Покретање дугорочног финансирања кроз пројекат тржишта капитала/Catalyzing Long Term Finance through Capital Markets Project

REOI/ToR – Financial Advisors – Readiness Review and Improvement plan preparation

ToR – Financial Advisors
REOI – Financial Advisors

План ангажовања заинтересованих страна/Stankeholder engagement plan

План ангажовања заинтересованих страна за покретање дугорочног финансирања кроз пројекат тржишта капитала
Stankeholder engagement plan for catalyzing long term finance through capital markets

Процедуре управљања радом/Labor management procedures

Процедуре управљања радом за покретање дугорочног финансирања кроз пројекат тржишта капитала
Labor management procedures for catalyzing long term finance through capital markets

Обавезујући еколошко социјални план/Еnvironmental and social comittment plan

Обавезујући еколошко социјални план
Environmental and social comittment plan

REOI/ToR – E&S Specialist

ToR for the environmental and social specialist
REOI E&S Specialist

REOI/ToR – Project Manager

ToR Project Manager
REOI PM

Сличне теме

Информација о подношењу пореске пријаве ПП ОПО-К

Прелазна правила о преференцијалном пореклу робе у Споразуму о стабилизацији и придруживању између Србије и ЕУ – примена од 6. децембра 2021. год.

Прелазна правила о преференцијалном пореклу робе у Споразуму о стабилизацији и придруживању између Србије и ЕУ – примена од 6. децембра 2021. год.

Јединствена методологија за праћење фискалних ризика у Републици Србији („Службени гласник РС“, бр. 99/2021)