Архива закона – порези, доприноси и накнаде

Порези на употребу, држање и ношење добара

Закон о порезима на употребу, држање и ношење добара, пречишћен текст утврдила Пореска управа („Службени гласник РС“ бр. 26/01 , 80/02 , 43/04 , 132/04 , 112/05 , 114/06 , 118/07 , 114/08 , 31/09 , 106/09 , 95/10 , 101/10 , 24/11 , 100/11 ,120/12 , 113/13 , 68/14 – др. закон, 140/14 и 112/15)
Усклађени динарски износи пореза на употребу, држање и ношење добара („Службени гласник РС“, бр. 104/2018) – примењују се од 1. јануара 2019. год.
Усклађени динарски износи пореза на употребу, држање и ношење добара („Службени гласник РС“, бр. 105/2016) – примењују се од 1. јануара 2017. год.
Усклађени динарски износи пореза на употребу, држање и ношење добарa („Сл. гласник РС“, бр. 109 од 25.12.2015) – примењују се од 1. јануара 2016. год.
Закон о порезима на употребу, држање и ношење добара («Службени гласник РС», бр. 26/01, 80/02, 43/04, 132/04, 112/05, 114/06, 118/07, 114/08, 31/09, 106/09, 95/10 и 101/10)
Закон о изменама Закона о порезима на употребу, држање и ношење добара, 26.5.2011. године
Закон о изменама и допунама закона о порезима на употребу, држање и ношење добара, 29.4.2009. године
Закон о порезима на употребу, држање и ношење добара, ("Службени гласник РС", бр. 26/01, 80/02, 43/04, 132/04, 112/05, 114/06 и 118/07)
Закон о порезима на употребу, држање и ношење добара, ("Службени гласник РС", бр. 26/01, 80/02, 43/04, 132/04, 112/05 и 114/06)
Закон о изменама и допунама закона о порезима на употребу, држање и ношење добара, април 2004. године
Закон о изменама и допунама закона о порезима на употребу, држање и ношење добара, 26.11.2002. године
Закон о порезима на употребу, држање и ношење добара ("Службени гласник РС", бр. 26/2001 и 80/2002)
Усклађени динарски износи пореза на употребу, држање и ношење добара, 20.1.2012. године
Усклађени динарски износи пореза на употребу, држање и ношење добара, децембар 2008. године

Закон о порезима на употребу, држање и ношење добара

Закон о порезима на употребу, држање и ношење добара („Службени гласник РС“, бр. 26/2001, 80/2002, 43/2004, 31/2009, 101/2010, 24/2011, 68/2014 - др. закон, 112/2015, 86/2019 и 118/2021) – незванично пречишћен текст редакције Службеног гласника
Закон о порезима на употребу, држање и ношење добара („Службени гласник РС“, бр. 26/2001, 80/2002, 43/2004, 31/2009, 101/2010, 24/2011, 68/2014 – др. закон, 112/2015 и 86/2019) – незванично пречишћен текст редакције Службеног гласника

