Читај ми

Јавна расправа о Нацрту закона о тржишту капитала

Министарство финансија позива све грађане као и стручну јавност да се упознају са текстом Нацрта закона о тржишту капитала и доставе своје коментаре.

Нацрт закона о тржишту капитала уређује основна обележја финансијских инструмената, заложно правно на финансијским инструментима, јавну понуду хартија од вредности и укључење у трговање, обавезе извештавања, уређена тржишта, услуге доставе података, инвестициона друштва, транспарентност за места трговања, посреднике на тржишту, заштиту малих инвеститора, злоупотребе на тржишту, нетирање и налоге за пренос, Централни регистар, депо и клиринг хартија од вредности и Комисију за хартије од вредности.

У оквиру јавне расправе о Нацрту закона о тржишту капитала, која ће се спроводити у периоду од 29. октобра до 18. новембра 2021. године, заинтересовани могу доставити Министарству финансија своје примедбе, предлоге и сугестије на обрасцу за коментаре, писаним путем на адресу Кнеза Милоша 20, Београд са напоменом: „За јавну расправу о Нацрту закона о тржишту капитала” или електронским путем на следеће e-mail адресе: aleksandra.dragovicdelic@mfin.gov.rs, ana.djordjevic@mfin.gov.rs, ana.brkic@mfin.gov.rs и dragana.pavlicic@mfin.gov.rs.

Закључак Одбора за привреду и финансије
Програм јавне расправе
Нацрт закона о тржишту капитала
Образац за коментаре
Извештај о спроведеној јавној расправи
Табела са коментарима

Сличне теме

Jавнa расправa о Нацрту закона о изменама и допунама Закона о дувану

Jавнa расправa о Нацрту закона о изменама и допунама Закона о дувану

Јавна расправа о Нацрту закона о изменама и допунама Закона о накнадама за коришћење јавних добара

Јавна расправа о Нацрту закона о изменама и допунама Закона о накнадама за коришћење јавних добара

Јавна расправа о Предлогу програма за сузбијање сиве економије 2022-2025

Јавна расправа о Предлогу програма за сузбијање сиве економије 2022-2025