Arhiva zakona – porezi, doprinosi i naknade

Porezi na upotrebu, držanje i nošenje dobara

Zakon o porezima na upotrebu, držanje i nošenje dobara, prečišćen tekst utvrdila Poreska uprava („Službeni glasnik RS“ br. 26/01 , 80/02 , 43/04 , 132/04 , 112/05 , 114/06 , 118/07 , 114/08 , 31/09 , 106/09 , 95/10 , 101/10 , 24/11 , 100/11 ,120/12 , 113/13 , 68/14 – dr. zakon, 140/14 i 112/15)
Usklađeni dinarski iznosi poreza na upotrebu, držanje i nošenje dobara („Službeni glasnik RS“, br. 104/2018) – primenjuju se od 1. januara 2019. god.
Usklađeni dinarski iznosi poreza na upotrebu, držanje i nošenje dobara („Službeni glasnik RS“, br. 105/2016) – primenjuju se od 1. januara 2017. god.
Usklađeni dinarski iznosi poreza na upotrebu, držanje i nošenje dobara („Sl. glasnik RS“, br. 109 od 25.12.2015) – primenjuju se od 1. januara 2016. god.
Zakon o porezima na upotrebu, držanje i nošenje dobara («Službeni glasnik RS», br. 26/01, 80/02, 43/04, 132/04, 112/05, 114/06, 118/07, 114/08, 31/09, 106/09, 95/10 i 101/10)
Zakon o izmenama Zakona o porezima na upotrebu, držanje i nošenje dobara, 26.5.2011. godine
Zakon o izmenama i dopunama zakona o porezima na upotrebu, držanje i nošenje dobara, 29.4.2009. godine
Zakon o porezima na upotrebu, držanje i nošenje dobara, ("Službeni glasnik RS", br. 26/01, 80/02, 43/04, 132/04, 112/05, 114/06 i 118/07)
Zakon o porezima na upotrebu, držanje i nošenje dobara, ("Službeni glasnik RS", br. 26/01, 80/02, 43/04, 132/04, 112/05 i 114/06)
Zakon o izmenama i dopunama zakona o porezima na upotrebu, držanje i nošenje dobara, april 2004. godine
Zakon o izmenama i dopunama zakona o porezima na upotrebu, držanje i nošenje dobara, 26.11.2002. godine
Zakon o porezima na upotrebu, držanje i nošenje dobara ("Službeni glasnik RS", br. 26/2001 i 80/2002)
Usklađeni dinarski iznosi poreza na upotrebu, držanje i nošenje dobara, 20.1.2012. godine
Usklađeni dinarski iznosi poreza na upotrebu, držanje i nošenje dobara, decembar 2008. godine

Zakon o porezima na upotrebu, držanje i nošenje dobara

Zakon o porezima na upotrebu, držanje i nošenje dobara („Službeni glasnik RS“, br. 26/2001, 80/2002, 43/2004, 31/2009, 101/2010, 24/2011, 68/2014 - dr. zakon, 112/2015, 86/2019 i 118/2021) – nezvanično prečišćen tekst redakcije Službenog glasnika
Zakon o porezima na upotrebu, držanje i nošenje dobara („Službeni glasnik RS“, br. 26/2001, 80/2002, 43/2004, 31/2009, 101/2010, 24/2011, 68/2014 – dr. zakon, 112/2015 i 86/2019) – nezvanično prečišćen tekst redakcije Službenog glasnika