Доприноси за обавезно социјално осигурање

Закон о доприносима за обавезно социјално осигурање („Службени гласник РС", бр. 84/2004, 61/2005, 62/2006, 5/2009, 52/2011, 101/2011, 47/2013, 108/2013, 57/2014, 68/2014 - др. закон, 112/2015, 113/2017, 95/2018, 86/2019, 153/2020, 44/2021, 118/2021 и 138/2022) – незванично пречишћен текст редакције Службеног гласника
Закон о доприносима за обавезно социјално осигурање (“Службени гласник РС”, бр. 84/2004, 61/2005, 62/2006, 5/2009, 52/2011, 101/2011, 47/2013, 108/2013, 57/2014, 68/2014 - др. закон, 112/2015, 113/2017, 95/2018, 86/2019, 153/2020, 44/2021 и 118/2021) – незванично пречишћен текст редакције Службеног гласника
Закон о доприносима за обавезно социјално осигурање (“Службени гласник РС“, бр. 84/04, 61/05, 62/06, 5/09, 52/11, 101/11, 47/13, 108/13, 57/14, 68/14 − др. закон, 112/15, 113/17, 95/18, 86/19, 153/20 и 44/21) – незванично пречишћен текст редакције Службеног гласника
Закон о доприносима за обавезно социјално осигурање (“Службени гласник РС“, бр. 84/04, 61/05, 62/06, 5/09, 52/11, 101/11, 47/13, 108/13, 57/14, 68/14 − др. закон, 112/15, 113/17, 95/18, 86/19 и 153/20) – незванично пречишћен текст редакције Службеног гласника
Закон о доприносима за обавезно социјално осигурање („Службени гласник РС“, бр. 84/2004, 61/2005, 62/2006, 5/2009, 52/2011, 101/2011, 47/2013, 108/2013, 57/2014, 68/2014 - др. закон, 112/2015, 113/2017, 95/2018 и 86/2019) – незванично пречишћен текст редакције Службеног гласника
ИЗНОС месечне основице доприноса за обавезно здравствено осигурање за лица за која се средства за уплату доприноса обезбеђују у буџету Републике Србије за 2021. годину („Службени гласник РС“, бр 20/2021)
Износ најниже месечне основице доприноса за обавезно социјално осигурање (“Службени гласник РС“, бр. 93/2019)
Износ најниже месечне основице доприноса за обавезно социјално осигурање за осигуранике из чл. 25, 26. и 27. Закона о доприносима за обавезно социјално осигурање за 2020. годину (“Службени гласник РС“, бр. 93/2019)
Износ највише месечне основице доприноса за обавезно социјално осигурање (“Службени гласник РС“, бр. 93/2019)
Износ највише годишње основице доприноса за обавезно социјално осигурање за 2020. годину (“Службени гласник РС“, бр. 93/2019)
Закон о доприносима за обавезно социјално осигурање („Службени гласник РС“, бр. 84/2004, 61/2005, 62/2006, 5/2009, 52/2011, 101/2011, 47/2013, 108/2013, 57/2014, 68/2014 – др. закон, 112/2015, 113/2017 и 95/2018) − незванично пречишћен текст редакције Службеног гласника
Износ процењене највише годишње основице доприноса за обавезно социјално осигурање за 2018. годину („Сл. гласник РС“, бр. 10 од 7. фебруара 2018. год.)
Износ месечне основице доприноса за обавезно здравствено осигурање за лица за која се средства за уплату доприноса обезбеђују у буџету Републике Србије за 2018. годину, као и за лица за која се остварује ослобођење из члана 45г Закона о доприносима за обавезно социјално осигурање („Сл. гласник РС“, бр. 10 од 7. фебруара 2018. год.)
