Читај ми

Јавна расправа о Предлогу стратегије за борбу против превара и управљање неправилностима у поступању са финансијским средствима Европске уније у Републици Србији за период 2021 - 2023. године

Јавна расправа о Предлогу стратегије за борбу против превара и управљање неправилностима у поступању са финансијским средствима Европске уније у Републици Србији за период 2021 - 2023. године, спроводи се у периоду од 16. августа до 10. септембра2021. године.

Примедбе, предлози и сугестије достављају се Министарству финансија на email адресу afcos.serbia@mfin.gov.rs или на адресу:

Министарство финансија
Кнеза Милоша 20
Београд

са назнаком "За јавну расправу - Предлог стратегије за борбу против превара и управљање неправилностима у поступању са финансијским средствима Европске уније у Републици Србији за период 2021 - 2023. године".

Јавни позив
Закључак
Програм јавне расправе
Предлог стратегије са акционим планом
Образац за предлоге измена
Извештај о спроведеној јавној расправи

Сличне теме

Jавнa расправa о Нацрту закона о изменама и допунама Закона о дувану

Jавнa расправa о Нацрту закона о изменама и допунама Закона о дувану

Јавна расправа о Нацрту закона о изменама и допунама Закона о накнадама за коришћење јавних добара

Јавна расправа о Нацрту закона о изменама и допунама Закона о накнадама за коришћење јавних добара

Јавна расправа о Предлогу програма за сузбијање сиве економије 2022-2025

Јавна расправа о Предлогу програма за сузбијање сиве економије 2022-2025