Arhiva zakona – budzet i javni dug

Finansiranje lokalne samouprave

Zakon o finansiranju lokalne samouprave ("Sl. glasnik RS", br. 62/2006)
Zakon o izmenama i dopunama Zakona o finansiranju lokalne samouprave („Službeni glasnik RS“, br. 47/2011)
Zakon o izmenama i dopunama Zakona o finansiranju lokalne samouprave („Službeni glasnik RS“, br. 93/2012)
Zakon o izmenama Zakona o finansiranju lokalne samouprave („Službeni glasnik RS“, br. 83/2016)
USKLAĐENI NAJVIŠI IZNOSI lokalne komunalne takse za držanje motornih drumskih i priključnih vozila, osim poljoprivrednih vozila i mašina („Službeni glasnik RS“, br. 99/2021) – u primeni od 01. novembra 2021. god.
Usklađeni najviši iznosi lokalne komunalne takse za držanje motornih drumskih i priključnih vozila, osim poljoprivrednih vozila i mašina („Službeni glasnik RS“, br. 86/2019)
Usklađeni najviši iznosi lokalne komunalne takse za držanje motornih drumskih i priključnih vozila, osim poljoprivrednih vozila i mašina („Sl. glasnik RS“, br. 89/18)
Usklađeni najviši iznosi lokalne komunalne takse za držanje motornih drumskih i priključnih vozila, osim poljoprivrednih vozila i mašina („Sl. glasnik RS“, br. 96 od 27. oktobra 2017. god.)
Usklađeni najviši iznosi lokalne komunalne takse za držanje motornih drumskih i priključnih vozila, osim poljoprivrednih vozila i mašina (“Sl. glasnik RS”, br. 95/2015)
Zakon o budzetu Republike Srbije za 2019. godinu („Sl. glasnik RS“, br. 95 od 8. decembra 2018. god.)

Finansiranje političkih aktivnosti

Zakon o finansiranju političkih aktivnosti ("Sl. glasnik RS", br. 43/2011 i 123/2014)
Zakon o finansiranju političkih stranaka, 18.7.2003. godine
Zakon o finansiranju političkih aktivnosti („Službeni glasnik RS“, br. 43/2011, 123/2014 i 88/2019) – nezvanično prečišćen tekst redakcije Službenog glasnika

Javni dug

Zakon o javnom dugu („Službeni glasnik RS“, br. 61/2005, 107/2009, 78/2011, 68/2015, 95/2018 i 91/2019) – nezvanično prečišćen tekst redakcije Službenog glasnika
Zakon o javnom dugu („Službeni glasnik RS“, br. 61/2005, 107/2009, 78/2011, 68/2015 i 95/2018) – nezvanično prečišćen tekst redakcije Službenog glasnika
Zakon o regulisanju javnog duga Republike Srbije po osnovu neisplaćene devizne štednje građana položene kod banaka čije je sedište na teritoriji Republike Srbije i njihovim filijalama na teritorijama bivših republika SFRJ („Službeni glasnik RS“, br. 108/2016, 113/2017 i 52/2019) – prečišćen tekst utvrdila redakcija Službenog glasnika
Zakon o regulisanju javnog duga Republike Srbije po osnovu neisplaćene devizne štednje građana položene kod banaka čije je sedište na teritoriji Republike Srbije i njihovim filijalama na teritorijama bivših republika SFRJ ("Sl. glasnik RS", br.108/2016)
Zakon o regulisanju javnog duga Savezne Republike Jugoslavije po osnovu devizne štednje građana – prečišćen tekst utvrdila Narodna banka Srbije (“Službeni list SRJ”, br. 36/2002 i “Službeni glasnik RS”, br. 80/2004 - Odluka Ustavnog suda RS i 101/2005 – drugi zakon)
Zakon o javnom dugu, 15.7.2005
Zakon o javnom dugu – prečišćen tekst utvrdila Uprava za javni dug (“Službeni glasnik RS“, br. 61/2005, 107/2009, 78/2011 i 68/2015)