Износ најниже месечне основице доприноса за обавезно социјално осигурање за осигуранике из чл. 25, 26. и 27. Закона о доприносима за обавезно социјално осигурање за 2019. годину („Сл. гласник РС“, бр. 104 од 28. децембра 2018. год.)
Износ највише месечне основице доприноса за обавезно социјално осигурање („Сл. гласник РС“, бр. 104 од 28. децембра 2018. год.)
Износ највише годишње основице доприноса за обавезно социјално осигурање за 2019. годину („Сл. гласник РС“, бр. 104 од 28. децембра 2018. год.)
Износ највише годишње основице доприноса за обавезно социјално осигурање за 2018. годину („Службени гласник РС“, бр. 6/2019)
УСКЛАЂЕНИ ДИНАРСКИ ИЗНОС из члана 13. став 3. Закона о доприносима за обавезно социјално осигурање годишњим индексом потрошачких цена у 2018. години („Службени гласник РС“, бр. 4 од 25. јануара 2019. год.)
Закон о доприносима за обавезно социјално осигурање („Сл. гласник РС", бр. 84/2004, 61/2005, 62/2006, 5/2009, 52/2011, 101/2011, 47/2013, 108/2013, 57/2014, 68/2014 - др. закон, 112/2015 и 113/2017) - незванично пречишћен текст редакције Службеног гласника
Закон о доприносима за обавезно социјално осигурање, пречишћен текст утврдила Пореска управа (“Службени. гласник РС”, бр. 84/04, 61/05, 62/06, 5/09, 52/11, 101/11, 47/13, 108/13, 57/14, 68/14 - др. закон, 112/15 )
Закон о изменама и допунама Закона о доприносима за обавезно социјално осигурање, 24.12.2015. године
Закон о изменама и допунама Закона о доприносима за обавезно социјално осигурање, 6.6.2013. године
Закон о изменама и допунама закона о доприносима за обавезно социјално осигурање, 22.01.2009. године
Закон о изменама и допунама закона о доприносима за обавезно социјално осигурање, 14.7.2006. године
Закон о изменама и допунама закона о доприносима за обавезно социјално осигурање, 15.7.2005. године
Закон о доприносима за обавезно социјално осигурање, 23.7.2004. године
Усклађени динарски износ из члана 13. став 3. Закона о доприносима за обавезно социјално осигурање годишњим индексом потрошачких цена у 2016. години („Службени гласник РС“, бр. 7 од 31. јануара 2017. год.) – ступа на снагу 1. фебруара 2017. год.
Усклађени динарски износ из члана 13. став 3. Закона о доприносима за обавезно социјално осигурање годишњим износом потрошачких цена у 2017. години („Сл. гласник РС“, бр. 7 од 26. јануара 2018. год.)
Износ најниже месечне основице доприноса за обавезно социјално осигурање („Сл. гласник РС“, бр. 96 од 27. октобра 2017. год.) - примењује се од 1. новембра 2017. год
Износ најниже месечне основице доприноса за обавезно социјално осигурање за осигуранике из чл. 25, 26. и 27. Закона о доприносима за обавезно социјално осигурање за 2017. годину („Службени гласник РС“, бр. 7 од 31. јануара 2017. год.)
Износ месечне основице доприноса за обавезно здравствено осигурање за лица за која се средства за уплату доприноса обезбеђују у буџету Републике Србије за 2017. годину („Службени гласник РС“, бр. 7 од 31. јануара 2017. год.)
Износ процењене највише годишње основице доприноса за обавезно социјално осигурање за 2017. годину („Службени гласник РС“, бр. 7 од 31. јануара 2017. год.)
