Покретање дугорочног финансирања кроз пројекат тржишта капитала/Catalyzing Long Term Finance through Capital Markets Project

Projekat razvoja tržišta kapitala

Projekat razvoja tržišta kapitala
Prijava kandidata za Projekat izdavanja korporativnih obveznica
Izjava o reputacionom riziku
Samoprocena učesnika Projekta za izdavanje korporativnih obveznica

Consultant for Independent verification of PBC achievement

Contract Award - Consultant for Independent verification of PBC achievement

Механизам за решавање жалби

Подношење жалби - информатор
Механизам за решавање жалби и сугестија за директно запослене и ангажоване спољне сараднике на пројекту Покретање дугорочног финансирања кроз пројекат тржишта капитала
Механизам за решавање жалби заинтересованих страна на пројекту Покретање дугорочног финансирања кроз пројекат тржишта капитала
Прилог 1
Прилог 2

REOI/ToR – Capital Market Training Consultant

REOI - Capital Market Training Consultant
ToR - Capital Market Training Consultant

REOI/ToR – Audit Pre Issuance

REOI Audit Pre Issuance
ToR Audit Pre Issuance
Company information Audit Pre Issuance

REOI/ToR – Legal Advisor - Bond Issuance Support

REOI Legal Services Bond Issuance support
ToR Legal Services Bond Issuance support

REOI/ToR – Financial Advisors - Improvement Plan Implementation

REOI Improvement plan implementation
ToR Improvement plan implementation
Company information Improvement plan implementation

REOI/ToR – Financial Advisors - Bond Issuance Support

REOI FA Bond Issuance support
ToR FA BondIsuance support
Company information FA Bond issuance support

REOI/ToR – Financial Advisors – Readiness Review and Improvement plan preparation

ToR – Financial Advisors
REOI – Financial Advisors

REOI/ToR – Credit Rating Agency

REOI Credit Rating Agency
ToR Credit Rating Agency
Company information - Credit Rating Agency

REOI/ToR – Legal Services – Due Diligence

ToR – Legal Services
REO – Legal Services

План ангажовања заинтересованих страна/Stankeholder engagement plan

План ангажовања заинтересованих страна за покретање дугорочног финансирања кроз пројекат тржишта капитала
Stankeholder engagement plan for catalyzing long term finance through capital markets

Процедуре управљања радом/Labor management procedures

Процедуре управљања радом за покретање дугорочног финансирања кроз пројекат тржишта капитала
Labor management procedures for catalyzing long term finance through capital markets

Обавезујући еколошко социјални план/Еnvironmental and social comittment plan

Обавезујући еколошко социјални план
Environmental and social comittment plan

REOI/ToR – E&S Specialist

ToR for the environmental and social specialist
REOI E&S Specialist

REOI/ToR – Project Manager

ToR Project Manager
REOI PM

REOI/ToR – Arranger

REOI Arranger
ToR Arranger
Company information - Arranger

Сличне теме

Информација о подношењу пореске пријаве ПП ОПО-К

Прелазна правила о преференцијалном пореклу робе у Споразуму о стабилизацији и придруживању између Србије и ЕУ – примена од 6. децембра 2021. год.

Прелазна правила о преференцијалном пореклу робе у Споразуму о стабилизацији и придруживању између Србије и ЕУ – примена од 6. децембра 2021. год.

Јединствена методологија за праћење фискалних ризика у Републици Србији („Службени гласник РС“, бр. 99/2021)