Жалбени механизам Операције „Унапређење управљања јавним финансијама за зелену транзицију

Жалбени механизам - опште информације
Упутство за подношење жалби
Grievance mechanism-general information
Instructions for submitting appeals

Сличне теме

Операција „Унапређење управљања јавним финансијама за зелену транзицију“

Јавни позиви за ангажовање стручних лица и фирми на пројекту