Износ најниже месечне основице доприноса за обавезно социјално осигурање („Сл. гласник РС“, бр. 73 од 28. јула 2017. год.) - примењује се од 1. августа 2017. год
Износ најниже месечне основице доприноса за обавезно социјално осигурање („Службени гласник РС“, бр. 7 од 31. јануара 2017. год.) – примењује се од 1. фебруара 2017. год.
Износ највише годишње основице доприноса за обавезно социјално осигурање за 2016. годину („Службени гласник РС", бр. 7 од 31. јануара 2017. год.)
Износ најниже месечне основице доприноса за обавезно социјално осигурање ("Службени гласник РС", бр. 88 од 28. октобра 2016. год.) – у примени од 1. новембра 2016. године
Усклађени динарски износ из члана 13. став 3. Закона о доприносима за обавезно социјално осигурање годишњим индексом потрошачких цена у 2015. години, „Службени гласник РС“, бр. 5 од 25. јануара 2016. год.
Износ најниже месечне основице доприноса за обавезно социјално осигурање за осигуранике из чл. 25, 26. и 27. Закона о доприносима за обавезно социјално осигурање за 2016. годину, “Службени гласник РС”, бр. 7 од 29. јануара 2016. год.
Износ највише годишње основице доприноса за обавезно социјално осигурање за 2015. годину, “Службени гласник РС”, бр. 7 од 29. јануара 2016. год.
Износ месечне основице доприноса за обавезно здравствено осигурање за лица за која се средства за уплату доприноса обезбеђују у буџету Републике за 2016. годину, “Службени гласник РС”, бр. 7 од 29. јануара 2016. год.
Износ процењене највише годишње основице доприноса за обавезно социјално осигурање за 2016. годину, “Службени гласник РС”, бр. 7 од 29. јануара 2016. год
Износ најниже месечне основице доприноса за обавезно социјално осигурање („Службени гласник РС“, бр. 41 од 28. априла 2017. год.) – примeњује се од 1. маја 2017. год.
Изнoс нajнижe мeсeчнe oснoвицe дoпринoсa зa oбaвeзнo сoциjaлнo oсигурaњe (“Службeни глaсник РС”, бр. 65/2016 oд 28.7.2016. гoд.) – у примeни oд 1. aвгустa 2016. гoд.
Износ најниже месечне основице доприноса за обавезно социјално осигурање, “Службени гласник РС”, бр. 7 од 29. јануара 2016. год.
Износ најниже месечне основице доприноса за обавезно социјално осигурање, „Службени гласник РС“, бр. 44 од 29. априла 2016. год. – у примени од 1. маја 2016. год.
Износ најниже месечне основице доприноса за обавезно социјално осигурање („Сл. гласник РС“, бр. 2 од 5. јануара 2018. год.)
Износ најниже месечне основице доприноса за обавезно социјално осигурање за осигуранике из чл. 25, 26. и 27. Закона о доприносима за обавезно социјално осигурање за 2018. годину („Сл. гласник РС“, бр. 2 од 5. јануара 2018. год.)
Износ највише месечне основице доприноса за обавезно социјално осигурање („Сл. гласник РС“, бр. 2 од 5. јануара 2018. год.)
Износ највише годишње основице доприноса за обавезно социјално осигурање за 2017. годину („Сл. гласник РС“, бр. 2 од 5. јануара 2018. год.)
Исправка Износa највише годишње основице доприноса за обавезно социјално осигурање за 2017. годину („Сл. гласник РС“, бр. 7 од 26. јануара 2018. год.)

