Архива закона – COVID19

Закон о Привременом регистру држављана Републике Србије од 16 до 29 година којима се уплаћује новчана помоћ за ублажавање последица пандемије болести CОVID-19 изазване вирусом SARS-CоV-2 („Службени гласник РС“, бр. 3/2022 и 20/2022) – незванично пречишћен текст редакције Службеног гласника
Закон о Привременом регистру пунолетних држављана Републике Србије којима се уплаћује новчана помоћ за ублажавање последица пандемије болести COVID-19 изазване вирусом SARS-CоV-2 („Службени гласник РС“, бр. 40/2021 и 96/2021) – незванично пречишћен текст редакције Службеног гласника
Закон о Привременом регистру пунолетних држављана Републике Србије којима се уплаћује новчанa помоћ за ублажавање последица пандемије болести CОVID-19 изазване вирусом SARS-CоV-2 („Службени гласник РС“, бр. 40/2021)
Закон о утврђивању гарантне шеме као мера подршке привреди за ублажавање последица пандемије болести COVID-19 изазване вирусом SARS-CoV-2 („Службени гласник РС“, бр. 153/2020 и 40/2021) – незванично пречишћен текст редакције Службеног гласника
Закон о утврђивању друге гарантне шеме као мера додатне подршке привреди услед продуженог негативног утицаја пандемије болести CОVID-19 изазване вирусом SARS-CoV-2 („Службени гласник РС“, бр. 40/2021)

Сличне теме

Архива закона – буџет и јавни дуг

Архива закона – порези, доприноси и накнаде

Закон о утврђивању јавног интереса и посебним поступцима експропријације и издавања грађевинске дозволе ради реализације пројекта „Београд на води” („Службени гласник РС“, бр. 34/2015, 103/2015 и 153/2020) – незванично пречишћен текст редакције Службеног гласника