Doprinosi za obavezno socijalno osiguranje

Zakon o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje („Službeni glasnik RS", br. 84/2004, 61/2005, 62/2006, 5/2009, 52/2011, 101/2011, 47/2013, 108/2013, 57/2014, 68/2014 - dr. zakon, 112/2015, 113/2017, 95/2018, 86/2019, 153/2020, 44/2021, 118/2021 i 138/2022) – nezvanično prečišćen tekst redakcije Službenog glasnika
Zakon o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje (“Službeni glasnik RS”, br. 84/2004, 61/2005, 62/2006, 5/2009, 52/2011, 101/2011, 47/2013, 108/2013, 57/2014, 68/2014 - dr. zakon, 112/2015, 113/2017, 95/2018, 86/2019, 153/2020, 44/2021 i 118/2021) – nezvanično prečišćen tekst redakcije Službenog glasnika
Zakon o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje (“Službeni glasnik RS“, br. 84/04, 61/05, 62/06, 5/09, 52/11, 101/11, 47/13, 108/13, 57/14, 68/14 − dr. zakon, 112/15, 113/17, 95/18, 86/19, 153/20 i 44/21) – nezvanično prečišćen tekst redakcije Službenog glasnika
Zakon o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje (“Službeni glasnik RS“, br. 84/04, 61/05, 62/06, 5/09, 52/11, 101/11, 47/13, 108/13, 57/14, 68/14 − dr. zakon, 112/15, 113/17, 95/18, 86/19 i 153/20) – nezvanično prečišćen tekst redakcije Službenog glasnika
Zakon o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje („Službeni glasnik RS“, br. 84/2004, 61/2005, 62/2006, 5/2009, 52/2011, 101/2011, 47/2013, 108/2013, 57/2014, 68/2014 - dr. zakon, 112/2015, 113/2017, 95/2018 i 86/2019) – nezvanično prečišćen tekst redakcije Službenog glasnika
IZNOS mesečne osnovice doprinosa za obavezno zdravstveno osiguranje za lica za koja se sredstva za uplatu doprinosa obezbeđuju u budzetu Republike Srbije za 2021. godinu („Službeni glasnik RS“, br 20/2021)
Iznos najniže mesečne osnovice doprinosa za obavezno socijalno osiguranje (“Službeni glasnik RS“, br. 93/2019)
Iznos najniže mesečne osnovice doprinosa za obavezno socijalno osiguranje za osiguranike iz čl. 25, 26. i 27. Zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje za 2020. godinu (“Službeni glasnik RS“, br. 93/2019)
Iznos najviše mesečne osnovice doprinosa za obavezno socijalno osiguranje (“Službeni glasnik RS“, br. 93/2019)
Iznos najviše godišnje osnovice doprinosa za obavezno socijalno osiguranje za 2020. godinu (“Službeni glasnik RS“, br. 93/2019)
Zakon o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje („Službeni glasnik RS“, br. 84/2004, 61/2005, 62/2006, 5/2009, 52/2011, 101/2011, 47/2013, 108/2013, 57/2014, 68/2014 – dr. zakon, 112/2015, 113/2017 i 95/2018) − nezvanično prečišćen tekst redakcije Službenog glasnika
Iznos procenjene najviše godišnje osnovice doprinosa za obavezno socijalno osiguranje za 2018. godinu („Sl. glasnik RS“, br. 10 od 7. februara 2018. god.)
Iznos mesečne osnovice doprinosa za obavezno zdravstveno osiguranje za lica za koja se sredstva za uplatu doprinosa obezbeđuju u budzetu Republike Srbije za 2018. godinu, kao i za lica za koja se ostvaruje oslobođenje iz člana 45g Zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje („Sl. glasnik RS“, br. 10 od 7. februara 2018. god.)
Iznos najniže mesečne osnovice doprinosa za obavezno socijalno osiguranje za osiguranike iz čl. 25, 26. i 27. Zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje za 2019. godinu („Sl. glasnik RS“, br. 104 od 28. decembra 2018. god.)
Iznos najviše mesečne osnovice doprinosa za obavezno socijalno osiguranje („Sl. glasnik RS“, br. 104 od 28. decembra 2018. god.)
Iznos najviše godišnje osnovice doprinosa za obavezno socijalno osiguranje za 2019. godinu („Sl. glasnik RS“, br. 104 od 28. decembra 2018. god.)
Iznos najviše godišnje osnovice doprinosa za obavezno socijalno osiguranje za 2018. godinu („Službeni glasnik RS“, br. 6/2019)
USKLAĐENI DINARSKI IZNOS iz člana 13. stav 3. Zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje godišnjim indeksom potrošačkih cena u 2018. godini („Službeni glasnik RS“, br. 4 od 25. januara 2019. god.)
Zakon o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje („Sl. glasnik RS", br. 84/2004, 61/2005, 62/2006, 5/2009, 52/2011, 101/2011, 47/2013, 108/2013, 57/2014, 68/2014 - dr. zakon, 112/2015 i 113/2017) - nezvanično prečišćen tekst redakcije Službenog glasnika
Zakon o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje, prečišćen tekst utvrdila Poreska uprava (“Službeni. glasnik RS”, br. 84/04, 61/05, 62/06, 5/09, 52/11, 101/11, 47/13, 108/13, 57/14, 68/14 - dr. zakon, 112/15 )
Zakon o izmenama i dopunama Zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje, 24.12.2015. godine
Zakon o izmenama i dopunama Zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje, 6.6.2013. godine