Порез на премије неживотног осигурања

Закон о порезу на прeмије неживотних осигурања (Службени гласник РС бр. 135/04)

Закон о накнадама за коришћење јавних добара

Закон о накнадама за коришћење јавних добара (“Службени гласник РС”, бр. 95/2018 и 49/2019) – незванично пречишћен текст редакције Службеног гласника
Закон о накнадама за коришћење јавних добара "Службени гласник РС", број 95/2018

Закон о пореском поступку и пореској администрацији

Закон о пореском поступку и пореској администрацији („Сл. гласник РС“, бр. 80/2002, 84/2002 – исправка, 23/2003 – исправка, 70/2003, 55/2004, 61/2005, 85/2005 – др. законик, 62/2006 – др. закон, 61/2007, 20/2009, 72/2009 – др. закон, 53/2010, 101/2011, 2/2012 – исправка, 93/2012, 47/2013, 108/2013, 68/2014, 105/2014, 91-2015 – аутентично тумачење, 112/2015, 15/2016, 108/2016, и 30/2018 и 95/2018) – незванично пречишћен текст редакције Службеног гласника

Порез на додату вредност

Закон о порезу на додату вредност (“Службени гласник РС”, бр. 84/2004, 86/2004 - исправка, 61/2005, 61/2007, 93/2012, 108/2013, 68/2014 - др. закон, 142/2014, 83/2015, 108/2016, 113/2017, 30/2018, 72/2019 и 153/2020) – незванично пречишћен текст редакције Службеног гласника
Закон о порезу на додату вредност („Сл. гласник РС“, бр. 84/2004, 86/2004 – исправка, 61/2005, 61/2007, 93/2012, 108/2013, 68/2014 – др. закон, 142/2014, 83/2015, 108/2016, 113/2017, 30/2018 и 72/2019) – незванично пречишћен текст редакције Службеног гласника
Закон о порезу на додату вредност („Сл. гласник РС“, бр. 84/2004, 86/2004 - исправка, 61/2005, 61/2007, 93/2012, 108/2013, 68/2014 - др. закон, 142/2014, 83/2015, 108/2016 и 113/2017) - незванично пречишћен текст Службеног гласника
УСКЛАЂЕНИ ДИНАРСКИ ИЗНОСИ из члана 56б став 2. тачка 1) и став 3. Закона о порезу на додату вредност („Службени гласник РС“, бр. 4 од 25. јануара 2019. год.)
Усклађени динарски износи из члана 56б став 2. тачка 1) и став 3. Закона о порезу на додату вредност („Сл. гласник РС“, бр. 13 од 14. фебруара 2018. год.)
Усклађени динарски износи из члана 56б став 2. тачка 1) и став 3. Закона о порезу на додату вредност („Службени гласник РС“, бр. 7 од 31. јануара 2017. год.) – примењују се од 1. фебруара 2017. год.
Закон о порезу на додату вредност („Сл. гласник PC“, бр. 84/04, 86/04−исправка, 61/05, 61/07, 93/12, 108/13, 68/14−др. закон, 142/14, 83/15 и 108/16) - незванично пречишћен текст Службеног гласника
Закон о порезу на додату вредност - пречишћен текст
Усклађени динарски износи из члана 56б став 2. тачка 1) и став 3. Закона о порезу на додату вредност, “Службени гласник РС”, бр. 5 од 25. јануара 2016. год.
Закон о изменама Закона о порезу на додату вредност, 24.12.2013. године
Закон о изменама и допунама закона о порезу на додату вредност, 29.9.2012. године
Закон о изменама закона о порезу на додату вредност, 29.6.2007. године
Закон о изменама и допунама закона о порезу на додату вредност, 15.7.2005. године
Закон о порезу на додату вредност, 23.7.2004. године
Закон о порезу на додату вредност („Сл. гласник РС“, бр. 84/2004, 86/2004 - исправка, 61/2005, 61/2007, 93/2012, 108/2013, 68/2014 - др. закон, 142/2014, 83/2015, 108/2016, 113/2017 и 30/2018) – незванично пречишћен текст редакције Службеног гласника

Порез на добит правних лица

Закон о порезу на добит правних лица („Службени гласник РС”, бр. 25/2001, 80/2002, 80/2002 - др. закон, 43/2003, 84/2004, 18/2010, 101/2011, 119/2012, 47/2013, 108/2013, 68/2014 - др. закон, 142/2014, 91/ - аутентично тумачење, 112/2015, 113/2017, 95/2018 и 86/2019) - незванично пречишћен текст редакције Службеног гласника
Закон о порезу на добит правних лица („Сл. гласник РС”, бр. 25/2001, 80/2002, 80/2002 - др. закон, 43/2003, 84/2004, 18/2010, 101/2011, 119/2012, 47/2013, 108/2013, 68/2014 - др. закон, 142/2014, 91/2015 - аутентично тумачење, 112/2015, 113/2017 и 95/2018) – незванично пречишћен текст редакције Службеног гласника
Закон о порезу на добит правних лица („Сл. гласник РС”, бр. 25/2001, 80/2002, 80/2002 - др. закон, 43/2003, 84/2004, 18/2010, 101/2011, 119/2012, 47/2013, 108/2013, 68/2014 - др. закон, 142/2014, 91/2015 - аутентично тумачење, 112/2015 и 113/2017) – незванично пречишћен текст редакције Службеног гласника
Закон о порезу на добит правних лица, пречишћен текст утврдила Пореска управа (“Службени гласник РС”, бр. 25/01, 80/02 - др. закон, 80/02, 43/03, 84/04, 18/10, 101/11, 119/12, 47/13, 108/13, 68/14 - др. закон, 142/14, 91/15 – аутентично тумачење, 112/15)
Закон о порезу на добит правних лица, пречишћен текст утврдила Пореска управа (“Службени гласник РС”, бр. 25/01, 80/02 - др. закон, 80/02, 43/03, 84/04, 18/10, 101/11, 119/12, 47/13, 108/13, 68/14 - др. закон, 142/14, 91/15 – аутентично тумачење, 112/15)
Закон о изменама и допунама Закона о порезу на добит правних лица, 24.12.2013. године
Закон о изменама и допунама Закона о порезу на добит правних лица, 6.6.2013. године