Prihodi lica u javnom sektoru

Zakon o privremenom uređivanju osnovica za obračun i isplatu plata, odnosno zarada i drugih stalnih primanja kod korisnika javnih sredstava ("Službeni glasnik RS", br. 116/2014, 95/2018)
Zakon o umanjenju neto prihoda lica u javnom sektoru („Službeni glasnik RS“ broj 108/13)
Zakon o registru zaposlenih, izabranih, imenovanih, postavljenih i angažovanih lica kod korisnika javnih sredstava – prečišćen tekst utvrdilo Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave („Službeni glasnik RS“, br. 68/2015 i 79/2015 - ispravka)
Zakon o privremenom uređivanju osnovica za obračun i isplatu plata, odnosno zarada i drugih stalnih primanja kod korisnika javnih sredstava

Zakon o budzetu

I. OPŠTI DEO Zakona o budzetu Republike Srbije za 2022. godinu
II. POSEBAN DEO
III. IZVRŠAVANjE BUDžETA
Obrazloženje
Programske informacije
Članovi 1-6.
Član 7.
Članovi 8-11.
Obrazloženje
Zakon o budzetu Republike Srbije za 2021. godinu (“Službeni glasnik RS”, br. 149 od 11. decembra 2020. god.) I. OPŠTI DEO
II. POSEBAN DEO
III. IZVRŠAVANjE BUDžETA
Obrazloženje
Programske informacije
Tabela Član 1.
Tabela Član 4.
Tabela Član 5.
Članovi 1-6.
Član 7.
Član 8.
Obrazloženje
Tabele iz Člana 1.
Članovi 1-6.
Član 7.
Član 8.
Obrazloženje
Zakon o izmenama i dopunama Zakona o budzetu Republike Srbije za 2019. godinu („Službeni glasnik RS“, br. 72/2019)
Zakon o budzetu Republike Srbije za 2019. godinu („Sl. glasnik RS“, br. 95 od 8. decembra 2018. god.)
Obrazloženje
Pregled budzeta po sektorima
Programske informacije
Zakon o budzetu Republike Srbije za 2018. godinu („Sl. glasnik RS", br. 113/2017 od 17. decembra 2017. god.)
Programske informacije
Zakon o budzetu Republike Srbije za 2017. godinu („Sl. glasnik RS", br. 99/2016 i 113/2017) – nezvanično prečišćen tekst redakcije Službenog glasnika, I - Opšti deo, III - Izvršavanje budzeta
Zakon o budzetu Republike Srbije za 2017. godinu - II - Poseban deo
Obrazloženje
Obrazloženje - Pregled rashoda i izdataka po sektorima i programima
Obrazloženje - Programske informacije
Zakon o budzetu Republike Srbije za 2017. godinu ("Sl. glasnik RS", br. 99 od 12. decembra 2016. godine)
Zakon o budzetu Republike Srbije za 2016. godinu ("Sl. glasnik RS", br. 103/2015)
Zakon o budzetu za 2015 godinu ("Sl. glasnik RS", br. 142/2014)
Zakon o dopuni budzeta za 2015 godinu ("Sl. glasnik RS", br. 94/15)
Zakon o izmenama i dopunama Zakona o budzetu Republike Srbije za 2014. godinu, 27.10.2014. godine
Zakon o budzetu Republike Srbije za 2014. godinu, 16.12.2013. godine
Zakon o izmenama i dopunama Zakona o budzetu Republike Srbije za 2013. godinu, 10.7.2013. godine
Zakon o budzetu Republike Srbije za 2013. godinu, 5.12.2012. godine
Zakon o izmenama i dopunama Zakona o budzetu Republike Srbije za 2012. godinu, 1.10.2012. godine
Zakon o budzetu Republike Srbije za 2012. godinu, 4.1.2012. godine
Zakon o izmenama i dopunama Zakona o budzetu Republike Srbije za 2011. godinu, 24.10.2011. godine
Zakon o izmenama i dopunama Zakona o budzetu Republike Srbije za 2010. godinu, 1.10.2010. godine
Zakon o budzetu Republike Srbije za 2011. godinu, 30.12.2010. godine
Zakon o budzetu za 2010. godinu, 16.12.2009. godine
Zakon o izmenama i dopunama Zakona o budzetu Republike Srbije za 2009. godinu, 29.4.2009.
Ekspoze ministra finansija o Predlogu zakona o budzetu Republike Srbije za 2009. godinu, 5.1.2009. godine
Zakon o izmenama i dopunama Zakona o budzetu za 2008 . godinu, 27.12.2008. godine
Zakon o budzetu za 2008. godinu, 7.12.2008. godine
Zakon o budzetu za 2007. godinu, 1.10.2007.
Zakon o izmenama i dopunama zakona o budzetu Republike Srbije za 2006, 29.9.2006
Zakon o budzetu Republike Srbije za 2006. godinu, 28.11.2005
Zakon o izmenama i dopunama zakona o budzetu Republike Srbije za 2005. godinu, 15.7.2005
Zakon o izmenama zakona o budzetu Republike Srbije za 2004. godinu, 25.10.2004
Zakon o budzetu Republike Srbije za 2005. godinu, 20. 11. 2004
Zakon o budzetu Republike Srbije za 2004. godinu
Zakon o izmenama i dopunama zakona o budzetu Republike Srbije za 2003. godinu 3.4.2003
Zakon o budzetu Republike Srbije za 2003. godinu, 13.12.2002
Zakon o izmenama i dopunama zakona o budzetu Republike Srbije za 2002. godinu, 13.12.2002
Zakon o izmenama i dopunama zakona o budzetu Republike Srbije za 2002. godinu, 20.6.2002
Zakon o raspodeli transfernih sredstava iz budzeta Republike Srbije i učešću opština, gradova i grada Beograda u porezu na zarade u 2005. godini