Zakon o izmenama i dopunama zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje, 22.01.2009. godine
Zakon o izmenama i dopunama zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje, 14.7.2006. godine
Zakon o izmenama i dopunama zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje, 15.7.2005. godine
Zakon o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje, 23.7.2004. godine
Usklađeni dinarski iznos iz člana 13. stav 3. Zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje godišnjim indeksom potrošačkih cena u 2016. godini („Službeni glasnik RS“, br. 7 od 31. januara 2017. god.) – stupa na snagu 1. februara 2017. god.
Usklađeni dinarski iznos iz člana 13. stav 3. Zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje godišnjim iznosom potrošačkih cena u 2017. godini („Sl. glasnik RS“, br. 7 od 26. januara 2018. god.)
Iznos najniže mesečne osnovice doprinosa za obavezno socijalno osiguranje („Sl. glasnik RS“, br. 96 od 27. oktobra 2017. god.) - primenjuje se od 1. novembra 2017. god
Iznos najniže mesečne osnovice doprinosa za obavezno socijalno osiguranje za osiguranike iz čl. 25, 26. i 27. Zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje za 2017. godinu („Službeni glasnik RS“, br. 7 od 31. januara 2017. god.)
Iznos mesečne osnovice doprinosa za obavezno zdravstveno osiguranje za lica za koja se sredstva za uplatu doprinosa obezbeđuju u budzetu Republike Srbije za 2017. godinu („Službeni glasnik RS“, br. 7 od 31. januara 2017. god.)
Iznos procenjene najviše godišnje osnovice doprinosa za obavezno socijalno osiguranje za 2017. godinu („Službeni glasnik RS“, br. 7 od 31. januara 2017. god.)
Iznos najniže mesečne osnovice doprinosa za obavezno socijalno osiguranje („Sl. glasnik RS“, br. 73 od 28. jula 2017. god.) - primenjuje se od 1. avgusta 2017. god
Iznos najniže mesečne osnovice doprinosa za obavezno socijalno osiguranje („Službeni glasnik RS“, br. 7 od 31. januara 2017. god.) – primenjuje se od 1. februara 2017. god.
Iznos najviše godišnje osnovice doprinosa za obavezno socijalno osiguranje za 2016. godinu („Službeni glasnik RS", br. 7 od 31. januara 2017. god.)
Iznos najniže mesečne osnovice doprinosa za obavezno socijalno osiguranje ("Službeni glasnik RS", br. 88 od 28. oktobra 2016. god.) – u primeni od 1. novembra 2016. godine
Usklađeni dinarski iznos iz člana 13. stav 3. Zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje godišnjim indeksom potrošačkih cena u 2015. godini, „Službeni glasnik RS“, br. 5 od 25. januara 2016. god.
Iznos najniže mesečne osnovice doprinosa za obavezno socijalno osiguranje za osiguranike iz čl. 25, 26. i 27. Zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje za 2016. godinu, “Službeni glasnik RS”, br. 7 od 29. januara 2016. god.
Iznos najviše godišnje osnovice doprinosa za obavezno socijalno osiguranje za 2015. godinu, “Službeni glasnik RS”, br. 7 od 29. januara 2016. god.
Iznos mesečne osnovice doprinosa za obavezno zdravstveno osiguranje za lica za koja se sredstva za uplatu doprinosa obezbeđuju u budzetu Republike za 2016. godinu, “Službeni glasnik RS”, br. 7 od 29. januara 2016. god.
Iznos procenjene najviše godišnje osnovice doprinosa za obavezno socijalno osiguranje za 2016. godinu, “Službeni glasnik RS”, br. 7 od 29. januara 2016. god
Iznos najniže mesečne osnovice doprinosa za obavezno socijalno osiguranje („Službeni glasnik RS“, br. 41 od 28. aprila 2017. god.) – primenjuje se od 1. maja 2017. god.
Iznos najniže mesečne osnovice doprinosa za obavezno socijalno osiguranje (“Službeni glasnik RS”, br. 65/2016 od 28.7.2016. god.) – u primeni od 1. avgusta 2016. god.
Iznos najniže mesečne osnovice doprinosa za obavezno socijalno osiguranje, “Službeni glasnik RS”, br. 7 od 29. januara 2016. god.
Iznos najniže mesečne osnovice doprinosa za obavezno socijalno osiguranje, „Službeni glasnik RS“, br. 44 od 29. aprila 2016. god. – u primeni od 1. maja 2016. god.
Iznos najniže mesečne osnovice doprinosa za obavezno socijalno osiguranje („Sl. glasnik RS“, br. 2 od 5. januara 2018. god.)
Iznos najniže mesečne osnovice doprinosa za obavezno socijalno osiguranje za osiguranike iz čl. 25, 26. i 27. Zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje za 2018. godinu („Sl. glasnik RS“, br. 2 od 5. januara 2018. god.)
Iznos najviše mesečne osnovice doprinosa za obavezno socijalno osiguranje („Sl. glasnik RS“, br. 2 od 5. januara 2018. god.)
Iznos najviše godišnje osnovice doprinosa za obavezno socijalno osiguranje za 2017. godinu („Sl. glasnik RS“, br. 2 od 5. januara 2018. god.)
Ispravka Iznosa najviše godišnje osnovice doprinosa za obavezno socijalno osiguranje za 2017. godinu („Sl. glasnik RS“, br. 7 od 26. januara 2018. god.)

