Nacrt zakona o fiskalizaciji

Javni poziv za učešće u javnoj raspravi o Nacrtu zakona o fiskalizaciji
Zaključak Odbora za privredu i finansije Vlade Republike Srbije 05 Broj: 011-8638/2020 od 2. novembra 2020. godine sa Programom javne rasprave o Nacrtu zakona o fiskalizaciji
Program javne rasprave
Nacrt zakona o fiskalizaciji
Obrazloženje
Izjava o ostvarenoj saradnji, odnosno pribavljanju mišljenja od organa, organizacija i tela
Obrazac izjave o usklađenosti sa propisima Evropske unije
Izjava o usklađenosti sa godišnjim planom rada Vlade
Obrazac izjave o usklađenosti sa strateškim dokumentom Vlade
Pregled izvršnih propisa za sprovođenje Zakona o fiskalizaciji
Izveštaj sa javne rasprave

Slične teme

Javna rasprava o Predlogu programa za suzbijanje sive ekonomije 2022-2025

Javna rasprava o Predlogu programa za suzbijanje sive ekonomije 2022-2025

Javni poziv za učešće na javnoj raspravi o Nacrtu zakona o finansiranju političkih aktivnosti

Javni poziv za učešće na javnoj raspravi o Nacrtu zakona o finansiranju političkih aktivnosti

Javna rasprava o Nacrtu zakona o tržištu kapitala

Javna rasprava o Nacrtu zakona o tržištu kapitala