Zakon o budzetskom sistemu

Zakon o budzetskom sistemu („Službeni glasnik RS“, br. 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013 - ispravka, 108/2013, 142/2014, 68/2015 - dr. zakon, 103/2015, 9/2016, 113/2017, 95/2018, 31/2019, 72/2019, 149/2020, 118/2021, 118/-2021 - dr. zakon i 138/2022) – nezvanično prečišćen tekst redakcije Službenog glasnika
Zakon o budzetskom sistemu (“Službeni glasnik RS”, br. 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013 - ispravka, 108/2013, 142/2014, 68/2015 - dr. zakon, 103/2015, 99/2016, 113/2017, 95/2018, 31/2019, 72/2019 i 149/2020) – nezvanično prečišćen tekst redakcije Službenog glasnika
Zakon o izmenama i dopuni Zakona o budzetskom sistemu („Službeni glasnik RS“, br. 118/2021)
Zakon o budzetskom sistemu („Službeni glasnik RS“, br. 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013 – ispravka, 108/2013, 142/2014, 68/2015 – dr. zakon, 103/2015, 99/2016, 113/2017, 95/2018, 31/2019 i 72/2019) – nezvanično prečišćen tekst redakcije Službenog glasnika
Zakon o budzetskom sistemu („Sl. glasnik RS”, br. 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013 - ispravka, 108/2013, 142/2014, 68/2015 - dr. zakon, 103/2015, 99/2016, 113/2017 i 95/2018) – nezvanično prečišćen tekst redakcije Službenog glasnika
Zakon o budzetskom sistemu („Sl. glasnik RS”, br. 54/2009, 73/2010 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013 - ispravka, 108/2013, 142/2014, 68/2015 - dr. zakon, 103/2015, 99/2016 i 113/2017) – nezvanično prečišćen tekst redakcije Službenog glasnika
Zakon o budzetskom sistemu (“Službeni glasnik RS”, br. 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013 - ispravka, 108/2013, 142/2014, 68/2015 - dr. zakon, 103/2015 i 99/2016) – nezvanično prečišćen tekst redakcije Službenog glasnika
Zakon o budzetskom sistemu, prečišćen tekst utvrdila Poreska uprava („Službeni glasnik RS“, br. 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13 - ispravka, 108/13, 142/14, 103/15)
Zakon o izmenama i dopunama zakona o budzetskom sistemu, 27.8.2013. godine
Zakon o izmenama i dopunama Zakona o budzetskom sistemu, 1.10.2012. godine
Zakon o izmenama i dopunama zakona o budzetskom sistemu, 24.10.2011. godine
Zakon o izmenama i dopunama Zakona o budzetskom sistemu, 15.10.2010. godine
Zakon o budzetskom sistemu, 16.7.2009. godine
Zakon o izmenama i dopunama zakona o budzetskom sistemu, 29.9.2006. godine
Zakon o izmenama i dopunama zakona o budzetskom sistemu, 15.7.2005. godine
Zakon o izmenama i dopunama Zakona o budzetskom sistemu, 18.12.2002. godine ("Službeni glasnik RS", broj 87/2002)
Zakon o budzetskom sistemu, 21.2.2002. godine