Porez na premije neživotnog osiguranja

Zakon o porezu na premije neživotnih osiguranja (Službeni glasnik RS br. 135/04)

Zakon o naknadama za korišćenje javnih dobara

Zakon o naknadama za korišćenje javnih dobara (“Službeni glasnik RS”, br. 95/2018 i 49/2019) – nezvanično prečišćen tekst redakcije Službenog glasnika
Zakon o naknadama za korišćenje javnih dobara "Službeni glasnik RS", broj 95/2018

Zakon o poreskom postupku i poreskoj administraciji

Zakon o poreskom postupku i poreskoj administraciji („Sl. glasnik RS“, br. 80/2002, 84/2002 – ispravka, 23/2003 – ispravka, 70/2003, 55/2004, 61/2005, 85/2005 – dr. zakonik, 62/2006 – dr. zakon, 61/2007, 20/2009, 72/2009 – dr. zakon, 53/2010, 101/2011, 2/2012 – ispravka, 93/2012, 47/2013, 108/2013, 68/2014, 105/2014, 91-2015 – autentično tumačenje, 112/2015, 15/2016, 108/2016, i 30/2018 i 95/2018) – nezvanično prečišćen tekst redakcije Službenog glasnika

Porez na dodatu vrednost

Zakon o porezu na dodatu vrednost (“Službeni glasnik RS”, br. 84/2004, 86/2004 - ispravka, 61/2005, 61/2007, 93/2012, 108/2013, 68/2014 - dr. zakon, 142/2014, 83/2015, 108/2016, 113/2017, 30/2018, 72/2019 i 153/2020) – nezvanično prečišćen tekst redakcije Službenog glasnika
Zakon o porezu na dodatu vrednost („Sl. glasnik RS“, br. 84/2004, 86/2004 – ispravka, 61/2005, 61/2007, 93/2012, 108/2013, 68/2014 – dr. zakon, 142/2014, 83/2015, 108/2016, 113/2017, 30/2018 i 72/2019) – nezvanično prečišćen tekst redakcije Službenog glasnika
Zakon o porezu na dodatu vrednost („Sl. glasnik RS“, br. 84/2004, 86/2004 - ispravka, 61/2005, 61/2007, 93/2012, 108/2013, 68/2014 - dr. zakon, 142/2014, 83/2015, 108/2016 i 113/2017) - nezvanično prečišćen tekst Službenog glasnika
USKLAĐENI DINARSKI IZNOSI iz člana 56b stav 2. tačka 1) i stav 3. Zakona o porezu na dodatu vrednost („Službeni glasnik RS“, br. 4 od 25. januara 2019. god.)
Usklađeni dinarski iznosi iz člana 56b stav 2. tačka 1) i stav 3. Zakona o porezu na dodatu vrednost („Sl. glasnik RS“, br. 13 od 14. februara 2018. god.)
Usklađeni dinarski iznosi iz člana 56b stav 2. tačka 1) i stav 3. Zakona o porezu na dodatu vrednost („Službeni glasnik RS“, br. 7 od 31. januara 2017. god.) – primenjuju se od 1. februara 2017. god.
Zakon o porezu na dodatu vrednost („Sl. glasnik PC“, br. 84/04, 86/04−ispravka, 61/05, 61/07, 93/12, 108/13, 68/14−dr. zakon, 142/14, 83/15 i 108/16) - nezvanično prečišćen tekst Službenog glasnika
Zakon o porezu na dodatu vrednost - prečišćen tekst