Закон о изменама и допунама Закона о порезу на добит правних лица, 18.12.2012. године

Закон о изменама и допунама Закона о порезу на добит правних лица, 18.12.2012. године
Закон о изменама и допунама закона о порезу на добит предузећа, 23.7.2004. године
Закон о порезу на добит предузећа, 22.04.2003. године
Закон о изменама и допунама закона о порезу на добит предузећа, 22.4.2003. године

Порез на доходак грађана

Закон о порезу на доходак грађана („Службени гласник РС”, бр. 24/2001, 80/2002, 80/2002 - др. закон, 135/2004, 62/2006, 65/2006 - исправка, 31/2009, 44/2009, 18/2010, 50/2011, 91/2011 - УС, 93/2012, 114/2012 - УС, 47/2013, 48/2013 - исправка, 108/2013, 57/2014, 68/2014 - др. закон, 112/2015, 113/2017, 95/2018, 86/2019, 153/2020, 44/2021, 118/2021 и 138/2022) – незванично пречишћен текст редакције Службеног гласника
Закон о порезу на доходак грађана („Службени гласник РС”, бр. 24/2001, 80/2002, 80/2002 - др. закон, 135/2004, 62/2006, 65/2006 - исправка, 31/2009, 44/2009, 18/2010, 50/2011, 91/2011 - УС, 93/2012, 114/2012 - УС, 47/2013, 48/2013 - исправка, 108/2013, 57/2014, 68/2014 - др. закон , 112/2015, 113 /2017, 95/2018, 86/2019, 153/2020, 44/2021 и 118/2021) – незванично пречишћен текст редакције Службеног гласника
Закон о порезу на доходак грађана (“Службени гласник РС“, бр. 24/01, 80/02 - др. закон, 80/02, 135/04, 62/06, 65/06 - исправка, 31/09, 44/09, 18/10, 50/11, 91/11 - УС, 93/12, 114/12 - УС, 47/13, 48/13 - исправка, 108/13, 57/14, 68/14 - др. закон, 112/15, 113/17, 95/18, 86/19, 153/20 и 44/21) – незванично пречишћен текст редакције Службеног гласника
Закон о порезу на доходак грађана (“Службени гласник РС”, бр. 24/2001, 80/2002, 80/2002 - др. закон, 135/2004, 62/2006, 65/2006 - исправка, 31/2009, 44/2009, 18/2010, 50/2011, 91/2011 - УС, 93/2012, 114/2012 - УС, 47/2013, 48/2013 - исправка, 108/2013, 57/2014, 68/2014 - др. закон, 112/2015, 113/2017, 95/2018, 86/2019 и 153/2020) – незванично пречишћен текст редакције Службеног гласника
Закон о порезу на доходак грађана („Службени гласник РС“, бр. 24/2001, 80/2002, 80/2002 - др. закон, 135/2004, 62/2006, 65/2006 - исправка, 31/2009, 44/2009, 18/2010, 50/2011, 91/2011 - УС, 93/2012, 114/2012 - УС, 47/2013, 48/2013 - исправка, 108/2013, 57/2014, 68/2014 - др. закон , 112/2015, 113/2017, 95/2018 и 86/2019) – незванично пречишћен текст редакције Службеног гласника
Закон о порезу на доходак грађана („Сл. гласник РС”, бр. 24/2001, 80/2002, 80/2002 - др. закон, 135/2004, 62/2006, 65/2006 - исправка, 31/2009, 44/2009, 18/2010, 50/2011, 91/2011 - УС, 93/2012, 114/2012 - УС, 47/2013, 48/2013 - исправка, 108/2013, 57/2014, 68/2014 - др. закон , 112/2015, 113/2017 и 95/2018) – незванично пречишћен текст редакције Службеног гласника