Završni račun budzeta

Zakon o završnom računu budzeta Republike Srbije za 2000. godinu, 18. 12. 2002
Zakon o završnom računu budzeta Republike Srbije za 2001. godinu
Zakon o završnom računu budzeta Republike Srbije za 2002. godinu („Službeni glasnik RS“, br 95/2019)
Zakon o završnom računu budzeta Republike Srbije za 2003. godinu („Službeni glasnik RS“, br 95/2019)
Zakon o završnom računu budzeta Republike Srbije za 2004. godinu („Službeni glasnik RS“, br 95/2019)
Zakon o završnom računu budzeta Republike Srbije za 2005. godinu („Službeni glasnik RS“, br 95/2019)
Zakon o završnom računu budzeta Republike Srbije za 2006. godinu („Službeni glasnik RS“, br 95/2019)
Zakon o završnom računu budzeta Republike Srbije za 2007. godinu („Službeni glasnik RS“, br 95/2019)
Zakon o završnom računu budzeta Republike Srbije za 2008. godinu („Službeni glasnik RS“, br 95/2019)
Zakon o završnom računu budzeta Republike Srbije za 2009. godinu („Službeni glasnik RS“, br 95/2019)
Zakon o završnom računu budzeta Republike Srbije za 2010. godinu („Službeni glasnik RS“, br 95/2019)
Zakon o završnom računu budzeta Republike Srbije za 2011. godinu („Službeni glasnik RS“, br 95/2019)
Zakon o završnom računu budzeta Republike Srbije za 2012. godinu („Službeni glasnik RS“, br 95/2019)
Zakon o završnom računu budzeta Republike Srbije za 2013. godinu („Službeni glasnik RS“, br 95/2019)
Zakon o završnom računu budzeta Republike Srbije za 2014. godinu („Službeni glasnik RS“, br 95/2019)
Zakon o završnom računu budzeta Republike Srbije za 2015. godinu („Službeni glasnik RS“, br 95/2019)
Zakon o završnom računu budzeta Republike Srbije za 2016. godinu („Službeni glasnik RS“, br 95/2019)
Zakon o završnom računu budzeta Republike Srbije za 2017. godinu („Službeni glasnik RS“, br 95/2019)
Zakon o završnom računu budzeta Republike Srbije za 2018. godinu („Službeni glasnik RS“, br 95/2019)
Zakon o završnom računu budzeta Republike Srbije za 2019. godinu („Službeni glasnik RS“, br 149/2020)
Zakon o završnom računu budzeta Republike Srbije za 2020. godinu („Službeni glasnik RS“, br. 114/2021)
Zakon o završnom računu budzeta Republike Srbije za 2021. godinu („Službeni glasnik RS“, br. 138/2022)

Slične teme

Arhiva zakona – COVID19

Arhiva zakona – porezi, doprinosi i naknade

Zakon o utvrđivanju javnog interesa i posebnim postupcima eksproprijacije i izdavanja građevinske dozvole radi realizacije projekta „Beograd na vodi” („Službeni glasnik RS“, br. 34/2015, 103/2015 i 153/2020) – nezvanično prečišćen tekst redakcije Službenog glasnika