Usklađeni dinarski iznosi iz člana 56b stav 2. tačka 1) i stav 3. Zakona o porezu na dodatu vrednost, “Službeni glasnik RS”, br. 5 od 25. januara 2016. god.
Zakon o izmenama Zakona o porezu na dodatu vrednost, 24.12.2013. godine
Zakon o izmenama i dopunama zakona o porezu na dodatu vrednost, 29.9.2012. godine
Zakon o izmenama zakona o porezu na dodatu vrednost, 29.6.2007. godine
Zakon o izmenama i dopunama zakona o porezu na dodatu vrednost, 15.7.2005. godine
Zakon o porezu na dodatu vrednost, 23.7.2004. godine
Zakon o porezu na dodatu vrednost („Sl. glasnik RS“, br. 84/2004, 86/2004 - ispravka, 61/2005, 61/2007, 93/2012, 108/2013, 68/2014 - dr. zakon, 142/2014, 83/2015, 108/2016, 113/2017 i 30/2018) – nezvanično prečišćen tekst redakcije Službenog glasnika

Porez na dobit pravnih lica

Zakon o porezu na dobit pravnih lica („Službeni glasnik RS”, br. 25/2001, 80/2002, 80/2002 - dr. zakon, 43/2003, 84/2004, 18/2010, 101/2011, 119/2012, 47/2013, 108/2013, 68/2014 - dr. zakon, 142/2014, 91/ - autentično tumačenje, 112/2015, 113/2017, 95/2018 i 86/2019) - nezvanično prečišćen tekst redakcije Službenog glasnika
Zakon o porezu na dobit pravnih lica („Sl. glasnik RS”, br. 25/2001, 80/2002, 80/2002 - dr. zakon, 43/2003, 84/2004, 18/2010, 101/2011, 119/2012, 47/2013, 108/2013, 68/2014 - dr. zakon, 142/2014, 91/2015 - autentično tumačenje, 112/2015, 113/2017 i 95/2018) – nezvanično prečišćen tekst redakcije Službenog glasnika
Zakon o porezu na dobit pravnih lica („Sl. glasnik RS”, br. 25/2001, 80/2002, 80/2002 - dr. zakon, 43/2003, 84/2004, 18/2010, 101/2011, 119/2012, 47/2013, 108/2013, 68/2014 - dr. zakon, 142/2014, 91/2015 - autentično tumačenje, 112/2015 i 113/2017) – nezvanično prečišćen tekst redakcije Službenog glasnika
Zakon o porezu na dobit pravnih lica, prečišćen tekst utvrdila Poreska uprava (“Službeni glasnik RS”, br. 25/01, 80/02 - dr. zakon, 80/02, 43/03, 84/04, 18/10, 101/11, 119/12, 47/13, 108/13, 68/14 - dr. zakon, 142/14, 91/15 – autentično tumačenje, 112/15)
Zakon o porezu na dobit pravnih lica, prečišćen tekst utvrdila Poreska uprava (“Službeni glasnik RS”, br. 25/01, 80/02 - dr. zakon, 80/02, 43/03, 84/04, 18/10, 101/11, 119/12, 47/13, 108/13, 68/14 - dr. zakon, 142/14, 91/15 – autentično tumačenje, 112/15)
Zakon o izmenama i dopunama Zakona o porezu na dobit pravnih lica, 24.12.2013. godine
Zakon o izmenama i dopunama Zakona o porezu na dobit pravnih lica, 6.6.2013. godine