УСКЛАЂЕНИ ДИНАРСКИ НЕОПОРЕЗИВИ ИЗНОСИ пореза на доходак грађана из члана 9. став 1. тач. 9), 12), 13), 29) и 30), члана 15а ст. 2, 4. и 5, члана 18. став 1. тач. 1), 2), 5), 7), 8) и 9), члана 21а став 2. и члана 85. став 1. тачка 11) Закона о порезу на доходак грађана годишњим индексом потрошачких цена у 2018. години („Службени гласник РС“, бр. 4 од 25. јануара 2019. год.)
Усклађени динарски неопорезиви износи пореза на доходак грађана из члана 9. став 1. тач. 9), 12) и 13), члана 15а ст. 2, 4. и 5, члана 18. став 1. тач. 1), 2), 4), 5), 6) и 7), члана 21а став 2, члана 83. став 4. тачка 1) и члана 85. став 1. тачка 10) Закона о порезу на доходак грађана годишњим индексом потрошачких цена у 2015. години, „Службени гласник РС“, бр. 5 од 25. јануара 2016. год.
Усклађени динарски неопорезиви износи пореза на доходак грађана из члана 9. став 1. тач. 9), 12) и 13), члана 15а ст. 2, 4. и 5, члана 18. став 1. тач. 1), 2), 4), 5), 6) и 7), члана 21а став 2, члана 83. став 4. тачка 1) и члана 85. став 1. тачка 10) Закона о порезу на доходак грађана годишњим индексом потрошачких цена у 2016. години („Службени гласник РС“, бр. 7 од 31. јануара 2017. год.) – ступају на снагу 1. фебруара 2017. год
Усклађени динарски неопорезиви износи пореза на доходак грађана из члана 9. став 1. тач. 9), 12) и 13), члана 15а ст. 2, 4. и 5, члана 18. став 1. тач. 1), 2), 4), 5), 6) и 7), члана 21а став 2, члана 83. став 4. тачка 1) и члана 85. став 1. тачка 10) Закона о порезу на доходак грађана годишњим индексом потрошачких цена у 2017. години, „Службени гласник РС“, бр. 7 од 26. јануара 2018. год.
Закон о порезу на доходак грађана („Сл. гласник РС”, бр. 24/2001, 80/2002, 80/2002 - др. закон, 135/2004, 62/2006, 65/2006 - исправка, 31/2009, 44/2009, 18/2010, 50/2011, 91/2011 - УС, 93/2012, 114/2012 - УС, 47/2013, 48/2013 - исправка, 108/2013, 57/2014, 68/2014 - др. закон , 112/2015 и 113/2017) – незванично пречишћен текст редакције Службеног гласника
Закон о порезу на доходак грађана, пречишћен текст утврдила Пореска управа (''Службени гласник РС'', бр. 24/01 , 80/02 - др. закон, 80/02, 135/04, 62/06, 65/06 - исправка, 31/09, 44/09, 18/10, 50/11, 91/11 - УС, 93/12, 114/12 - УС, 47/13, 48/13 - исправка, 108/13, 57/14, 68/14 - др. закон, 112/15)
Закон о изменама и допунама Закона о порезу на доходак грађана, 24.12.2013. године
Закон о изменама и допунама Закона о порезу на доходак грађана, 27.8.2013. године
Закон о изменама и допунама Закона о порезу на доходак грађана, 1.10.2012. године
Закон о изменама и допунама закона о порезу на доходак грађана, 29.4.2009. године
Закон о привременом изузимању од опорезивања порезом на доходак грађана, 22.01.2009. године
Закон о изменама и допунама закона о порезу на доходак грађана, 14.7.2006. године
Закон о изменама и допунама закона о порезу на доходак грађана, 21.12.2004. године
Закон о изменама и допунама закона о порезу на доходак грађана, 26.11.2002. године
Закон о порезу на доходак грађана, 26.11.2002. године

