Читај ми

Операција „Унапређење управљања јавним финансијама за зелену транзицију“

Носилац Операције: Министарство финансија Републике Србије

Назив Операције: „Унапређење управљања јавним финансијама за зелену транзицију“ 

Значај Операције: Унапређење управљања јавним финансијама за зелену транзицију представља четворогодишњу Oперацију подржану од стране Међународне банке за обнову и развој из Групације Светске банке (у даљем тексту: ИБРД) и Француске агенције за развој (у даљем тексту: АФД), ради пружања потпоре Влади Републике Србије у даљем унапређењу управљања јавним финансијама и усмерењу ка зеленој транзицији. 

Статус Операције: Споразуми о зајму са ИБРД и АФД потписани су у мају и јуну 2023. године. Споразум са ИБРД је потврђен је у Народној скупштини Републике Србије у јулу 2023. године и ефективан је, док се завршетак потврђивања Споразума са АФД очекује у наредном периоду.

Вредност инвестиције: 150 милиона УСД

Почетак Операције: 28. августа 2023. године

Завршетак Операције: март 2027. године

Извор финансирања: ИБРД и АФД

Опис Операције: Операција је структуирана кроз спровођење активности подељених у две основне компоненте: Програм за резултате (PforR), као прва компонента обухвата активности посвећене јачању фискалне отпорности, транспарентности, ефективности потрошње, озелењавању циклуса расхода, праћењу и извештавању о емисијама гасова са ефектом стаклене баште, док се друга компонента финансирања пројекта (IPF), односи на техничку помоћ, ради пружања подршке имплементационим телима у достизању очекиваних резултата. 

Имплементациона тела за спровођење Операције су, поред Министарства финансија, Министарство заштите животне средине, Републичка дирекција за имовину, Канцеларија за јавне набавке и Републички секретаријат за јавне политике. У Министарству финансија, Сектор за међународну сарадњу и европске интеграције, налази се Јединица за координацију Операције.

Portal for Citizens Participation in the Budgetary Process

REOI - Portal for Citizens Participation in the Budgetary Process
ToR - Portal for Citizens Participation in the Budgetary Process
REOI - Portal for Citizens Participation in the Budgetary Process - extended
Plan angažovanja zainteresovanih strana – nacrt
Stakeholder engagement plan – draft
Нацрт Плана ангажовања заинтересованих страна (SEP) и процедуре управљања радним окружењем (LMP)
Improving Public Financial Management for the Green Transition Serbia - Main provisions of SEP and LMP (Draft document)
Нацрт плана еколошких и друштвених обавеза (ESCP)
Improving Public Financial Management for the Green Transition Serbia - Environmental and social commitment plan (ESCP) (Draft document)

Ажурирана документа након одржаних Јавних консултација

Нацрт плана еколошких и друштвених обавеза (ESCP) Анекс 1
Нацрт Плана ангажовања заинтересованих страна (SEP) и процедуре управљања радним окружењем (LMP) Анекс 1
Improving Public Financial Management for the Green Transition Serbia - Environmental and social commitment plan (ESCP) Annex 1
Improving Public Financial Management for the Green Transition Serbia - Main provisions of SEP and LMP Annex 1
Нацрт процене система за управљање утицајима на животну средину и друштвено окружење
Процена система за управљање утицајима на животну средину и друштвено окружење - финални извештај
Environmental and social systems assessment (ESSA) - final report
Contract Award - Bid/Contract Reference No: SER-IPFMGT-IC-CS-23-01-1
Contract Award - Bid/Contract Reference No: SER-IPFMGT-IC-CS-23-01-2

Сличне теме

Жалбени механизам Операције „Унапређење управљања јавним финансијама за зелену транзицију

Јавни позиви за ангажовање стручних лица и фирми на пројекту