Zakon o izmenama i dopunama Zakona o porezu na dobit pravnih lica, 18.12.2012. godine

Zakon o izmenama i dopunama Zakona o porezu na dobit pravnih lica, 18.12.2012. godine
Zakon o izmenama i dopunama zakona o porezu na dobit preduzeća, 23.7.2004. godine
Zakon o porezu na dobit preduzeća, 22.04.2003. godine
Zakon o izmenama i dopunama zakona o porezu na dobit preduzeća, 22.4.2003. godine

Porez na dohodak građana

Zakon o porezu na dohodak građana („Službeni glasnik RS”, br. 24/2001, 80/2002, 80/2002 - dr. zakon, 135/2004, 62/2006, 65/2006 - ispravka, 31/2009, 44/2009, 18/2010, 50/2011, 91/2011 - US, 93/2012, 114/2012 - US, 47/2013, 48/2013 - ispravka, 108/2013, 57/2014, 68/2014 - dr. zakon, 112/2015, 113/2017, 95/2018, 86/2019, 153/2020, 44/2021, 118/2021 i 138/2022) – nezvanično prečišćen tekst redakcije Službenog glasnika
Zakon o porezu na dohodak građana („Službeni glasnik RS”, br. 24/2001, 80/2002, 80/2002 - dr. zakon, 135/2004, 62/2006, 65/2006 - ispravka, 31/2009, 44/2009, 18/2010, 50/2011, 91/2011 - US, 93/2012, 114/2012 - US, 47/2013, 48/2013 - ispravka, 108/2013, 57/2014, 68/2014 - dr. zakon , 112/2015, 113 /2017, 95/2018, 86/2019, 153/2020, 44/2021 i 118/2021) – nezvanično prečišćen tekst redakcije Službenog glasnika
Zakon o porezu na dohodak građana (“Službeni glasnik RS“, br. 24/01, 80/02 - dr. zakon, 80/02, 135/04, 62/06, 65/06 - ispravka, 31/09, 44/09, 18/10, 50/11, 91/11 - US, 93/12, 114/12 - US, 47/13, 48/13 - ispravka, 108/13, 57/14, 68/14 - dr. zakon, 112/15, 113/17, 95/18, 86/19, 153/20 i 44/21) – nezvanično prečišćen tekst redakcije Službenog glasnika
Zakon o porezu na dohodak građana (“Službeni glasnik RS”, br. 24/2001, 80/2002, 80/2002 - dr. zakon, 135/2004, 62/2006, 65/2006 - ispravka, 31/2009, 44/2009, 18/2010, 50/2011, 91/2011 - US, 93/2012, 114/2012 - US, 47/2013, 48/2013 - ispravka, 108/2013, 57/2014, 68/2014 - dr. zakon, 112/2015, 113/2017, 95/2018, 86/2019 i 153/2020) – nezvanično prečišćen tekst redakcije Službenog glasnika
Zakon o porezu na dohodak građana („Službeni glasnik RS“, br. 24/2001, 80/2002, 80/2002 - dr. zakon, 135/2004, 62/2006, 65/2006 - ispravka, 31/2009, 44/2009, 18/2010, 50/2011, 91/2011 - US, 93/2012, 114/2012 - US, 47/2013, 48/2013 - ispravka, 108/2013, 57/2014, 68/2014 - dr. zakon , 112/2015, 113/2017, 95/2018 i 86/2019) – nezvanično prečišćen tekst redakcije Službenog glasnika
Zakon o porezu na dohodak građana („Sl. glasnik RS”, br. 24/2001, 80/2002, 80/2002 - dr. zakon, 135/2004, 62/2006, 65/2006 - ispravka, 31/2009, 44/2009, 18/2010, 50/2011, 91/2011 - US, 93/2012, 114/2012 - US, 47/2013, 48/2013 - ispravka, 108/2013, 57/2014, 68/2014 - dr. zakon , 112/2015, 113/2017 i 95/2018) – nezvanično prečišćen tekst redakcije Službenog glasnika
