Покретање дугорочног финансирања кроз пројекат тржишта капитала/Catalyzing Long Term Finance through Capital Markets Project

План ангажовања заинтересованих страна за покретање дугорочног финансирања кроз пројекат тржишта капитала
Stankeholder engagement plan for catalyzing long term finance through capital markets
Процедуре управљања радом за покретање дугорочног финансирања кроз пројекат тржишта капитала
Labor management procedures for catalyzing long term finance through capital markets
Обавезујући еколошко социјални план
Environmental and social comittment plan

Сличне теме

Информација о подношењу пореске пријаве ПП ОПО-К

Прелазна правила о преференцијалном пореклу робе у Споразуму о стабилизацији и придруживању између Србије и ЕУ – примена од 6. децембра 2021. год.

Прелазна правила о преференцијалном пореклу робе у Споразуму о стабилизацији и придруживању између Србије и ЕУ – примена од 6. децембра 2021. год.

Јединствена методологија за праћење фискалних ризика у Републици Србији („Службени гласник РС“, бр. 99/2021)