Порези на имовину

Зaкон о порезима на имовину („Службени гласник РС“, бр. 26/2001, 45/2002 - СУС, 80/2002, 80/2002 - др. закон, 135/2004, 61/2007, 5/2009, 101/2010, 24/2011, 78/2011, 57/2012 - УС, 47/2013, 68/2014 - др. закон, 95/2018, 99/2018 - УС, 86/2019, 144/2020, 118/2021 и 138/2022) – незванично пречишћен текст редакције Службеног гласника
Закон о порезима на имовину („Службени гласник РС", бр. 26/2001, 45/2002 - СУС, 80/2002, 80/2002 - др. закон, 135/2004, 61/2007, 5/2009, 101/2010, 24/2011, 78/2011, 57/2012 - УС, 47/2013, 68/2014 - др. закон, 95/2018, 99/2018 - УС, 86/2019, 144/2020 и 118/2021) – незванично пречишћен текст редакције Службеног гласника
Закон о порезима на имовину (“Службени гласник РС”, бр. 2/2001, 45/2002 - СУС, 80/2002, 80/2002 - др. закон, 135/2004, 61/2007, 5/2009, 101/2010, 24/2011, 78/2011, 57/2012 - УС, 47/2013, 68/2014 - др. закон, 95/2018, 99/2018 - УС, 86/2019 и 144/2020) – незванично пречишћен текст редакције Службеног гласника
Закон о порезима на имовину („Службени гласник РС“, бр. 26/2001, 45/2002 - СУС, 80/2002, 80/2002 - др. закон, 135/2004, 61/2007, 5/2009, 101/2010, 24/2011, 78/2011, 57/2012 - УС, 47/2013, 68/2014 - др. закон, 95/2018, 99/2018 – УС и 86/2019) - незванично пречишћен текст редакције Службеног гласника
Закон о порезима на имовину („Службени гласник РС“ бр. 26/01 , 45/02 – УС, Сл. лист СРЈ бр. 42/02 – УС, Сл. гласник РС бр. 80/02 – др. закон, 80/02 , 135/04, 61/07 , 5/09 , 101/10 , 24/11 , 78/11, 57/12 – УС, 47/13 , 68/14 – др. закон и 95/18) – пречишћен текст утврдила редакција Службеног гласника
Закон о порезима на имовину - пречишћен текст утврдила Пореска управа („Службени гласник РС“ бр. 26/01 , 45/02 - УС, Сл. лист СРЈ бр. 42/02 - УС, Сл. гласник РС бр. 80/02 - др. закон, 80/02 , 135/04 , 61/07 , 5/09 , 101/10 , 24/11 , 78/11, 57/12 - УС, 47/13 , 68/14 - др. закон)
Закон о изменама и допунама Закона о порезима на имовину, 6.6.2013. године
Закон о изменама и допунама Закона о порезима на имовину, 12.4.2011. године
Закон о порезима на имовину („Службени гласник РС”, бр. 26/01, 45/02-СУС, 80/02, 80/02-др.закон, 135/04, 61/07, 5/09 и 101/10)
Закон о изменама и допунама закона о порезима на имовину, 22.01.2009.године
Закон о изменама и допунама закона о порезима на имовину, 29.6.2007. године

Закон о изменама и допунама закона о порезима на имовину 21.12.2004. године

Закон о изменама и допунама закона о порезима на имовину, 21.12.2004. године
Закон о порезима на имовину ("Службени гласник РС", бр. 26/2001 и 80/2002)

Сличне теме

Архива закона – COVID19

Архива закона – буџет и јавни дуг

Закон о утврђивању јавног интереса и посебним поступцима експропријације и издавања грађевинске дозволе ради реализације пројекта „Београд на води” („Службени гласник РС“, бр. 34/2015, 103/2015 и 153/2020) – незванично пречишћен текст редакције Службеног гласника