USKLAĐENI DINARSKI NEOPOREZIVI IZNOSI poreza na dohodak građana iz člana 9. stav 1. tač. 9), 12), 13), 29) i 30), člana 15a st. 2, 4. i 5, člana 18. stav 1. tač. 1), 2), 5), 7), 8) i 9), člana 21a stav 2. i člana 85. stav 1. tačka 11) Zakona o porezu na dohodak građana godišnjim indeksom potrošačkih cena u 2018. godini („Službeni glasnik RS“, br. 4 od 25. januara 2019. god.)
Usklađeni dinarski neoporezivi iznosi poreza na dohodak građana iz člana 9. stav 1. tač. 9), 12) i 13), člana 15a st. 2, 4. i 5, člana 18. stav 1. tač. 1), 2), 4), 5), 6) i 7), člana 21a stav 2, člana 83. stav 4. tačka 1) i člana 85. stav 1. tačka 10) Zakona o porezu na dohodak građana godišnjim indeksom potrošačkih cena u 2015. godini, „Službeni glasnik RS“, br. 5 od 25. januara 2016. god.
Usklađeni dinarski neoporezivi iznosi poreza na dohodak građana iz člana 9. stav 1. tač. 9), 12) i 13), člana 15a st. 2, 4. i 5, člana 18. stav 1. tač. 1), 2), 4), 5), 6) i 7), člana 21a stav 2, člana 83. stav 4. tačka 1) i člana 85. stav 1. tačka 10) Zakona o porezu na dohodak građana godišnjim indeksom potrošačkih cena u 2016. godini („Službeni glasnik RS“, br. 7 od 31. januara 2017. god.) – stupaju na snagu 1. februara 2017. god
Usklađeni dinarski neoporezivi iznosi poreza na dohodak građana iz člana 9. stav 1. tač. 9), 12) i 13), člana 15a st. 2, 4. i 5, člana 18. stav 1. tač. 1), 2), 4), 5), 6) i 7), člana 21a stav 2, člana 83. stav 4. tačka 1) i člana 85. stav 1. tačka 10) Zakona o porezu na dohodak građana godišnjim indeksom potrošačkih cena u 2017. godini, „Službeni glasnik RS“, br. 7 od 26. januara 2018. god.
Zakon o porezu na dohodak građana („Sl. glasnik RS”, br. 24/2001, 80/2002, 80/2002 - dr. zakon, 135/2004, 62/2006, 65/2006 - ispravka, 31/2009, 44/2009, 18/2010, 50/2011, 91/2011 - US, 93/2012, 114/2012 - US, 47/2013, 48/2013 - ispravka, 108/2013, 57/2014, 68/2014 - dr. zakon , 112/2015 i 113/2017) – nezvanično prečišćen tekst redakcije Službenog glasnika
Zakon o porezu na dohodak građana, prečišćen tekst utvrdila Poreska uprava (''Službeni glasnik RS'', br. 24/01 , 80/02 - dr. zakon, 80/02, 135/04, 62/06, 65/06 - ispravka, 31/09, 44/09, 18/10, 50/11, 91/11 - US, 93/12, 114/12 - US, 47/13, 48/13 - ispravka, 108/13, 57/14, 68/14 - dr. zakon, 112/15)
Zakon o izmenama i dopunama Zakona o porezu na dohodak građana, 24.12.2013. godine
Zakon o izmenama i dopunama Zakona o porezu na dohodak građana, 27.8.2013. godine
Zakon o izmenama i dopunama Zakona o porezu na dohodak građana, 1.10.2012. godine
Zakon o izmenama i dopunama zakona o porezu na dohodak građana, 29.4.2009. godine
Zakon o privremenom izuzimanju od oporezivanja porezom na dohodak građana, 22.01.2009. godine
Zakon o izmenama i dopunama zakona o porezu na dohodak građana, 14.7.2006. godine
Zakon o izmenama i dopunama zakona o porezu na dohodak građana, 21.12.2004. godine
Zakon o izmenama i dopunama zakona o porezu na dohodak građana, 26.11.2002. godine
Zakon o porezu na dohodak građana, 26.11.2002. godine

