docx

Правилник о поступку издавања службене значке царинским службеницима („Службени гласник РС“, бр. 67 од 20. септембра 2019. год.)

docx

Правилник о службеној одећи и начину употребе и трајању службене одеће царинских службеника („Службени гласник РС“, бр. 67 од 20. септембра 2019. год.)

pdf

Правилник о изгледу знака и заставе Управе царина и начину њихове употребе („Службени гласник РС“, бр. 67 од 20. септембра 2019. год.)

pdf

Правилник о дисциплинској одговорности царинских службеника („Службени гласник РС”, бр. 55/2019)

pdf

Правилник о програму и садржини посебног стручног испита и издавању и одузимању дозвола за заступање у царинском поступку („Службени гласник РС“, бр. 97 од 21. децембра 2010. год.)

pdf

Правилник о издавању службене значке овлашћеним царинским службеницима („Службени гласник РС“, бр. 113/2007 и 42/2012) – незванично пречишћен текст редакције Службеног гласника

pdf

Правилник о начину употребе и трајању службене одеће овлашћених и других царинских службеника („Службени гласник РС“, бр. 113/2007 и 58/2010) – незванично пречишћен текст редакције Службеног гласника

pdf

Правилник о изгледу службеног одела царинских службеника („Службени гласник РС“, бр. 8/2006, 94/2006, 25/2009, 30/2012 и 5/2017) – незванично пречишћен текст редакције Службеног гласника

pdf

Правилник о изгледу службене значке овлашћених царинских службеника („Службени гласник РС“, бр. 94 од 27. октобра 2006. год.)

pdf

Правилник о обрасцу службене легитимације овлашћених царинских службеника („Службени гласник РС“, бр. 18/2004, 55/2004 и 99/2012) - незванично пречишћен текст редакције Службеног гласника

pdf

Уредбa о царински дозвољеном поступању са робом („Службени гласник РС“, бр. 93/2010, 63/2013, 145/2014, 95/2015, 44/2016, 10/2017 и 62/2018) – незванично пречишћен текст редакције Службеног гласника

pdf

Уредбa о царински дозвољеном поступању са робом („Службени гласник РС“, бр. 93/2010, 63/2013, 145/2014, 95/2015, 44/2016 и 10/2017) – пречишћен текст утврдило Министарство финансија

pdf

Уредба о допунама Уредбе о царински дозвољеном поступању са робом („Службени гласник РС“, број 10/2017)

pdf

Уредба о изменама и допунама Уредбе о царински дозвољеном поступању са робом („Службени гласник РС“, број 44/2016)

pdf

Уредбa o допуни Уредбе о царински дозвољеном поступању са робом („Службени гласник РС“, број 95/2015)

pdf

Уредбa о царински дозвољеном поступању са робом („Службени гласник РС“, број 93/10, 63/13 и 145/14, пречишћен текст)

pdf

Уредба о царински дозвољеном поступању са робом, „Службени гласник РС“ број 93/2010

zip

Прилози (.zip)

pdf

Правилник о условима и начину ношења оружја и муниције овлашћених царинских службеника („Службени гласник РС“, бр. 95 од 17. новембра 2009. год.)

pdf

Уредба о посебним условима за вршење промета робе са Аутономном покрајином Косово и Метохија (“Службени гласник РС”, бр. 86/2010, 61/2013, 111/2013 и 17/2014) – незванично пречишћен текст редакције Службеног гласника

pdf

Уредба о врсти, количини и вредности робе на коју се не плаћају увозне дажбине, роковима, условима и поступку за остваривање права на ослобођење од плаћања увозних дажбина, („Службени гласник РС“, бр. 48/2010, 74/2011, 63/2013 и 8/2017) – незванично пречишћен текст редакције Службеног гласника

pdf

Уредба о изменама и допунама Уредбе о врсти, количини и вредности робе на коју се не плаћају увозне дажбине, роковима, условима и поступку за остваривање права на ослобођење од плаћања увозних дажбина („Службени гласник РС“, бр. 8 од 3. фебруара 2017. год.)

pdf

Одлука о оснивању, почетку и престанку рада царинарница, царинских испостава, одсека и царинских реферата („Службени гласник РС“, бр. 20/2019, 34/2019 и 69/2019) - незванично пречишћен текст редакције Службеног гласника

pdf

Одлука о оснивању, почетку и престанку рада царинарница, царинских испостава, одсека и царинских реферата („Службени гласник РС“, бр. 20/2019 и 34/2019) - незванично пречишћен текст редакције Службеног гласника

pdf

Одлука о седишту Управе царина, оснивању, почетку и престанку рада царинарница, царинских испостава, одсека и реферата („Сл. гласник РС“, бр. 136/2014, 65/2015, 16/2016, 102/2016, 49/2017 и 48/2018) – незванично пречишћен текст редакције Службеног гласника

)

Уредба о царинским поступцима и царинским формалностима („Службени гласник РС“, бр. 39 од 6. јуна 2019. год.)

pdf

Уредба о царинским повластицама („Службени гласник РС, бр. 38 од 31. маја 2019. год.)

pdf

Правилник о одређивању царинских органа за царињење одређених врста робе или спровођење одређених поступака („Службени гласник РС“, бр. 42 од 14. јуна 2019. год.)

pdf

Правилник о царинским обележјима („Службени гласник РС“, бр. 48 од 05. јула 2019. год.)

год

Инструкција у вези са применом царинског поступка на прекогранични промет електричне енергије и у вези са применом царинског и пореског поступка на промет електричне енергије преко административне линије са Аутономном покрајином Косово и Метохија, број: 312-01-1/2015-17 од 27.01.2015. године

pdf

Образац П1

pdf

Образац П2

pdf

Образац 1: Извештај о увозу електричне енергије

pdf

Образац 2: Извештај о извозу електричне енергије

pdf

Образац 3: Извештај о транзиту електричне енергије

pdf

Образац Е1: Евиденција увоза електричне енергије

pdf

Образац Е2: Евиденција извоза електричне енергије

pdf

Образац Е3: Евиденција транзита електричне енергије