Porezi na imovinu

Zakon o porezima na imovinu („Službeni glasnik RS“, br. 26/2001, 45/2002 - SUS, 80/2002, 80/2002 - dr. zakon, 135/2004, 61/2007, 5/2009, 101/2010, 24/2011, 78/2011, 57/2012 - US, 47/2013, 68/2014 - dr. zakon, 95/2018, 99/2018 - US, 86/2019, 144/2020, 118/2021 i 138/2022) – nezvanično prečišćen tekst redakcije Službenog glasnika
Zakon o porezima na imovinu („Službeni glasnik RS", br. 26/2001, 45/2002 - SUS, 80/2002, 80/2002 - dr. zakon, 135/2004, 61/2007, 5/2009, 101/2010, 24/2011, 78/2011, 57/2012 - US, 47/2013, 68/2014 - dr. zakon, 95/2018, 99/2018 - US, 86/2019, 144/2020 i 118/2021) – nezvanično prečišćen tekst redakcije Službenog glasnika
Zakon o porezima na imovinu (“Službeni glasnik RS”, br. 2/2001, 45/2002 - SUS, 80/2002, 80/2002 - dr. zakon, 135/2004, 61/2007, 5/2009, 101/2010, 24/2011, 78/2011, 57/2012 - US, 47/2013, 68/2014 - dr. zakon, 95/2018, 99/2018 - US, 86/2019 i 144/2020) – nezvanično prečišćen tekst redakcije Službenog glasnika
Zakon o porezima na imovinu („Službeni glasnik RS“, br. 26/2001, 45/2002 - SUS, 80/2002, 80/2002 - dr. zakon, 135/2004, 61/2007, 5/2009, 101/2010, 24/2011, 78/2011, 57/2012 - US, 47/2013, 68/2014 - dr. zakon, 95/2018, 99/2018 – US i 86/2019) - nezvanično prečišćen tekst redakcije Službenog glasnika
Zakon o porezima na imovinu („Službeni glasnik RS“ br. 26/01 , 45/02 – US, Sl. list SRJ br. 42/02 – US, Sl. glasnik RS br. 80/02 – dr. zakon, 80/02 , 135/04, 61/07 , 5/09 , 101/10 , 24/11 , 78/11, 57/12 – US, 47/13 , 68/14 – dr. zakon i 95/18) – prečišćen tekst utvrdila redakcija Službenog glasnika
Zakon o porezima na imovinu - prečišćen tekst utvrdila Poreska uprava („Službeni glasnik RS“ br. 26/01 , 45/02 - US, Sl. list SRJ br. 42/02 - US, Sl. glasnik RS br. 80/02 - dr. zakon, 80/02 , 135/04 , 61/07 , 5/09 , 101/10 , 24/11 , 78/11, 57/12 - US, 47/13 , 68/14 - dr. zakon)
Zakon o izmenama i dopunama Zakona o porezima na imovinu, 6.6.2013. godine
Zakon o izmenama i dopunama Zakona o porezima na imovinu, 12.4.2011. godine
Zakon o porezima na imovinu („Službeni glasnik RS”, br. 26/01, 45/02-SUS, 80/02, 80/02-dr.zakon, 135/04, 61/07, 5/09 i 101/10)
Zakon o izmenama i dopunama zakona o porezima na imovinu, 22.01.2009.godine
Zakon o izmenama i dopunama zakona o porezima na imovinu, 29.6.2007. godine

Zakon o izmenama i dopunama zakona o porezima na imovinu 21.12.2004. godine

Zakon o izmenama i dopunama zakona o porezima na imovinu, 21.12.2004. godine
Zakon o porezima na imovinu ("Službeni glasnik RS", br. 26/2001 i 80/2002)

Slične teme

Arhiva zakona – COVID19

Arhiva zakona – budzet i javni dug

Zakon o utvrđivanju javnog interesa i posebnim postupcima eksproprijacije i izdavanja građevinske dozvole radi realizacije projekta „Beograd na vodi” („Službeni glasnik RS“, br. 34/2015, 103/2015 i 153/2020) – nezvanično prečišćen tekst redakcije Službenog glasnika